De første årgange 2008 - 2009.

 

God Jul.

God Jul til Jer alle !

24.12.2009.

7.12.2009.


Kære borger i Tårnby kommune!

Et mystiks problem, et som er opstået i vor research af udbetaling på kr. 1.322.400,- hos vor kommune!

Det drejer sig om, at der i marts 2009, er frigivet dette beløb til dækning af overarbejde i brandvæsnet for året 2009!
Der står 2009 på forsiden som også er givet til Økonomiudvalgets medlemmer men er forklaret som 2008 på mødet i kommunen!

Men hvorfor er det kommet til Kommunalbestyrelsen først - dette er aldrig sket før, så vidt vi kan læse det, normalt er det kun økonomiudvalgets medlemmer der bliver holdt oppe på dette emne?

Vi undrede os, da vi i brandvæsnet egne årsberetninger fra 2004 og fremefter, ikke har kunnet se en begrundelse, for denne pludselige udbetaling!

Vi har spurgt til aktindsigt og fået denne forside, som også økonomiudvalgets medlemmer har modtaget, men den er intetsigende og ukorrekt!

Vi har ligeledes spurgt til at kunne se de udbetalinger, der har måttet været i 2005, 2006 og 2007 for sammen opgaver, men dette har vi heller ikke kunnet få lov til at se af kommunen – de,(læs administrationen)mener at det er et internt anliggende og ikke skal/bør vises for os!

Vi har brugt Kommunens egne referater af kommunalbestyrelsen og heller ikke her, har vi kunnet finde noget som helst i de tidligere beslutnings sager om alle udbetalinger på netop dette område.

Vi ser det derfor, at det beløb i 2008, som er frigivet i marts 2009, som et engang tilfældet - men hvorfor mon?

Vi vil nu bede Statsamtet om, at De måtte fremskaffe de bilag som vi er blevet nægtet samt indlede en undersøgelse om kommunens administration har grund til at gemme denne sag – det lugter lidt af fejl eller en dårlig gennemgang af kommunens referat!

Vi er kun interesseret i at finde ud af hvorfor denne ændring!


Se i menuen til venstre i Regnskabs rod? der er tallene fra Tårnby Brandvæsen jvn. årsregnskaberne fra kommunen selv og se om I selv kan se, hvad der er hvad!

Nyt!


27.11.09.

Og vinderen blev Tårnby kommunes befolkning!

Ja så er de fundet, ” vinderne – efter vor opfattelse ”, det blev de nye folkevalgte politikere med Kvinderne i spidsen – et stort tillykke til Jer.

De nye er i denne sammenhæng bla. Fk. Camilla Schwalbe og Fr. Tine Weber.

Vi håber, at de vil gå forrest i arbejdet med at forny indholdet i politikken på rådhuset..

Først og fremmest, at få stoppet den forstokket holdning som Borgmesteren har til os borger ogsom netop viste sig på det sidste kommunalbestyrelses møde, hvor Borgmesteren afviste at bruge Internettet/ kommunens hjemmeside til at bringe de sager med bilag som skal behandles, således at vi som borger, kan se disse før de skal behandles og derved holde al ting i et åbent forum.

På det sidste møde, fik Borgmesteren trådt ved siden af i en sådan grad, at han kun skal stoppes for den fremfærd kan vi ikke acceptere.

Det vil vi mene er noget som Camilla Schwalbe og Tina Weber nok skal få sat skik på – vi er jo alle interesseret i at vi får alt på bordet!

Vi kan kun se frem til, at Borgmesteren bliver sat i en spændetrøje og at vor Administration bliver sat skak mat – vi vil have rene linjer og fornuftige beslutninger, som viser at nu er den tid med sammenspisthed forbi og at den aldrig kommer tilbage!

Hvad har Tårnby kommune mere fået!

Jo, et par tudeprinse;

Fra de Radikale var det Hr. Tommy Frederiksen, som fik et ultra dårligt valg – og så syntes han, at han var den, som var den direkte årsag til Hr, Henrik Zimino´s dårlige valg og men ikke sit eget nederlag!

Køb køkkenruller Tommy!

Og fra Det Nye Venstre, Den største af alle, Hr. Louis Hjelmsø, som undskyldte sig med modvind her og der – men han har en langsigtet plan – dog uden at borgerne/vælgerne er taget i ed, ja så måske og 4, 8 eller 12 år, så har du nok en chance, tja… men så er rigtigt mange da også gået på pension selv i venstres gruppe, så kan det da godt være, at der er en meget lille chance, men ind til da Hr. Hjelmsø, så del noget køkkenrulle med Tommy Frederiksen…

Hr. Henrik Zimino, fik sig et ordentligt slag over snuden af Tårnbys vælger, men han vil ikke vise det, nej man er jo en hi-mand ik´ og en sådan mand lader ikke sin facaden falde – nå men pyt Hr. Zimino, vi andre kan jo godt forstille os det…..

Så har vi modtaget kommentar om vort ”angreb på de tre musketer” på Brandstationen, som bla. går på, om det er de rigtige mennesker vi har til det job?

Vort klare svar er Nej, men vi kan måske være farvet, da flere af os i gruppen er blevet skadet af de tre!
Så vi kan sige det på en anden måde og det er noget om de tre´s holdninger til Jobbet!

Sikkerhed – redning er jo tæt forbundet til det som kaldes forebyggelse!

Forebyggelse er vel 75 % af det med at udføre redning og det at udvise sikkerhed og så er det jo i sidste ende noget om at vise disse holdninger.

Hvad sker der så, jo når de tre musketer skal på job og når de nu ikke bruger indsatsledervognen til at køre deres poder direkte i skole, og endda stopper lige udfor porten – hvad alle andre forældre får tudet ørerne fulde om at undgå, ja, så cykler de sku – et godt valg - ja MEN, så kører de sku uden en cykelhjelm!!!!!!!!!!

Se det er moral! måske endda dobbelt moral, så det batter!

I borger og læsere, der læser med nu, har sikkert en mening også, men mon ikke vi alle så tænker det samme, ” sikken nogle fjolser, de musketer ”.

Nyt Byråd!

17.11.2009.

Så er kommunevalget 2009 ved afslutningen i skrivende stund!

Og hvem bliver så ”vinderen”!

Lige det svar venter på os og naturligvis i spænding, men vi må dog vente et par timer endnu, før vi kan vide hvem det bliver.

Men vi må så glæde os over, at der nu bliver et nyt byråd og at det vil virke og skabe det liv, som der nu engang kræves af alle, også af de nye på de forskellige hold.

Vi har dog et stort ønske om, at fordelingen af mandaterne, bliver af en sådan karakter, at de i sig selv kan medvirke til at skabe grobund for et godt politisk samarbejde imellem de folkevalgte politikere og deres partier.

Vi bringer nyt så snart vi kan.

Tommy Frederiksen er nu ked af det!

14.11.2009.

Tommy Frederiksen er nu ked af det!

Vi har netop modtaget en besked, fra Tommy Frederiksen - Det Radikale Venstre og han fortæller, at han er ked af at 2770 Avisen ikke fik hans læserbrev, for der i ville Tommy fortælle os, at han vil have en uvildig borgerrådgivning op på tapet!

Han syntes også, at vi har startet en tilsvining af ham og at det var forventeligt fra vor side!

Kære Tommy, du fik da en mulighed for at læse vor tekst før det kom på site her! Så der er ingen grund til at syntes, at vi gør noget forkert her – du ville bare ikke blande dig - hvilket vi også har skrevet, så tør dine kinder - vi gengiver blot vor oplevelser af det politiske spil, der i øjeblikket foregår.

Vi ønsker ikke at tilsvine dig eller andre fra dit parti, det har vi slet ikke lyst til – men hvad du gør og hvad 2770 Avisen gør – det er ikke underlagt vort område eller ansvar, det er kun dig og dig alene samt det forhold, du har til den øvrige presse.

Så Tommy kom dog ind i Hampen igen – se lidt lyst på det, der kommer jo nok et eller andet udaf skriveriet!

Det svage link i det lokalt opstillede VKR!

14.11.2009.

Det svage link hos VKR i Tårnby kommune!

VI har igennem lang tid haft kontakt med forskellige lokalpolitiker her i kommunen,

En af dem er Hr. Tommy Frederiksen, fra de Radikale venstre.

Når vi skriver, at der er et svagt link i de 3 partier som lokalt her i kommunen har dannetet valgforbund, så er det fordi at Tommy Frederiksen mener, at han alene kanklare alle de skæve sager som løber ind på vor kommune!

Vi har ikke set noget som helst i selve valgkampen, som kan beviser at Tommy og de Radikale,har kommet med egne forslag til en forbedring af forholdene i her kommunen og hvor vi alle kan se det som en konkret handling!

Vi skrev bla, her på site, at vi syntes at et forslag om at tilbyde en ny funktion somkommunal Ombudsmand-/ kvinde, som en yderlig mulighed for at undgå, at kedeligesager ender i rent udsagt, ” møg sager” ville være vejen frem!

Det ville være en konkret handling, som alle vel kun ville være interesseret i, også vorpolitiker vel sagtens!

Nu var Tommy Frederiksen så lige lovlig hurtig forleden, da han røg i blækhuset ogfortalte os, at man hos de Radikale venstre, skam havde det med i deres materiale!

Korrekt Tommy, det havde I, men det var jo noget lånt fra Herlev afdelingen og ikkenoget som I selv havde tænkt på eller skrevet ind i Jeres fælles manifest med Venstreog det konservative i kommunen.

Derfor er det en søgt undskyldning du har givet os Tommy! desværre!

Men hvad der er endnu værre er, at Tommy Frederiksen ikke føler sig forpligtet til atundersøge om følgende forhold er ulovlige eller om det er noget som den politiskeledelse i kommunen blot har vedtaget over hovedet på Tommy og de Radikale!

Vi har igennem Datatilsynet og den øvrige korrespondance med vor Kommune, modtaget et brev hvori at ledelsen i administration fortæller, at det er ulovligt hvis vioffentliggør oplysninger og brugen af disse, som fremkommer af brugen ved TårnbyBrandvæsens radio”, det er noget som Kommunen selv har fremført påskrift.

Vi spørg så bare om det ikke også gælder for dem selv på stationen?

Men Tommy Frederiksen syntes ikke, at det er noget at han behøver at følge op på ejheller det faktum, at Kommunen har monteret videoovervågning i køretøjerne mod gældende regler!

Vi syntes at det er en hver lokal politikers pligt at gøre dette og få tingene til at fungerei henhold til gældende regler, såvel etiske som moralske!

Men Tommy Frederiksen vil ikke blande sig i det som han kalder vendetta modbrandvæsnet!

Vi sætter derfor link ind her på, hvad vi og andre syntes er kedelige for vort brandvæsen!

http://www.tb.taarnby.dk/Video/260109_036_Kirstinehøj.wmv

Se flere her…

http://www.tb.taarnby.dk/Video.htm

Ps. Det er oplyst fra Københavns Brandvæsen og fra Falcks ledelse, at der ikke måforegå noget sådan hos dem og at det er fyringsgrund såfremt dette sker!

De kan kun,”og kun hvis” det skal og kan bruges til intern undervisning, så tillades.

De to virksomheder har godt og vel tilsammen 75 % af brandslukningen i Danmark.

Hvad mangler der dog i Tårnby ?

11.11.2009.

Politikerne har nu sendt Deres valgløfter ud til os borger og det er da spændende og god læsning men hvor i er det fremadrettede i en handling – tja det som vi efterlyser, er noget som kan give en konkret handling og en tryghed for alle borgerne, således at de bliver behandlet godt og korrekt.

Men åbenbart syntes politikerne ikke at det budskab skulle ud til os vist i en konkret handling.

Vi vil derfor foreslå, at der bliver ansat til kvinde/ mand som en kommunal ombudsmand – altså en som kan hjælpe os igennem alle de besværligheder som systemet give os borger!

Det ville gavne alle de ældre, de svage, de borger med store problemer eller de som ikke kan forstå systemets gang eller har store besværligheder med at få deres rettigheder, som systemet blokere for.
Og vel at mærke som er ansat af vor nye kommunale bestyrelse og ikke underlagt Administrationens luner.

Mærkeligt at ingen politiker har dette med som et skriftligt valgløfte!

Vi vil derfor opfordre Jer til at ansætte en ombudsmand/kvinde.

Når det løber af med politikken !

10.11.2009.

Vi har jo skrevet lidt om Venstres spidskandidat Louis Hjelmsø og om hvor lidt han faktisk har handlet til gavn for os i kommunen og nu kommer vi så til den del, der handler om, at være en troværdig person, som en ansat i kommunen og som politisk aktiv i vor kommune.

Vi har siden 2007, løbende orienteret Louis Hjelmsø, om div. forhold på Brandstationen, bla.ved at sende ham oplysninger om disse forhold.

Og disse forhold har Louis Hjelmsø selv haft en stor del af ansvaret for, som en af lederne på stationen.

Bla. Nødopkaldet på den telefonen der er hos borgeren, noget som alle vor ældre, syge og svage borgere kan få hvis der er et sådant behov, har et sådant anlæg i hjemmet fra kommunen og som bruger det –

Dette virker under normale omstændigheder via Døgn hjemmeplejens system, men hvis de har en optaget linje, så sendes opkaldende frem til brandstationen.

Så langt, så godt!
Men der hvor det går galt er, når opkaldet uden filter, sendes ud via brandvæsnets radiofrekvens og dermed kan aflyttes på en simpel scanner købt hos TH. Hansen eller hos Harald Nyborg.

Vi har klaget over dette og dette blev også i 2008, af Datatilsynet, påtalt men Tårnby Kommune og Brandvæsnet fortalte, at de skulle have nyt radio anlæg i 2009, så ville problemet løse sig.

Vi har ventet på dette radio skifte men indtil dato har kommunen ikke fået nyt anlæg eller stoppet den ulovlige del af trafikken.

Dette er ikke alene kun hos Hjemmeplejen at problemet opstår, Nej også ved vor kommunale Tyverialarm anlæg – fungere det på samme måde – det vil sige, at hvis en alarm går i gang, ja så kan alle lytte med på, om hvornår Brandvæsnet reagere, og det er fuldstændig ansvarsløst!

Og vi opfordre stadigvæk Kommunen til at få nødkaldet til at gå via en radio ændret til en mobiltelefon indtil der bliver råd til et nyt radioanlæg.

Louis Hjelmsø, har ingen holdning til dette problem, hvorfor ikke?

Vi har fortalt Louis Hjelmsø om afgiftsfritagelsen på køretøjerne hos Brandvæsnet og om at der sker overtrædelser!

Men det har Louis Hjelmsø heller ingen holdning til, hvorfor ikke?

Louis Hjelmsø har heller ingen holdninger til at Brandvæsnets folk får det værktøj som der er behov for!

Eller at It-systemerne bliver behandlet med omhu og ikke benyttes til private handlinger!

Nu har vi så læst i en artikel i 2770 Tårnby avisen, at Louis Hjelmsø, han er i så glad for sit job og at han gerne vil blive gammel i det job – Men vi har fået en viden fra flere af vor kilder om, at Louis Hjelmsø, har søgt væk fra Tårnby Brandvæsen, dette så sent som i 2008, hvor han søgte job hos Københavns lufthavns brandvæsen, men ikke fik det.

Så, hvor er troværdigheden henne Louis Hjelmsø?

Vi har i øvrigt haft besøg af Formand Ole Holm og gruppeformand Ebbe Salling til møde her hos os i 2009, dette skete efter at vi og andre kunne konstatere, at der var omfattende chikane af anonyme fremsendte mails.

Vi havde inden da, fremsendt et brev til Venstres lokale afdeling i Tårnby og dennes ledelse, Ole Holm, Ebbe Salling og til Annette Rahbek, som Formand for Venstres lokale afdeling i Dragør, det brev vil kunne læses på hjemmesiden her.

Efter mødet, som jo handlede om to af de opstillede topfolk hos Venstre i Tårnby, og I Dragør, - stoppede trafikken – mærkeligt nok, ikke sandt; -)

Vi har iøvrigt en anmeldelse liggende hos Politiet om dette forhold.


Her kører Beredskabschefen fast i sneen!

4.11.2009


Nu må der da snart falde brænde ned på den samlede ledelse hos Tårnby Brandvæsen.

Siden Chefen for Tårnby Brandvæsen, Hr. Henning Vestergaard tiltrådte jobbet i 2000, er det gået stille og roligt ned af bakke for det kære Tårnby Brandvæsen.

Hans tiltrædelse, skete uden for de hidtidige præmisser, nemlig om at man rykker op fra egen række blandt den siddende ledelse!

Men nej for Kommunaldirektør Klaus Gross og Tidl. Tekniske Leder Hr. Gettermann mente, at tiden nu var inde til at der skulle ryddes op på den brandstation.

Det var efter, at Hr. Bent Høgsvig havde meddelte Dem, at nu ville han gå på pension!

Den naturlige afløser skulle have været, Viceberedskabschef Per Jacobsen men han blev forbigået – og en tvangsaftale imellem Gettermann og kommunalbestyrelsen blev så til, at Henning Vestergaard fik jobbet og Per Jacobsen måtte agere støtte til Chefen Henning Vestergaard.

At de så fik det samme i løn for fredens skyld, er en anden del af den beskidte handling og aftale.

Hvad er det så, at denne Hr. Henning Vestergaard har foretaget sig?

Jo han starter med at sætte alle i samme bås og fortæller til brandfolkene, at det at drikke en øl til frokost eller efter en brand, er slut og ikke længere kan finde sted!

Nu er det sådan at alle brandfolkene har haft et fornuftigt forhold til øllen men ganske få, har haft lysten til mere end en!

På dette blev der ikke handlet individuelt over folkene, Nej det blev til en ny regel, som alle skulle følge basta.

De frivillige brandfolk, som i øvrigt kom når der blev kaldt til brand, satte sig ned og sagde fra – De ville ikke finde sig i at deres fritid og pauser skulle bestemmes af de høje Herres humør, for brandfolkene havde aldrig haft sådanne problemer før.

Dette og vise andre handlinger gjorde, at vor Borgmester Hr. Henrik Zimino og Hr. Gettermann, blev så rasende, at de nærmest truede de frivillige brandfolk til at søge andre græsgange.

Og hvad sker så;

50 % af det samlet personale siver bort – ganske enkelt fordi, at der fra den dag af, intet socialt sammenhold eller tillid til ledelsen, var tilbage – det som var opbygget igennem mange år hos Tårnby Brandvæsen, var gået tabt.

Og ikke alene det, men også en masse viden og erfaring gik bort og forsvandt!

Nu skulle man så tro, at det blot var en kort overgang med problemer!

Men Nej - der blev jo ikke sat andet ind for at erstatte det sociale sammenhold der havde været, intet!

Blot en vis kæft trit og retning fra den samlet ledelse, som også består af Hr. Louis Hjelmsø, Venstres spidskandidat – som absolut ikke bragte freden med sig.

For at andre mennesker, end brandfolkene, også kan forstå disse forhold, skal vi fortælle, at mange brandmænd blev det, fordi deres fædre var det og da disse folk i tidligere tid, havde et meget større sammenhold og et meget større socialt arrangement hos alle imellem, ja så vil det også sige, at de kendte hinandens sønner, inden de kom til som ansatte – lidt nedarv måske, men en god holdning var der dog altid.

Så efterfølgende ser vi, at der løbende siver folk fra og at det bliver svært at finde folk af rette støbning til at besætte de ledige stillinger som brandfolk der er blevet stået op.

Vi siger ikke, at alle som er blevet ansat på Tårnby Brandstation er dårlige folk, nej slet ikke, men blot at de kommer til et sted, hvor holdningen til hinanden ikke var- er tilstede!

Ledelsen gør så at sige det, at de; pisser på folkene, med mindre de blot gør som de får besked på!

Det er ikke længere tilladt at tænke selv eller handle til alles tilfredshed.

Hr. Henning Vestergaard, har som chef bragt mange mennesker i et dilemma omkring deres arbejdsforhold – for det er hans gøren og laden der tæller.

Der er et utal af ting som kan opremses men her skal vi holde os til få men ganske vigtige forhold.

Personalet er under pres af Henning Vestergaard og iforbindelse med den kedelige sag omkring to brandfolks sexlege, med små mindreårige piger, som kom frem for et par måneder siden.

Og her har Henning Vestergaard så selv stået for udtagelser til pressen.

Og han har bla. fortalt, at alle er rystet og ingen har haft nogen anelse om det og at det ikke var foregået på stationen!

Løgn fra ende til anden – Henning Vestergaard viste, at der havde været forhold omkring disse ting på stationen!

Og i denne stund kan vi så læse i BT og Ekstra Bladet af 4 november, at nu er den første kylling dømt og løsladt, fordi han syntes at han har en ret til at anke og bruge den – føj for den, siger vi bare og hvad den næste brandmand så siger til dommeren, ja det høre og læser vi jo nok mere om i morgen eller de følgende dage…….

Dette er et af de resultater af den dårlige ledelse, som den samlet ledelse nu må tage konsekvensen af og for os gerne trække sig, for de har ikke leveret varen til os borger og til personalet, som jo kunnet være sket ved at have fulgt nok med i de enkelte brandfolks gøren og liv med alt det som hører sig til. Om ikke andet, så være tilstede når der bla. spises fælles frokost…

Da, Tårnby Brandvæsen, skulle have ny indsats ledervogn, kunne man hos ledelsen ikke længere køre i Ford eller Opel med forhjulstræk – en biltype som kunne komme ud og køre for noget som ligner 100.000,- kr uden afgifter med udstyr af rimelig klasse men Nej, det skulle være en 4 hjulstrukket og gerne med stor motor og automatgear!

Man havde valget imellem Audi 4 x 4, som Louis Hjelmsø ville have eller Volvoen som Henning ville have – prisen blev 300.000,- kr uden afgifter.

Altså 3 gange så meget som tidligere – begrundelsen var at Henning en gang var kørt fast i noget sne med Ford Mondeoen!

Og som sagt så gjort – en Volvo blev købt!

Og da den første vinter kom, ja hvem så sad så fast i sneen på Tømmerupvejen – Jo, Henning Vestergaard og så hjalp det med 4 x 4, jo ikke så meget!

Men pengene blev brugt på denne Volvo og da folkene så skulle have en ny sprøjte, ja så ville Henning Vestergaard ikke engang have et tryklufthorn på taget af sprøjten – det var for meget for ham! – Nu var forhandleren dog så flink, at han gav folkene et horn på sprøjtens tag og da det først sad der, ja så kunne det ikke betale sig at pille det af igen.

Men ballade det var der!

Det mærkelige er jo også, at man skulle tro, at ledelsen på stationen, havde deres familie mere kær end deres arbejde og det at køre i en meget fin dyr Volvo, som der var anskaffet under et argument som sikkerheden!

Men underlig nok, er holdningen jo her også helt ved siden af, for selv om de kører mere i deres private vogne som er almindelige kedelige vogne og som ikke har samme grad af sikkerhed isig som i Volvoen, ja så gælder sikkerheden jo nok ikke privat.

Også så var der en masse omkring SKAT som fortalte til Tårnby Brandvæsen at de misbrugte de gældende regler omkring afgiftsfritagelsen på deres køretøjer!

Dette blev i første omgang rettet, men nu er det igen oppe vende hos SKAT, da Henning Vestergaard har misbrugt en af vogne til private forhold, selv om køretøjet kun må bruges til erhvervskørsel i brandvæsnets regi.

Dette er blevet ham påpeget i 2008 af SKAT men alligevel gør han som det passer ham.

Og når Louis Hjelmsø så, i Tårnby bladet for denne uge, hvori han plædere for sit kandidatur, netop slår for, at der skal åbnes op for hvad der foregår i kommunen, ja så siger vi bare ; HYKLERI ! Louis og intet andet, for du har jo selv vist hvad der har foregået på den station, og det skal vi nok komme tilbage til senere!

Kommunevalget i Tårnby!

29.10.2009.

Duellen er i gang!

Så er kommunevalget i sigte og vi vil i de næste uger følge de udtagelser og kommentar som alle vor politiker fremkommer med, så følg os her på site….

Se nu dette link her fra TV Lorry ……… http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=28-10-2009&cID=6&vId=510643

Her på TV Lorry, kan vi alle høre om anklager/beskyldninger fra Det nye Venstres, Louis Hjelmsø side, mod Borgmesteren som skulle have udtalt, at Louis datter er for dum! – men er Louis Hjelmsø ikke den som beskylder vor flittige og fornuftige pædagoger og deres medhjælper, at de bare går og venter- (underforstået at de intet laver) Hør det selv....
Vi syntes dog, at Borgmesteren Henrik Zimino, trods alt, klarede sig bedre end Louis Hjelmsø…. Men bedøm det selv!

Vi vil også fremsende flere læserbreve til næste uges lokalaviser, ja vi håber så, at de vil blive tage men skulle dette ikke ske, vil de komme her på site i løbet af næste uge…..

Må vi ønske Jer en god uge.

20.10.2009.


Vi vil tillade os at bringe en opfordring til alle vor læser.
Nemlig at hente og læse det nye 2770 Tårnby blad som udkommer idag!


Der er i denne uges udgave, en duel imellem Borgmesteren Henrik Zimino og spidskandidaten fra " Det nye Venstre i Tårnby ", Louis Hjelmsø!


Vi vil bringe vor kommentar når vi har læst artiklen.Søndag d. 30.08.2009

Vi har desværre måtte opleve et par underlige og meget kedelige uger!

Tårnby Kommune er blevet sat i et utroligt dårligt lys, i en for os alle i Tårnby, så kedelig sag.

Vi væmmes og føler en kvalme over det, som vi har hørt og læst i den øvrige presse, om de to mænds gøren og laden mod nogle børn her i kommunen.

En sag, som vi her i gruppen ikke vil skrive mere om, det er nok og rigeligt at den øvrige presse behandler denne sag.

Vi vil derfor opfordre alle til at hjælpe og støtte op om de børnefamilier, der er blevet ramt at denne tragiske hændelse!

Vi håber derfor også, at alle arbejdskollegaer og venner til de ramte børns forældre, vil gøre alt hvad der står i deres magt for at støtte de ramte forældre, børn og hinanden.

Det her er så grimt, at vi fattes ord for det skete!


19.08.2009

Så er Sommerferien, for de fleste, overstået for dette år.

Og nu er tiden inde til at følge op på sagerne som har ligget stille et stykke tid.

Vi vil starte med Sagen omkring den tidligere Leder på Tårnby kommunes Materielgård ved Lergravene.

Her har Bla. ”2770 Tårnby avisen” skrevet - Fusksag holdt ikke” som overskrift.

Men det er nok ikke en helt retvisende overskrift – at sagen ikke rejses – er jo nok ikke lig med, at der ikke er noget om sagen.

Hvis sagen ikke er der, så kan det jo også undre, at Lederen lod sig presse ud af jobbet – han blev jo ikke fyret!!!!

Hvis der nu havde været en ren samvittighed hos pågældende leder, så ville en fyring da være at foretrække og mere på sin plads – og hvis der så ikke blev en sag, så kunne han jo søge en erstatning mod sin tidligere arbejdsgiver!

Denne mulighed undlod han mærkelig nok– og det stiller derfor spørgsmålet, om han ikke blev presset til at forlade sin arbejdsplads og sin stilling i den lokale partiafdeling af netop Socialdemokratiet?

Vi tror nok, at det er det, som der er sket – for et menneske vil vel altid kæmpe for sin ærlighed og stolthed, hvis der er en ren samvittighed tilstede.

Lederen er ikke frikendt – det er meget vigtigt at forstå, men at der rejses ikke tiltale? - er det lig med en politisk handling?

Vi har fra flere sider fået fortalt, at sagen stadigvæk ulmer og vi må se, hvad det så må give af udslag i den nære fremtid!Ugen der gik, flere friske historier fra og om Tårnby kommune !

NYT 27.6.2009

Interessant Uge i Tårnby.

Så kom afgørelsen i sagen om VVM-screening af den blå planet det nye Danmarks Akvarium her i Tårnby Kommune.

Den bør læses af alle her i Tårnby Kommune og vi vil derfor lægge den op her på site.

Og igen må vi sige, at Tårnby Kommune og dens ledelse, får en lussing – f. eks, så kan ledelsen ikke huske om der er nogen klager over trafikstøj i området!

Nej, Tårnby Kommunes ledelse må se noget anderledes på fakta end alle andre men heldigvis ændre Naturklagenævnet Tårnby kommunes afgørelse, således at der bliver udarbejdet nye kommuneplanretningsliner med tilhørende VVM-redegørelse iforbindelse med det nye Danmarks Akvarium etablering!

Og så var der jo en spændende overskrift i ”2770 Tårnby” avisen i denne uge,

”Tårnby har selv sjusket for meget”

Et Notat fra kommunens Advokat, er underlig nok kommet for dagens lys – ikke noget som passer ind i Borgmesterens verdens billede. For han ved at dette udslip af et notat fra advokaten, kun kan komme fra hans egne rækker.
( Læs, folk som har adgang til disse sags agter )

Vi har jo tidligere skrevet her, at der sjuskes alt, alt for meget med midlerne og at der mangler overblik og indsigt i det mest elementære og grundlæggende ting for styringen af indkøb og lignende, alt sammen noget som giver et beløb som kommer over de 20 millioner…! bare inden for de sidste par år.

Det faldt ikke i god jord den gang. Det fik nogle af mellemlederne fra toppen at mærke, da De blev kaldt ind til samtale og en sidste advarsel – dog har vor kommunaldirektør, mærkelig nok ikke været til nogen samtale.

Så det er godt, at 2770 Tårnby avisen nu tager hånd om denne sag.

Også er der jo Lokalavisen Amager, som med den utrættelige Claus Andersen, som en rigtigt god journalist, der bliver ved med at finder små ting frem som nok er en del at et større hjul at fortælle.

Denne gang med en artikel, om en spejdertrop som mangler nogle penge!

Selve artiklen bringer dog noget andet frem og det er adressen; Gemmas alle 100, her i kommunen.

FDF, spejder – og dyrker vi dette emne lidt, så kommer der noget interessant frem, nemlig et navn på en leder, som er ansat i Tårnby Brandvæsen som mellemleder og som er valgt ind i et underudvalg 2, Aktiviteter m.v. :

Foreningssudvalget; Se side 25 på dette link: http://www.taarnby.dk/NR/rdonlyres/94F89E63-9672-41F4-8D3C-CC33F509EA04/0/Nyudvalgsfortegnelseforperioden11200631122009_v1.DOC

Vi syntes, at det vækker en vis bekymring at personer i et udvalg, bringer sig og sine spejder samt kommunen i et lys af uheldige omstændigheder.

Og vi følger sagens udvikling nærmere her på site…

Ugen der gik, har igen bragt flere historier.

NYT 21.06.2009.

Vi har alle nu Læst og hørt, at Formanden
for Folketingets Socialudvalg, Hr. Martin Henriksen,(DF) beder Socialminister, Fr. Karen Ellemann (V), kikke på, om
forholdene er som de bør være i Tårnby Kommune!

Der er nok ingen tvivl om, at Tårnby kommune bevæger sig på kanten at en lussing.

Men om Administrationen og den politiske ledelse vil ændre sig, tja – historien viser jo desværre, at Tårnby Kommune og dennes Ledelse, med Borgmesteren Hr. Henrik Zimino i spidsen, at de ikke agter at følge love og regler, men bruger deres egen måde til, at tolke diverse love og regler på.

Vi tror derfor, desværre ikke på, at en adfærds korrigerende samtale med vor Social Ministeren vil virke, for Tårnby kommunes ledelse, er helt uden for pædagogisk rækkevidde!

Det antal af klager som er væltet frem, omkring den måde som kommunen styre sig på, viser blot, at der ikke er vilje og evne til at ændre adfærd.

Derfor bliver det da spændende hvorledes de mennesker som nu lader sig opstille til kommunevalget til november i år, vil besvare spørgsmål om den fremtidige styring af kommunen.

Tidligere har vi omtalt stress og jag i blandt kommunens ansatte, men her syntes Borgmesteren Hr. Henrik Zimino blot at en tur i Kastrup bio eller en tur på romaskinen, er den bedste måde at behandle det store problem på.

Det viser sig, at de ansatte ikke kan følge med længere i deres behandling af arbejdsopgaverne og at der på flere arbejdsområder i kommunen, er dobbelt så mange sager pr. behandler, end hvad landsgennemsnittet viser.

Nej, Borgmesteren Hr. Henrik Zimino, har ikke evnet det´, at sikre sine ansatte et godt og fornuftigt arbejdsklima, desværre.

Og nej, det har intet med økonomien at gøre, for hvis Borgmesteren Hr. Henrik Zimino blot vil bruge de penge, som smides ud på opgaver som ikke styres iflg. en simpel kravspecifikation på byggeopgaver og lign.

Ja, så var der penge nok til at sørge for flere ansatte og dermed et forbedret arbejdsklima/miljø.

Men indtil da, lad os overraskes af Borgmeteren Hr. Henrik Zimino og den øvrige ledelse!Nyt 12.06.2009


Vi er ikke særlig overraskede, at det sker igen og igen, så vi vil prøve at bringe de fleste ting på vor hjemmeside her.

På forsiden af Lokalavisen Amager d. 9.6.2009,

Overskrift: Tårnby bryder Loven!

En artikel, som kort og godt beskriver hvorledes at Kommunens administration bryder reglerne.

Og derud over har en artikel overskriften; Dansk Handicap Forbund skoser også Tårnby Kommune!

Men der er også læserbreve, som helt klart fortæller at der er alvorlige problemer i socialforvaltningen!

En stor dækning af de problemer som kommunen står i, er beskrevet ganske godt i Lokalavisen Amager

Vi vil takke redaktionen og især Claus Andersen, for at være så åbne at I vil bringe disse sager.

Stor Tak.

I 2770Tårnby bladet for denne uge, der er også bragt et par læserbreve, bla. gengangere fra Lokalavisen Amager, men også en som syntes at opfordre til Kreativ civil ulydighed!

Vi forstår helt og aldeles den vrede, som dumme og helt igennem tåbelige beslutninger bringer frem, men haveaffald som bringes frem til en stor åben plads, hvor alle kan se, at det ”er haveaffald” og at borgeren tømmer den ud og tage sin pose med hjem eller putter den i den affalds plastik container, som står der for det samme, ja det kan da ingen syntes være forkert!

Men det var nu det sidste afsnit i brevet, vi syntes bedst om

” Har kommunen ikke noget bedre at tage sig til”

Jo, skulle vi sige…..masser og det må snart være på tide, at Borgmesteren Hr. Henrik Zimino, han fortæller sin Administration, at de skal følge reglerne og pleje borgerne, så der bliver en større tilfredshed………

Go weekend.

Agurketid!

Så skete der igen -, at Tårnby kommune, tog for let på en alvorlig henvendelse!

En undersøgelse af forholdene, omkring det at anmode om hjælp til nødstedte børn og unge her i kommunen, blev Tårnby Kommune atter placeret som en skurk, denne gang i DRs TVA.D.22.05.2009.

For de læser som ikke ved hvad dette her går ud på, så kan vi fortælle Jer, at der er lavet en undersøgelse af alle kommuner i Danmark.

Denne undersøgelse, går på, at et Barn eller ung – her dog af en forfatter, som skriver til kommunen og bede´ om en telefonhjælp via dette mailbrev – Brevet har Tårnby Kommune, så ignoreret i 11 dage!

Vi ved dog, at Borgmesteren Hr. Henrik Zimino, selv læser alle disse breve, der kommer ind via Mail adressen;

kommunen @ taarnby.dk.

Vi syntes jo nok at det igen underbygger, at vor kommune har en dårlig ledelse!

Flere har så spurgt til, hvad der skete i sagen, som Terkel havde startet op i mod Kontrolgruppentaarnby.dk!

Tja, I kunne jo spørger hos Terkel selv, men vi har da, modtaget et brev fra Dansk Journalistforbund, som kort fortæller at de har henlagt sagen, da de ikke mente at det kunne føre til noget som helst – hvilket vi jo talrige gange selv har fortalte DJ og Terkel, også er alle glade undtagen Terkel som stadig halter!

Og så var der lige det der med Eilert Larsen, som i en nyelig udsendt artikel i 2770 Tårnby bladet, med skræk i stemmen, fortæller os alle, at alle de andre har ”misforstået” noget og at det altså ikke er ”pænt”, at beskylde Socialdemokraterne for noget som var så ”groft at påstå, at socialdemokratiet har påført Tårnby unødvendige økonomiske sanktioner”

Kære Eilert, du har helt ret, der skulle aldrig have stået ”sanktioner” men nok mere ”OVERGREB” så havde det nok været mere rigtigt.

Vi har kunnet konstatere følgende, at der er blevet brugt adskillige millioner – to cifferet million beløb endda, på mange ting, som var komplet og total unødvendige for vor kommune.
Og at mange af disse projekter er blevet justeret, som efterbevillinger, udført i økonomiudvalget ved afslutninger af disse projekter.

Så Eilert Larsen, lyt hellere til borgerne, frem for at pive over, at Borgmesteren får prygl over sine manglende evner til at se noget af den sandhed, som han jo selv vil være en del.

Vi arbejder, her i gruppen på, at der stadigvæk skal gøres noget mere ved vor IT- sikkerhed i kommunen, så den bliver mere sikker over for os Borger, og vi følger med i arbejdet hos Datatilsynet, meget tæt – Vi skal nok bringer mere om dette, når tilsynet har talt!

23.05.2009.


Sidste nyt....12.03.2009


Vi har idag læst i Motormagasinet, at vor Borgmester, Hr. Henrik Zimino, har tabt første slag i sagen omkring Kirstinehøj!

Og skulle I have lyst til at læse hele artiklen, som en kendt Tårnby borger Hr. Terkel Spangsbo, har skrevet, så er der fri adgang til Motormagasinet i linket!

God fornøjelse!

http://www.motormagasinet.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=MM&Lopenr=103090059&newsletterRefID=2591
Denne artikel falder jo meget godt ind i vor egen erfaring af Borgmesterens ivrige handlemåde!


Datatilsynet!

Sidste Nyt... 08.03.2009.

Vi har netop modtaget et brev fra Datatilsynet!

De har undersøgt og fundet, at der skal ske noget mere i sagen omkring manglende sikkerhed, på Tårnby Kommunes EDB system.

Vi har tidligere omtalt to forhold, det ene; omkring de ældres nødkald, som stadig går ud i æteren, så alle, med en billig scanner, kan aflytte og finde udaf, hvor de ældre bor og hvad de hedder.

Dette finder vi skammeligt, at det forsat sker!

Det andet forhold er; Om hvordan en hacker, evt hos en menig ansat via hans/hendes PC/computer, kan komme ind på serveren, som står på Hovedbiblioteket!

Dette har vi tidligere omtalt og fremført over for den politiske ledelse men de har nægtet at se på sagen, måske pga manglende kendskab?
Men som sagt, så lægger vi brevet fra Datatilsynet ud her på hjemmesiden, se i menuen til venstre!

Vi kommer tilbage med mere senere!


Sikkerhed og indkøbspolitik!

Sidste nyt….29.01.2009.

Har Tårnby kommunes brandvæsen og denne´s ledelse spillet os fallit?

Vi vil her hævde, at De har det!

Igennem længere tid, har vi her inde i gruppen, undersøgt flere forhold og fundet frem til at der foregår ting og sager i Brandvæsnet som ikke lige er helt efter bogen.

Brandvæsnet, har bla. køretøjer til deres rådighed som er, at betragte som et værktøj for den menige brandmand i den daglige drift.

Et af de punkter som vi i gruppen, har fulgt op på er, den meniges brandmands personlige sikkerhed.

Det vil med andre ord sige, at de hjælpemidler som benyttes i den daglige drift også er helt sikre at benytte.

Den første sag, omhandlede en stor varevogn, som var registret fejlagtigt, dette betød, at ”Skat og Told” oplyste, at hvis ikke Tårnby Brandvæsen bragte dette forhold til ophør, enten ved at berigtige køretøjet korrekt eller ved at ændre deres udnyttelse af dette køretøj – ville den menige kunne risikere en bøde, hvis dette forsatte.

Dette forhold blev rettet, men dog først efter at vor skrivelser til div. myndigheder, blev hørt.

Borgmesteren, havde endda op til flere gange fortalt til os, at alt var i den skønneste orden – men det viste sig ikke at holde.

Næste sag her, omhandlede en indkøbt Fiat Panda 4x4 som er blevet betalt af A/S Øresund men overdraget til Tårnby Brandvæsen, som så selv skulle stå for syn og opbygningen af dette køretøj.

Køretøjet blev ændret på følgende måde; Bagsæder og sikkerhedsseler bag fjernet og på en bart gulv i karrosseriet, blev der monteret udstyr, som ikke var sikrede mod føreren og denne´s passager.

Nu har Færdselsstyrelsen så talt og bedt om at Tårnby Brandvæsen bringer dette forhold iorden!

Køretøjet er også blevet synet på ny, men her opstår det forunderlige;

Køretøjet har fået rettet sine data, således at køretøjet kan have to sæder

eller 4 sæder, MEN !

Syns folkene fra Applus, ser ingen grund til at se om opbygningen vejer for meget i forhold til hvad en typegodkendelse siger og hvis vi skal tage den tekniske chef hos Applus ord for gode vare, så siger han at det er ikke interessant med vejesedler for selve indretningen er de ligeglade med, så længe, at totalvægten ikke overstiger kg 1365 kg.
Det betyder, at den vægt, som må lægges i og på køretøjet, er 396 kg.

Vi spørger så, hvorfor bliver køretøjet dog ikke vejet ved en godkendt vejer?

For hvis vi blot antager, at det udstyr som er bygget ind er ca. 260 kg tungt incl. de tag monteret lygter og horn samt radioudstyr, slangerulle med slange, vandbeholder – skumvæske, håndtag/med tågespreder, trykluftflasker for samme, ja så skulle der være 146 kg tilbage til en ekstra brandmand, som vel nøgen vejer de 85-90 kg – her håber vi ikke at det rammer nogen når vi skriver om en vægt men det er da meget stramt, når en branddragt, støvler, handsker, hjelm og bærebar iltmaske med flasker vel også vejere en del !

Lad os dog få en vejeseddel på køretøjet og lad os få en forklaring på hvorfor, at køretøjet er valgt som den er, når dens grænse for hvad den kan klare vægtmæssigt er opnået – alle andre firmaer ville jo nok vælge et køretøj som ikke havde så lille en margin op til en totalbelastning.

Dette forhold belaster jo især egenskaberne også under en udrykning - det påvirker kørslen at det er et top belastet køretøj der benyttes, især på dæk, styretøj og især på bremserne – og her er der endda tale om et køretøj som med udrykning skal hurtigt frem til et uheldssted.

Og sidst men ikke mindst, hvorfor er opbygningen i Fiaten ikke sikret med en adskillelse, således at udstyret ikke kan havne i ryggen på fører og på passageren?


Vi undre os derfor meget og spørger derfor igen;

Hvorfor er dette ikke fundet, som et tungt vejende argument, til at anskaffe sig et mere sikkert køretøj?

Og hvis A/S Øresund skulle betale, så var det vel ikke et spørgsmål om prisen?


Og sidst men ikke mindst !

Det næste sag der nu venter, er et køretøj af typen VW transporter 9 personers bus.

Dette køretøj blev anskaffet, som en erstatning for den tidligere

Ford Transit F1, som var af mandskabstypen og kunne medbringe 6 brandfolk incl. føreren og en del udstyr i det lukkede varerum.

Indkøberen hos Brandvæsnet, har indkøbt et køretøj som ikke svare til det som indstillingen til økonomiudvalget lød på.

Nemlig en udskiftning og erstatning for tidligere F1 – et færdsels køretøj.

Der var fra Brandvæsnets eget mandskabs side, lagt vægt på, at man kunne påbygge det udstyr som den tidligere F1-køretøj havde og endda påbygge et mobil

værkstedsrum for bla. tyverialarmer/indbrud, hvor det bla. skulle bruges til lægter og træplader, samt donkrafte og bukke til at understøtte de punktere sygeplejerskers hjemmeplejevogne osv.

Nej man købte en bus på med plads til i alt 9 personer – lille kørekort., tiltrods at en 10 personers bus havde undgået et forbud og den store afgift til "Skat og Told"

Det skal her fortælles, at alle brandmænd har et stort
kørekort, som er et krav i ansættelsen, altså retten til at fører køretøj over 3500 kg totalvægts mæssigt, men kun de to Ledende chefer har det lille!

Det betyder, at ”Skat og Told” har sagt, at Brandvæsnet skal betale ca. 600.000,- i afgift for at Brandvæsnet kan benytte dette køretøj efter den oprindelige indstilling.

Vi spørger igen, hvorfor har man ikke undersøgt forholdene helt korrekt inden købet?

Og hvorfor står køretøjet nu uvirksomt henne i et hjørne? det har kun kørt ganske få kilometer siden købet i 2007?

Vi har andre sager som er undervejs, bla. om data sikkerheden og radio kulturen hos Tårnby Brandvæsen, men mere om dette senere….


Vi ønsker hermed alle borger i Tårnby, et godt nytår.

Så er vi godt i gang med det nye 2009.

Vi ønsker hermed alle borger i Tårnby, et godt nytår.

Vi har siden vor opstart i 2008, nu været synlige i et halvt år og på den tid har vi fået flere ting op på tavlen, således at alle har kunnet følge med i hverdagen om det politiske liv her i kommunen.

Vi har flere ting som vi vil følge op på men der er jo også Kommunalvalg her i 2009 og vi vil følge med i hvad der sker og kommentere det løbende…

Men vor første ting som vi vil følge er, at få vor tryghed og sikkerhed på plads her i kommunen.

Det var også noget af det, som Hendes majestæt, Dronning Margrethe og vor Statsminister Anders Fogh Rasmussen lagde stor vægt på i Deres nytårstaler.

Ja, tryghed og sikkerhed med vort beredskab og holdning til hinanden.

Vi starter med det som ligger os nærmest, nemlig det der ligger her i Tårnby Kommune.

Mere om dette emne senere…….


04.01.2009.


Overfald på Alleen.......

Sidste nyt. 07.12.2008.

Har Borgmesteren Henrik Zimino og Formanden for social og sundheds udvalget sovet i timen?

Hvor er kontakten til områdes beboer henne?

Ja det spørg vi om nu, da der er sket et uhyggeligt overfald på Alleen her i Kastrup fredag aften – hvor det triste skete, at tre mænd fra et pizzeria på Sirgræsvej, blev overfaldet og at det endte med drab.

Vi har sat en undersøgelse i gang nu, som bla.vil finde udaf, i hvor lang tid, at området har været plaget af, uromager, som har sat sig på området.

Der har udover dette uhyggelige overfald, jo også været flere pyroman brande, indbrud, andre overfald bla. på Kastruplundgade og i gaderne omkring denne.

Vi følger sagen op…….


Beskeder i vor kontaktboks!

Sidste nyt 06.12.2008.

Kære Allan,

Du kommer med noget, som skal ligne et stort spørgsmålstegn, men lad os lige slå fast, engang for alle, at vi ikke har noget udestående med din gode ven Terkel.


Og hvis du vil læse Terkels brev, så skal du bare læse det sidste afsnit i hans brev – og det fortæller, at Terkel har fået en viden, som har været kendt hos Socialdemokraterne i ca. 7- 9 måneder nu.

Så søg dit svar internt!

Med mange hilsner

F. Kontrolgruppentaarnby.Dk

Talsmand & Researcher.

Jan Wartacz


" Når alle rejser sig!"

Sidste nyt. 05.12.2008.

Har Socialdemokraterne i Tårnby, en Kæphest i spil?

Tjae det er jo en julemåned, så hvorfor ikke! måske en Julekæphest.

Vi har med kontrolgruppetaarnby.dk, åbenbart ramt noget meget hårdt med vor kritiske og søgende skriverier, siden, Borgmesteren Hr. Ziminos soldater, nu er begyndt på krigsspil.

Og tænk Jer, så har en af disse soldater oven i købet et tveægget sværd og tunge.

Nej, overskriften lyder ikke helt rigtigt, som en titel på en ny film, men er derimod er det en overskrift på Terkel Spangsbos forsøg på at true os i gruppen - vi har nemlig tilladt os, at viderebringe, helt uden beskæring, den artikel fra ”Motormagasinet” som omhandler hvorledes vor Borgmesteren Hr. Zimino, prøver, at omgå visse regler og pli på området Kirstinehøj.

Og som også Lokalavisen Amager v/ Claus Andersen, har bagt videre på og det endda styrket med en professors udtalelser.

Vi viste ikke hvem der stod bag denne artikel, for det fremgik ikke af artiklen, men vi har opfyldt de etiske regler for gengivelse, som står på side 2 i hvert eneste motormagasin –

Så derfor var det en overraskelse, at lige netop Hr. Terkel Spangsbo, tillod sig, at sende os et brev om krænkelsen af hans ophavs ret.

I brevet fra Terkel Spangsbo, fremkommer han med, hvad vi kun kan opfatte det, som trusler og forsøg på simpel bedrageri.

(Vi scanner brevet ind og det lægger vi på en side for sig selv her på vor hjemmeside.)

Vi havde, så et møde d.21.11.08, hos Terkel på Englandsvej 290.

Hvor Terkel, meget meget ophidset, kun ville tale om hvad vi ville betale ham, for den påståede krænkelse.

Da Jeg, havde ladet Terkel tale i 10 minutter, fik jeg endelig tale ro og talte så til Terkel, at vi i Gruppen skam ikke havde overtrådt nogen regler og som dokumentation herfor lagde jeg, diverse kopier frem til ham.

Dette skete efter, at Terkel selv ikke kunne finde noget som beviste hans påstand – han ledte i 5 minutter, som en rasende på bladets computer, dog uden, at kunne ikke finde noget med hans navn på, ja så kunne han jo heller ikke sige noget til vor medbragte dokumentation, og derfor var der blot at slutte med et tak for i dag og god weekend.

Men efterfølgende, har vi i gruppen dog tænkt vore tanker!

For tænk hvis :

Hvem har sendt denne mand til Terkel i byen?

Eller har han lovet en eller anden noget, f.eks, at det skulle han sku nok klare og få den gruppe stoppet?

Og eller er det bare et forsøg på simpel berigelse?

Eller, er Han blevet bange for Borgmesterens reaktion, hvis det nu kom frem at det var ham og ham alene der har skrevet

artiklen, som jo ikke just, er det rene svir det han skriver om Borgmesteren?

For husk nu på, at Terkel, han jo altid har forsøgt, at skrive ”pænt” om sin fortrolige ven, Borgmesteren Henrik Zimino.

Ja, vi kunne blive ved men vi må stoppe her, dog følger vi nu op på flere tråde…..

Så følg med i udviklingen….her..


Se " Terkels side " i menuen til venstre...


Åh nej, ikke igen!

28.11.2008. Sidste nyt i " Ærlig talt! "


Beskeder i vor kontaktboks!

Sidste nyt. d. 24.11.2008.


Kære Allan,

Jeg har fået til opgave at besvare dig og dit indlæg som du har sendt i går.

Først vil jeg sige, at jeg er glad over, at lige netop du vil bruge lidt kræfter på at se på vor hjemmeside, det er altid dejligt at nogen gør det.

Og specielt fra dig, som har så tætte kontakter til Partiet, Socialdemokratiet.

Dit indlæg handler om hvad du mener, eller andre i din omgangskreds mener, og det skal du have lov til – alles mening kommer gerne på vor hjemmeside, blot det at, vedkommende giver sig tilkende.
Nu spørgere du om to ting, og på de spørgsmål, vil jeg svare dig således;

Vi er uafhængige af økonomisk støtte fra noget som helst parti og vil derfor vise den anden side af de intriger og slagsmål som er tilstede hos nogle af vor politiker her i kommunen.

Jeg, personligt, kan snildt se mange goder, men når det så begynder at handle om bedrag og svindel – så står jeg helt af og heldigvis så er der mange andre Borger, der gør det samme.

Vi har et positivt livssyn her i gruppen, men fælles for alle, er dog, at vi ikke vil finde os i overgreb på Borgernes rettigheder her i Kommunen og skal det så vises som en lang negativ liste, ja så bliver det sådan, at du så ser det!

Men hvis du syntes, at det er brok, at ældre og svage beboer i kommunen, udsættes for overgreb i Deres eget hjem, fordi at kommunen svigter, ja så er det brok.
at Administrationen i kommunen, bedrager borgerne, ja så er det brok.

Ja og vi kunne blive ved med at komme med eksempler, men vi vælger at bringe dem på sitet, så følg bare med der.

Til din oplysning, så er der en ny sag undervejs, den handler lidt om, hvem der i kommunens administration, betaler gerne en overpris for udførte handlinger, og desværre, er det en socialdemokrat, som kommer til at stå for skud.

Ps. denne mail, kommer også på site.

Med mange hilsner
F. Kontrolgruppentaarnby.Dk

Talsmand & Researcher.
Jan Wartacz

Email: info@kontrolgruppentaarnby.dk
Venstres nye spidskandidat - har han et problem med sin selvopfattelse af begreber?

Sidste nyt. 15.11.2008.


Vi har skrevet til partiet Venstre her i Tårnby Kommune, til alle deres bestyrelsesmedlemmer og formanden selv, Hr. Ole Holm, men ingen havde lyst til at kommentere vort brev, som kommer her:

Vi har tænkt os, at sætte følgende ind på Kontrolgruppentaarnby´s hjemmeside,

men inden da, ville det være udmærket med en kommentar fra dig, Ole Holm?

Venstres nye leder, Louis Helmsø – proklamere at :

”Vi skal have mere indflydelse, vi skal tages mere seriøst”

Og Vi undere os meget, at det lige netop er Hr. Louis Helmsø, der kræver det!

Hr. Louis Helmsø, sidder inden med en viden om følgende;

  1. Han ved, hvad kommunen gør af manglende beskyttelse af vor ældre og svage borgere med et nødkald, - et simpel overgreb!
  2. Han ved, at der er sager om manglende indbetaling af registreringsafgift – snyd og omgåelse af loven om afgift!
  3. Han ved, at der er sikkerhedsbrister i det værktøj som brandfolkene skal benytte!
  4. Han ved, at der foretaget overgreb på andens ejendom!
  5. Han ved, at der er overtrædelser i brugen af Kommunens It-systemer!
  6. Han ved, at der er fejlindkøb i størrelse af 500.000,- kr som bliver tysset ned!
  7. Osv.osv.

Ja, listen er lang – og som Hr Louis Helmsø helst ikke vil se, men derimod blot lukker øjnene for!

Han arbejder jo også for Kommunen og gør der overhoved ikke et eneste opråb – hvorfor ikke?

Nej, Seriøst og ansvarligt agre han nu ikke og kan han så bare kræve det af alle andre ! ?

Og skulle han blive valgt – så er den gode Hr. Zimino, sikker på 4 år mere – det er der ingen tvivl om.


Vi vil følge sagen op - mere senere...Vil Formanden for Venstre i Tårnby kun sove?......

Sidste Nyt. 8.11.2008.

Vi har modtaget et svar på spørgsmål, som vi sendte til Formanden for partiet Venstre i Tårnby.

Vi spurgte bla., til Venstre´s ledelses ansvarsfølelse og stillingstagen til de uregelmæssigheder, som foregår over for os Borger i kommunen og det endda med helt specifikke oplysninger på de punkter, som vi har fundet nødvendigt at gå videre med.

Se svaret her.

Til kontrolgruppentaarnby.dk

Att.. Jan Wartacz

Har modtaget din mail og mener ikke, at det er en opgave for den lokal afdelingen af Venstre i Tårnby, det må være op til de respektive myndigheder og få klarlagt og løst problemerne.

Med venlig hilsen

Ole HolmPetersen

Vi syntes så nu, at kunne konstatere at Formanden for Venstre her i Tårnby, ikke vil se realiteterne i øjnene.

Måske kan det skyldes dette, at hans nye spidskandidat for Venstre i Tårnby, er en af de personer, som ikke har reageret tidligere på vor viden, da vedkommende selv,er placeret i Tårnby Brandvæsen´s ledelse og derfor ved hvad der foregår.

Vi syntes jo nok, at det netop er noget, som må interessere hver eneste lokalparti/ afdeling, her i kommunen, uanset hvilke parti.
Vi må jo nok vente på ,at Formanden Hr. Ole Holm Petersen fra Venstre, bliver vækket fra sin lur –

Men tror han mon, at det er nok, bare vende sig om på den anden side og lade som ingen ting.

Og hvad skal Venstres medlemmer, så med ham, hvis han blot vil lukke øjnene for hvad der sker i Kommunen? Ja vi spørg kun ?Mere om sagen senere ..........


Ny udvikling............

Har Partiet Venstre i Tårnby et problem!

Vi har igennem længere tids research haft Administrationen hos vor kommune i søgelyset og derved også på den politiske ledelse men der er jo andre som har fået del i denne viden og som ikke reagere på denne viden.

Et medlem af Venstres parti for Tårnby, sågar et bestyrelses medlem, har ikke taget skridt til at medvirke til at forbedre de uregelmæssigheder, som vi har påpeget og i øvrigt anmeldt til, bla. Hovedstadens Statsforvaltning, Skat/told, Datatilsynet, og Politiet.

Det har undret os og vi har derfor I dag fremsendt et åbent brev til Partiet Venstres Bestyrelse.

Vi følger op her senere med hvad der nu måtte ske…….

Barsk video.......Dato.28.10.2008.

Så er der igen nyt på siden.

Denne gang er det en meget barsk video som beskriver de forhold som beboerne på Saltværksvej / Amager strandvej, har skulle finde sig i mod deres bedste vilje.


Se denne video via menuen til venstre på siden.Sidste nyt i " Ærlig talt" D. 17.10.2008.


Se menubar til venstre på siden.....
Afslutning på en prøveperiode.....

Med en glædelig afslutning på bøjlevejens mareridt, kan demokratiet se sig selv som en sejrsherre, for aldrig har så mange mennesker, været så ramt af politikerlede som der har og er over for de projekter, som omhandler trafikstrukturen i Kastrup.

Der er kommet en WWM rapport og den er efter vor opfattelse, noget mangelfuld og viser, at trafiksystemerne – veje, tog, metro, parkeringsmuligheder samt de indfaldsveje til Kastrup, ikke helt, har taget disse dele, som en helhed i ed.

Vi venter nu spændt på nye udspil fra vor politikere på Rådhuset!


Se her et klip via linket fra TV2Lorry........http://www.tv2regionerne.dk/?id=447809&r=5 hejBøjlevejen og Kaninmarken!

Sidste nyt, 10.10.2008

Hvad skal vi så bruge Bøjlevejen og den store ”Kaninmark” til, indtil de ansvarlige politiker finder deres ben igen!

Et forslag kunne jo være, at der blev etableret et forsøgsområde med parkeringsplads til de som bor i Kommunen, således at der kun var få meter til Metroen på Hedegårdsvej for dem som ville benytte Metroen dagligt og denne plads kunne isåfald være udstyret med parkometer automater, for de som ikke bor i kommunen og alle vi i Tårnby kommune fik et chipkort, så vi kunne benytte Metroen bedre.

Og pladsen måtte da gerne være overvåget.

Området bruges iså fald til noget fornuftigt, inden der evt. skulle træffes et valg om at bygge på grunden.

Det ville løse flere ting, som bla. det som har været kilden til stor ballade på rådhuset – læs John Karslund s exit fra Socialdemokraterne i Kastrup-Tårnby – at folk som ville parkere i Kastrup på familiebesøg, ikke kunne uden at skulle købe ekstra tilladelse, det har jo virket helt torskedumt, at en borger på Kongelundsvej, som har en bil og gerne ville besøge sin mor i Kastrup, skulle straffes enten ved at skulle tage busserne eller betale for denne tilladelse.

Og kunne vi ligeledes forestille os, at bruge pladsen foran Naturskolen som en parkeringsplads, på samme vis som ved bøjlevejen, og der kunne jo etableres en overdækning af kanalen på et par hundrede meter og et lyskryds der, for så igen det at vi kan gå lige over til Metroens Vestamager station – og måske også en vendeplads for en service bus.

Det ville givet blive en ny mulighed for at bruge Metroen i stedet for at forsætte med bilerne ind til byen.


Beboerne for enden af Finderupvej har fået mange flere biler på den parkeringsplads der ligger i forbindelse med Naturskolen og måske var det en ide at åbne fra den nye vej direkte til p-pladsen og måske overbygge et stykke af kanalen således, at vi kunne have biler til at holde der, til glæde for Metroen og miljøet!Sidste nyt, 8.10.2008 ligger i ;
Ærlig talt!
Parkering i Kastrup - Tårnby og miljøet!

Sidste nyt. 04.10.2008.

Dansk Folke parti v.Paw Karslund, har sendt følgende indlæg.


Se under Miljø og trafikplan! til venstre på forsiden.Tyranni!

Sidste nyt. 03.10.2008.

Vi har modtaget ret omfattende materiale fra beboerne på Saltværksvej – hjørnet Amager strandvej – 43 mennesker er chikaneret af den voldsomme trafikændring som skete d. 16.6.2008 og Borgmesteren Henrik Zimino – blæser her igen på alt og alle!

Han vil ikke tale med disse stakkels mennesker men fortæller, at han også bor ved et busstopsted.

Blot, at her var det med ham i spidsen, at ændringen finder sted og hvis han ikke selv ville bo ved et busstoppested, så havde han vel osse købt et andet sted.
Men forskellen på støjen er vel også noget anderledes. Mon ikke følgende kan være sket, at han har fået præget kørslen ad Allen efter at han har købt ejendommen der.

Mon han vil bytte bolig med en af beboerne på Saltværksvej?

Vi vil støtte disse beboere, der er ramt af magtmisbrug, som bystyret her har vist.

Se og læs mere under Beboerne og Bøjlevej, til venstre på forsiden.


Fusk mod Kommunen - sammenblanding!

Sidste nyt. 27.09.2008.

Vi har nu modtaget en tilbage melding fra Organisationsformanden i Socialdemokraterne

i Tårnby-Kastrup, Hr. Eilert Larsen.

Han vil ikke fortælle os noget, da vi ikke tror på ham – men det er som om, at Hr. Eilert Larsen har glemt, at han allerede i november 2007, fik at vide, at der var flere personer i administrationen, som var under lup for mistanke om bedrag og embedsmisbrug – dette fik ikke Hr. Eilert Larsen eller Borgmesteren Hr. Henrik Zimino til at ryste i bukserne dengang men mon ikke at det er vendt lidt nu, da den medlemsansvarlige for Tårnby kredsen, er den som er suspenderet og under lup af politiet – , men der er jo også en anden mulighed og det er, at de, og medlemmerne, i den socialdemokratiske gruppe, blot vil dysse hele sagen ned og tie det ihjel.

Mere om sagen senere….

Der vil blive indsat den kommunikation, som vi har haft med, Hr. Eilert Larsen, på siden her…
Sidste nyt. 23.09.2008.

Vi har modtaget et svar fra Fællesledelsen her i weekenden og deri skriver

Vi finder dette absolut ikke troværdigt, da netop Hr. Eilert Larsen sidder med, ved mange møder og at det er jo i hans eget netværk, at oplysningerne stammer fra.

En sammenblanding imellem Partiet og handlinger i kommunen, er vel heller ikke det sjoveste, at skulle svare på.

Vi venter stadigvæk på at hr. Eilert Larsen giver os et svar på vort spørgsmål.

Vi beder derfor om en udtagelse fra dig, omkring den artikel som er i, bladet 2770 Tårnby, af dags dato.Vor kilder, fortæller os, at det er partiets medlemsansvarlige, der er blevet suspenderet fra sin stilling på materielgården, her i kommunen!

Kan du bekræfte dette?”

Sidste nyt. 18.09.2008.

De sidste to uger, har der været undersøgelser omkring forhold på Tårnby

kommunens materielgard.

Og efter vor nuværende viden, så er der blevet suspenderet ansatte i går.

I øjeblikket afventer vi en udtagelse fra fællesledelsen hos Socialdemokraterne i Kastrup – Tårnby, da viden, som vi er kommet i besiddelse af siger, at det er en topfigur i partiet, som skulle være gået forrest i sagen, men vi har som sagt, ikke fået dette bekræftet endnu.

Politiet i Tårnby - Amager og København, har bekræftet, at der nu ligger to anmeldelser, som begge vedrør de interne forhold, hos Tårnby kommune.

Vi kommer tilbage med mere senere……….


Færdselsstyrelsen ind i sagen!

Sidste nyt. 15.09.2008

Ny udvikling i sagen omkring køretøjer hos Tårnby Brandvæsen!


Mere om dette senere........Anmeldelse!

Sidste nyt.12.09.2008.

På opfordring af Tårnby kommunes egen administration og som en naturlig udvikling af de sidste ugers undersøgelser, har Kontrolgruppen nu modtaget en anmeldelses kvittering på, at en sag er journaliseret hos Københavns Politi og hos Skat -

Sagen går bla. på embedsmisbrug og nu er en undersøgelse igang.

Mere om dette senere.......Ugens Indspark!

Sidste nyt.05.09.2008.

Der har i ugens løb været flere udtagelser fra vor Borgmester Henrik Zimino, som kræver nogle nye svar fra ham.

Vi spørg derfor, om projektet, som han vil bygge på den gamle syrefabriks grund og på den del af Amager strandvej som er afspærret netop nu, ikke kan tåle at der bliver bygget en overdækning - tunnel i den pris som 1000 beboelser vil give i indtægt – det kunne jo gøres som en del af projektet?

Så ville de 60 – 80 beboer på selve Saltværksvej imellem bøjlevej og Amager strandvej samt alle de øvrige beboer ad Saltværksvej mod Englandsvej, ja helt op til Vandtårnet ved Tårnby torv blive skånet for

øget trafik - larm – en pris som vi er mange som godt vil støtte!

Vi opfordre til at alt bliver analyseret og lagt frem i god og saglig orden og da Kommunen er jo en sammenslutning af borgerne – et fællesskab, ja så må vi også sige, at der iden grad trænger til nytænkning her i kommunen.

- "1000 boliger” siger Borgmesteren!

Jamen hvis det er 1000 boliger som, forsigtigt sat, har en værdi på 2.500.000,- kroner stykket – det er jo nok ikke almene - boliger der skal bygges her!, så er tallet jo meget stort, men hvad betyder det at der bliver brugt 25.000.000,- kr på en nedgravet Amager strandvej over 4-500 meter.


Intet, for nu kommer det jo alle til gode og de som vil købe grunden dernede må bare sætte ca. 10% af til en overbygning – det ville jo fint
kunne lade sig gøre !

Så Borgmester Henrik Zimino hvad vil du gøre – tilgodese os borgerne eller?

Ved at sælge grunden med et pålæg om en overbygning af Amager strandvej – så belaster vi jo netop ikke kommune kassen eller noget anlægsstop!


En borgmesters handlinger!

Sidste nyt.02.09.2008

Borgmesteren sætter Tårnby kommune i et mærkeligt skævt lys, med sin fremtræden i Motormagasinet nr. 29 af denne uge.

Borgmesteren, Henrik Zimino, har igen bragt sig på glatis og nu mod en lejer som er total uskyldig.

Kirstinehøj er nu engang udlagt som et erhvervsområde med let industri men Borgmesteren vil absolut bestemme hvordan det hele skal køres.

Vi kan ikke helt forstå, at der kan bygges autoværksteder og at store speditions firmaer med Deres kørsel som indebær svær godstransport ogendelig er der så kommet en genbrugsplads, som også tiltrækker mange vogne i forskellige størrelser.

Men når en ejendom, som tidligere har haft Iveco lastvogne import og kursus virksomhed tilhuse Så lige pludselig fra den ene dag til den anden ikke kan have med biler at gøre – og det virker total uforståligt på os, nårder lige over for, ligger en bygning, som Svennings har eller ejer og som i dag huser et pladeværksted for SMC og med tanke på at denne tidligere forretningsbygning, har været et Tuborg /Carlsberg øldepot.

Det er jo det rene galenmatihas Hr. Borgmester Henrik Zimino! – Der mangler sku noget fornuft her eller er der mon indgået særaftale her?

Ja vi spørg bare!


Kastrup Lystbådehavn!


Sidste nyt:05.09.2008

Borgmesteren fortæller åbenlyst om forhold som han ikke ved nok om -
Et er sikkert, der er jo nok en forskel i en fortolkning på fastnaglet og løsøre i en kontrakt, men mon ikke det vil komme frem og det, at Tårnby Kommune som tilbyder et oplæg på en sag om løsøre, vel også er et udtryk for en dårlig sag for kommunen...

Spændende at se hvem der kommer op og hænge på alle de udgifter, som bliver stiftet på denne sag!

Mere senere.....

Sidste nyt.02.09.2008

Læs Millionbøffen - se menuen til venstre
Kommunale Restuarant.
Sidste nyt. 28.08.2008.

Nu er Senior rådet i Tårnby gået ind i sagen om Nødkald hos de ca. 400 svage/ældre her i kommunen, meget mere om dette senere….


Sidste nyt.27.08.2008

Der er nu en undersøgelse i gang hos Skat – der nemlig en mulighed for at Tårnby kommune har betalt registrerings afgift på et forkert grundlag – og viser det sig være tilfældet, bliver det til en politianmeldelse men alt dette vender Skat tilbage med i så fald.
Men der melder sig også andre spørgsmål nu.

Hvorfor kan byrådsmedlemmerne ikke få oplyst af Borgmesteren Henrik Zimino, hvorledes sagen hænger sammen og hvorfor kan der ikke oplyses hvad der er blevet betalt til Skat?

Og hvorfra er pengene taget og har administrationen skjult noget for os alle?

Ja, vi må vente men sagen er nok ikke slut lige her og nu.

Vi har også fået oplysninger om, at der fra Tårnbys brandvæsen side er fremsendt oplysninger om hvad som vor talsmand bruger af køretøj og at dette forhold nu gør, at der bliver en sag for sammenblanding af personlige interesser og hvad der tjener kommunen bedst.

Men som sagt meget mere om denne sag senere…Vi har også i dag modtaget oplysninger om, at nu vil Datatilsynet genoptage sagen med Nødkald hos vor ældre og syge indbyggere – dem er der ca. 400 stk af her i kommunen og Tårnby Kommune udviser absolut ikke god forvaltnings skik i denne sag – så vi ser frem til at sagen bliver belyst endnu engang….

Sagen om Nødkald er den, at Tårnby Kommune er ligeglad om de ældres og syges telefon meldinger til Tårnby brandvæsen kan høres på en scanner, en som alle kan købe for under 500,- kr –

et forhold, som vi er alvorlige kede af i disse tider hvor hjemmerøverier er stigende…..

Vi følger sagen op og mere om dette senere…Indskærpelse fra Skat!

Indskærpelse fra Told/Skat, ignoreres af Tårnby Brandvæsen og kommunen!

Og det har intet med private flytninger at gøre!

Sagen handler om, at Tårnby Brandvæsen, der som misbruger reglerne, omkring afgiftsfritagelse på køretøjerne og sætter Deres ansatte i en klemme!

Mere om sagen her!

Sidste nyt; Tårnby Brandvæsen har betalt afgift til Skat, men for der er et lille men og det kommer vi tilbage med senere.......Skats vurdering!

Se her hvad Skat skriver.


"

Indledningsvis kan SKAT oplyse, at f.eks. ejerskab og farven på køretøjet ikke har nogen betydning for vurderingen i forhold til registrerings-afgiftsloven.

Det relevante i forhold til registreringsafgiftsloven er, hvorvidt køretøjet anvendes i overensstemmelse med den afgiftsfritagelse registrerings-afgiftsloven, som køretøjet er indregistreret til.
I henhold til registreringsafgiftslovens
§
2, stk. I, nr. 3 skal man skelne mellem to typer af køretøjer, som kan anvendes afgiftsfrit til brand- og redningsopgaver, af et brandvæsen (ikke beredskabskommissioner).

Den første type A, er egentlige brandslukningskøretøjer, dvs., køretøjer,
der klassificeres som brandbil til udrykningskørsel.

Den anden type B (den type som nærværende sag angår), er andre udrykningskøretøjer
til brug ved løsning af brandsluknings- og redningsopgaver.
Der er her tale om personbiler, busser, last- og varebiler, og andre køretøjer, der registreres som udrykningskøretøj, feks. indsatsledemes eller brandchefens udrykningskøretøj
af personbiltypen.

Fritagelsesbestemmelsen omfatter derimod ikke køretøjer, som helt eller delvis skal bruges til anden tjenstlig kørsel end kørsel ved løsning af de nævnte opgaver.
Sådanne køretøjer, der f.eks. anvendes ved brandvæsenets løsning af p-vagtopgaver skal afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler.

SKATs vurdering

Køretøj nr. I, er en mandskabsvogn men indregistreret til udrykningskørsel

Vurdering af køre- (ovennævnte type B). Den konkrete anvendelse, forudsat de nævnte oplysninger tøj nr. I er korrekte, er IKKE i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven.

Kørsel til opgaver indenfor ældrepleje, p-vagt mv. er ikke omfattet af beredskabslovens
§ 1 eller §
12 (der definerer hvilke opgaver, som ligger inden for beredskabet), hvorfor et køretøj indregistreret til udrykningskørsel ikke må anvendes til disse formål.

Indskærpelse til Tårnby


Kopi af nærværnede brev sendes d.d. til Tårnby Brandvæsen, og vil have den effekt, at såfremt brandvæsenet i fremtiden ikke anvender køretøjerne korrekt, vil der blive truffet konkrete afgørelse om opkrævning af registreringsafgiften.
Overtrædelse

Og evt. bødepålæggelse til føreren af køretøjet for overtrædelse af registreringsafgiftsloven.
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, er De velkommen
til at kontakte undertegnede.


Med venlig hilsen

Afdelingsleder Juridisk Service

Kopi til:

Statsforvaltningen Hovedstaden, At.:, Borups A116 177, blok D-E,
2400 København NV.

Tårnby brandvæsen, Beredskabschefen.

Kirkevej
100.
2770 Kastrup "


Se her hvad FOA siger!

"

Jeg Har drøftet sagen internt i Brandfolkenes Organisation, og vi er her enige om at den korekte fremgangsmåde for vores vedkommende er at skrive til klubben, og bede dem om at tage affære, hvilket er sket den 23-07-2008.
Siden vil vi på næstkommende repræsentantskabsmøde, fremlægge skrivelsen fra Skat, således repræsentanter fra andre brandvæsener er informeret. Det kan meget vel være, Tårnby ikke er de eneste, der praktiserer kørsler på den beskrevne måde.
Hvis Tårnby klubben ikke foretager sig noget, for at lovliggøre kørslerne, "såfremt de stadig udføres", eller de af frygt for repressalier, ikke mener de kan, vil vi fra organisationenes side tage kontakt til Brandvæsenet/Kommunen.
Under alle omstændigheder skal klubben være det første led fra vores side.

Med venlig hilsen
Per Kjeldsen
Næstformand
Brandfolkenes Organisation
"


Kastrup lystbådehavn og "Millionbøffen" Zimino´s stolthed!

Hvad er der dog galt med Borgmesteren Henrik Zimino og Kastrup Lystbådehavn?

Igen prøver Borgmesteren, Henrik Zimino, at tryne borgerne - brugerne af havnens faciliteter.

Hvorfor mon?

Ja der kan jo nok være flere grunde hertil, men hvis vi tænker på alle de tiltag, af Ziminos handlinger, så peger de jo alle på hans ego.
Og eller det værste, at man næsten kan få, den grimme tanke, at han får noget udaf det, ved siden af sin løn – jo, en grim tanke måske, men den kan tænkes – for hvad skulle ellers være målet?

Denne sagen vil vi følge op på her i nærmeste fremtid……

Læs mere på - Kommunale restaurant...


Skilte til Havnen.

Og så er der lige Ziminos kæphest – Vejskilte i kommunen.


Se lige på dette foto!

Aldrig har det været så grimt og så uoverskueligt,og at der skulle være en sammenblanding imellemet bådfirma og Hr. Zimino og kommunen, ja det kan vel også tænkes her!


info@kontrolgruppentaarnby.dk


Følg med her på siden, der kommer i nær fremtid noget om følgende emner;

Nødkald hos ældre, syge og svage indbyggere og om misbrug af lovgivningen, omkring vigtige og personfølsomme oplysninger – en sag som Datatilsynet har taget op og kigger på netop nu.

Der kommer noget om hvorledes Tårnby kommune, som sætter deres medarbejder i en pinlig situation, når de udfører deres arbejde.

Der kommer noget om krænkelse af ophavsretten og om mange flere emner………

Vor kontakt mail.
mailto:info@kontrolgruppentaarnby.dk


Borgmesterens Bøjlevej!

Sidste nyt. 30.06.2008


Er det her at Borgmesteren Henrik Zimino mener, at børn og unge skal krydse bøjlevejen til Kastrup strandbad?


Bemærk at cykelstien ligger kun på vestsiden!

Hvad syntes I er rigtigst her? Send gerne Jeres syn på denne sag!Sidste nyt.26.06.2008

Vi har modtaget flere henvendelser og flere af dem går på det væltede tankkøretøj.

De spørg bla. om hvor tæt var køretøjet på muren op til Metroen?


Sidste nyt. 26.06.2008.

Køretøjet lå ca. 5 - 8 meter derfra, så vidt vi kunne vurdere det og jo tanken om hvis det havde været et tankkøretøj med benzin eller andet brandbart væske, jamen det tør vi ikke tænke færdigt - men det trøster os lidt at det har Borgmesteren nok gjort! 26.06.2008.

Sidste nyt.23.06.2008.

Så skete det - 44 tons vogntog lagde sig på cykelstien!


Sidste nyt. 16.06.2008.

Her er et foto, som beskriver hvad Borgmesteren mener med sikker vej!

Vi syntes dog, at skulle der nu et forsøg til, så er der vel flere aspekter som skal med i ed.


Hvorfor skal den eneste vej til Kastrups nye søbad, gøres mere usikker for alle de bløde
trafikanter. – også i en skoleferie!
Fra Tårnby/Kastrup er der ikke andre veje med fodgænger overgange end den som er i krydset Saltværksvej og Amager strandvej!Og På Bøjlevej/ Saltværksvej ja, der er det endnu mere forunderligt – nu svinger mange lastvogne ned ad Saltværksvej mod Kastrup/Tårnby!

Det siger sig selv, at trafiksikkerheden er blevet meget mere farlig og det har ingen overhoved
taget højde for og vi gruer kun for at ulykken, der ikke måtte ske, sker inden forsøget afbrydes.


Her ser I et foto på en lastvogn med anhænger som svinger til højre fra Satlværksvej ad Amagerstrandvej!

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE