Kontrolgruppentaarnby.dk

Spørgsmål til kommunalbestyrelsen i Tårnby.

Dato; 21.10.2012.

Spørgsmål til Tårnbys Kommunalbestyrelse!

Iforbindelse med en nylig afholdt Retsmøde D.15.8.2012, over en tidligere ansat tjeneste/brandmand er der dukket følgende spørgsmål op som vi kunne ønske os en besvarelse på!

Hvilken type tidsregistrering forefindes på Brandstationen her i Tårnby, som kan vise hvornår alle medarbejder møder op og hvornår de igen forlader stationen efter fyraften?

Er denne elektronisk og med en sikker markering via et godkendt system?

Hvorledes styres de sygemeldinger og selve registreringen af Ledelsen på brandstationen, således, at de medarbejder Hr. Vestergaard og Hr. Helmsøe, samt den tekniske medhjælper, kan ses i et evt. bilag?

Det fremgår jo af domsudskriftet og et referatet fra retssagen, at Tårnby Brandvæsen hver eneste dag, uge og år, konstant har 3 mand for meget ansat, Hvorfor dette, når Hr. Vestergaard har fortalt at han altid kan stille et beredskab i tilfælde af udrykning, uanset om der er kort eller langtids sygdom på stationen?

Er der andre steder i driften hos/i kommunen, hvor der er 3 ansatte for meget ansat til ,at drive selve driften?

Og hvorfor kan nogle ansatte i Brandvæsnet have sygedage i samme periode, henholdsvis på 141 og 256 dage, uden at de er blevet afskediget?

Og hvorfor var de sygedage (141 & 256 dage) ikke med i den opgørelse som Hr. H. Vestergaard havde med i Retten?

Er det kutyme i en personalesag, at Lederen som har denne sag med en medarbejder, begynder at opsætte og fremsende mails til gud og enhver ansat i afdelingen inden en høringsperiode er overstået?

Er en høringsperiode ikke en, som skal respekteres, af både ledelsen og den pågældende medarbejder?

Er det almindeligt at Kommunen ikke at overholde de frister, som Kommunen selv stiller til medarbejderen: 

”De har i henhold til Forvaltningslovens § 19 (vedlagt som bilag) ret til at udtale Dem før en eventuel afskedigelse finder sted.  Hvis De ønsker at gøre brug af denne ret skal udtalelsen være Organisations- og Personale­ afdelingen i hænde senest den 23.12.2009.”

Det fremgår yderligt, at den skrivelse fra Bispebjerg arbejdsmedicinsk klinik med udtalelser på den fyrede medarbejder, ikke er blevet forlagt det økonomiudvalg der var til og med 31.12.2009, til trods at den var Kommunen i hænde inden den 23.12.2009?

Og eller kan nogen fra Kommunalbestyrelsen i dag og inklusive den af anno 2010 bekræfte, at de på møder i januar – Februar – eller senere er blevet forlagt denne skrivelse inden endelig afskedigelse er blevet fuldbragt?

Side.1.

 

”Det var personaleafdelingens repræsentant Majbritt Gylden, der udtalte, at kommunen endnu ikke havde modtaget fyldestgørende materiale som anført i mødenotatet af 27. november 2009, sagens bilag 28. Det er ikke vidnet, der beder om dokumentation for sygdom.

På afskedigelsestidspunktet, var det uden betydning, om sagsøger var udredt. Sagsøgers sygdom har aldrig været til hindrer for, at der kunne sættes et beredskab.”

 

Er det ligeledes kutyme i kommunen, at der ikke indhentes yderligere oplysninger og at der i første omgang ikke indkaldes til en tjenstlig samtale, hvor der først kan og bør gives en advarsel og når så denne overtrædes endnu engang, at så går sagen til en afskedigelse af medarbejderen?

Er kommunen helt bekendt med og især § 1, i Arbejdsmiljølovgivningen?

Hvorfor har Hr. H. Vestergaard ikke efterfølgende fremsendt en skadeanmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen på den skade som opstod på pågældende medarbejder?

Fru Helle Poulsen, har til Retten udtalt, at alle ledige jobs inkl. løntilskudsjob, altid bliver opslået således, at alle borger i Danmark, kan søge disse Job – kan I dokumentere dette forhold, gerne 2 år tilbage?

Disse spørgsmål bedes I venligt besvare og Vi i Kontrolgruppentaarnby, syntes 14 dage må anses for at være en rimelig periode til besvarelsen.

Vi vedhæfter også et referat af selve afhøringen på Hr. H. Vestergaard taget i Retten og vi skal i den anledning fortælle, at referatet blev fremsendt til 2770 Tårnby bladet allerede d. 20.8.2012.

Og skulle I ikke have modtaget en kopi af selve Dommen, så vedhæfter vi også den.

 

Med  venlig hilsen

Kontrolgruppentaarnby.dk                                                                                                                                                 

For at fremme sagens spørgsmål, modtager vi gerne svarene via mail.

Af dags dato.18.11.2012, har vi i kontrolgruppen endnu ikke modtaget en reaktion fra Tårnby Kommune.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE