Kontrolgruppentaarnby.dk

Afhøringen af Brandchefen H.V. i Tårnbys brandvæsen!

Henning Vestergaard Tårnby Brandvæsen, var i retten den 15.8.2012.  i en afskedigelses sag af en tjenestemand.

Vi afventer selve domsafsigelsen, der afsiges d. 12.9.2012 kl 13.

Men vi bringer her nogle citater/referat, afsagt under vidneafhøringerne som i øvrigt er under straffeansvar!

Tidspunkt11.30.                                                                                                                    

Advokat for sagsøger Henrik Hein, HH.

Henning Vestergaard TBK – HV.

Sagsøger – XX

HV- præsenterer sig for Retten.

HH- Hvordan sygemelder man sig på brandstationen?

HV- Man ringer ned til brandstationen og taler med den som har vagten ved telefonen!

HH – Altså en brandmand?

HV- Ja.

HH- Er det et problem for beredskabet at en melder sig syg?

HV- Nej, vi har altid tre stillinger mere i driften end nødvendigt, som skal overlappe ved sygdom, især ved langtidssygdom, arbejdsskader og til uddannelse!

HH- Er der en forskel på driften og andre arbejdsopgaver?

HV- Ja, beredskabet kan vi altid dække ind med dagvagter 8-15, som bliver døgnvagter, hvis det er nødvendigt 8-8, 24 timer.                                                                                                                      

HH- Hvem styre dette?

HV- Det gør mine brandmester! (en pr. dag, hver brandmester har en vagt, og tre dag fri )

HH- Selvstyring!  Kan en sygemeldt som kommer tilbage på arbejdet, så ikke komme til, at indhente de vagter, som han var syg i, ind i de næste vagtperioder?

HV- jo på en måde, alle har jo 91 -92 døgnvagter!

HH- Forklar mig, hvordan var XX i jobbet?

HV- Vi havde et professionelt samarbejde og forhold til hinanden og der var absolut intet at udsætte på XX’s´ udførelse af hans arbejde, slet ikke!

HH- Hvorfor fyrede du ham så?

HV- Jeg har ikke fyret ham, det har Økonomiudvalget!

HH- Jamen er det ikke dig som har skrevet indstillingen?

HV- Nej – jo sammen med personaleafdelingen som jeg afleverede sagen til!

HH- Nu må du lige fortælle hvorfor at han skulle fyres?

HV- Jamen jeg troede ikke på at han ville blive rask igen og at sygdomsforløbet ikke kunne rette sig fremad!

HH- Skal vi ikke lige ridse op hvad det her drejer sig om, tre enkelte sygdomsforløb –

Første sag var i 2005, en sag som var et færdselsuheld i tjenesten skete på Tømmerupvej!

Anden sag i 2008, var et løfte uheld if. med en nedbæring af en EL- seng!

Og sidste sag som var i 2009, et mavesår som skyldes fejl medicinsk behandling?

HV- Jo!

HH- De tal som du har angivet her på et stykke papir i søjlediagram, er det en sygedags statistik?

HV- Ja, jeg har taget de døgnbrandmænd og 8-15 dagfolkene, men udeladt Mig selv og min Beredskabsinspektør, samt en teknisk medarbejder!

HH- Hvor mange ansatte har du under dig?

HV- 43 mænd

HH- Jeg forstår ikke helt denne opgørelse du har lagt ved, de to søjler ser mærkelig ud – er du sikker på, at det er de rigtige tal du bruger?

HV- Ja det skulle jeg da mene!

HH- Hvor mange sygedage har du på XX i bilagene, jeg har dette tal her! (HH viser HV, et stykke bilag fra aktindsigten )

HV- Jeg har nok selv et her (HV prøver nu at finde tilsvarende i sin medbragte sagsmappe, men finder kun et, som har et tal som er næsten 6 gange større ), HH- får det af HV- som har rejst sig for at række det frem!

HH – Hvis det er disse tal som du bygge dit diagram på, hvorfor har vi så et andet bilag her i retten?

HV- Det ved jeg ikke!

HH- Hvis disse tal her skulle bruges, har du så ikke byttet om på søjlerne, for elles passer tallene da slet ikke?

HV- Det er muligt, ja det ved jeg ikke lige her og nu.

HH- Hvorfor har du ikke taget de to brandmænd med i din statistik, den ene som havde 141 dage og den anden som havde 256 sygedage?

HV- Den ene havde Cancer og døde efter de 141 dages sygdom, så ham fyrede jeg ikke og den anden fik en diskusprolaps og fik en metalplade i ryggen og er i gang igen.

HH- Syntes du, at det er rigtigt at bruge nogen ansatte på stationen, men ikke alle?

HV- Ja sådan har vi gjort!

HH- Hvad med omsorgsamtaler, den sidste samtale havde du med XX, var hvornår?

HV- Den havde jeg i 2007!

HH- Hvorfor har du ikke taget dem med ham i 2008 og 09?

HV- Det følte jeg ikke at jeg behøvede, jeg fik jo altid en god orientering af XX eller hans Kone…

HH- Ifølge loven, skal du vel?

HV- Jo men jeg følte ikke, at det var nødvendigt.

HH- Du siger, at I havde et professionelt forhold til hinanden, hvad mener du med det?

HV – Jeg havde en oplevelse med XX lige da jeg var startet, XX kom ind til mig, jeg husker ikke ligenu i hvilken anledning men han fortalte mig, at han ikke kunne lide mig men at han i selve jobbet altid ville stå bag mig og udfører de ordre som var nødvendige for jobbet!

HH- Og?

HV- Ja også ikke andet end at vi arbejdede professionelt sammen uden nogen problemer, og jeg ved jo godt, at jeg ikke kan få alle ansatte til at elske mig!

HH- Var der ikke også nogen om, at du glemte XX´ s jubilæum? (20 års tjeneste)

HV- Jo og det var meget beklageligt!

HH- Så vil jeg spørge dig om det er rigtigt, at XX søgte en brandmesterstilling men at han fik et afslag.. Hvorfor?

HV- Jo XX søgte, men en brandmester skulle jo være min højre hånd og det følte jeg ikke, at min tillid var til, så derfor fik han ikke stillingen!

HH- Var XX ikke egnet til stillingen?

HV- Jo men jeg havde ikke tillid til ham!

HH- Er det ikke rigtigt, at du Mailede og hængte et opslag op på en tavle som offentligheden havde adgang til, hvor du nu fortalte, at du havde indledt en afskedigelse sag og at, XX var fritaget for tjeneste fra dags dato. ?  Og at dette skete samme dag, som du den 27.11.2009 havde et møde med XX, og hans bisidder fra BO, sammen med Fr. M. Gyllen, personalechefen fr. H. Poulsen på Rådhuset om afskedigelsen?

HV- Jo, det er rigtigt nok!

HH- Hvorfor gjorde du det?

HV- Det var fordi, at der var en dårlig stemning blandt mit mandskab og at mandskabet gerne vil høre hvordan sagen gik og dertil skal I jo vide, at vi i samme periode havde to pædofil anklagede brandmænd, lidt tidligere på året og så følte jeg, at jeg måtte gøre noget!

HH- Hvem kan se det opslag på tavlen? og De brandmænd, blev de ikke dømt?

HV- Jo de blev dømt.. selve sedlen var ikke sådan at se for der var jo mange andre sedler på tavlen!

HH- Hvem kunne komme ind på stationen?

HV- Børnehaver, skolebørn, posten!

HH- Altså alle!

HH- Ved du ikke, at Økonomiudvalget kan ændre selve afgørelsen og er det ikke lidt for hastigst af dig, når sagen ikke er afsluttet endnu?

HV- Nej for jeg ville ikke have ham tilbage, det ville ikke være godt for alle.

HH- Hvorfor afventer du ikke, at der kom en lægelig erklæring frem fra arbejdsmedicinsk institut, som bisidderen fra B.O. havde sagt at det ville De stå for (B.O, er Brandmændenes Organisation )?

HV- Det ville ikke ændre noget!

HH- Du er vel ikke læge?

HV- Nej men.

HH- Tak ikke flere spørgsmål.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE