Kontrolgruppentaarnby.dk

Konsekvenserne !

22.11.2012

 

Den landsdækkende presse beskæftiger sig lige nu meget med brandmændenes helbred og sundhed, da samfundet kan risikere store erstatnings krav hvis ikke disse forhold er i orden.

Sagerne handler i sin enkelthed om deres arbejdsmiljø, og de hjælpemidler der stilles til deres rådighed for at overholde arbejdsmiljøloven.

Som de første i Danmark kan vi med en video optaget den, 6-11-2012 kl. 5.18 vise at brandmændene ikke altid overholder de forskrifter der står i arbejdsmiljøloven, under en brand i Tårnby Kommune, hvor den vagthavende indsatsleder direkte undlader at følge arbejdsmiljøloven, som burde være alle brandvæsner bekendt, og ikke mindst Indsatslederen.

Hans indsats på brandstedet ses tydelig på den optagede video, hvor det fremgår at han ikke sørger for, at hans mandskab har de fornødne værn på, samt at slukningskøretøjer mv. placeres i røgfanerne.

Denne adfærd eller manglende ledelse er en tilsidesættelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Ved denne handling udsætter han sine brandmænd for unødig fare og efterfølgende sundhedsrisiko.

Som bevis på hændelsen har vi linket video til denne skrivelse; http://youtu.be/ubg8zDHXRB0   

Denne video viser tydelig at brandfolkene fra Tårnby Brandvæsen ikke følger de udstukne arbejdsmiljø regler i forbindelse med slukningen af en større bilbrand. Røgfanen fra den brændende bil, som er farlig at indånde slår lige i hovedet på brandmændene og hen over slukningskøretøjet fordi man i slukningsopstillingen har placeret køretøjet imod vindretningen.

Yderligere ses det tydeligt at ingen af brandfolkene har åndedrætsværn på.

Skulle der evt. blandt Tårnby kommunes borgere være nogen der ikke ønsker en senere sag med erstatning for arbejdsskader, vil det være hensigtsmæssigt at kontakte Kommunalbestyrelsen for at få en uddybende forklaring på, hvorfor Brandvæsenet tilsidesætter arbejdsmiljølovgivningen.

Kontakten kan ske på kommunen@taarnby.dk att. Kommunalbestyrelsen.

Den ansvarlige for bruddet på arbejdsmiljøloven er den vagthavende Indsatsleder, som bør forklare hvorfor loven ikke er overholdt.

Skulle der være andre borgere der erfarer, at der i lignende tilfælde sker overtrædelser af lovgivningen hører kontrolgruppen gerne om det.

Husk på, at det er dig/jer som boger af kommunen, der er ansvarlig, når kommunens ansatte kommer til skade under udførelse af deres arbejde.   


Har Beredskabschefen nogle problemer nu?

Dato.18.11.2012.

 

Der er nu adgang i menuen i venstre side at læse en afhøring af Beredskabschefen H. Vestergaard, som var i Københavns Byret, d. 15.8.2012.

Ligeledes Dommen i samme sag og sidst nogle spørgsmål til Tårnby kommunes bestyrelse.

 

Go fornøjelse.Berufsverbot-personforfølgelse!Retssag i byretten afslørede nu personforfølgelse og udførsel af berufsverbotene i Tårnby Brandvæsen og kommunen.

I en retssag d. 15.8.2012 ,som omhandlende en fyring af en tjenestemand i kommunen,ja der kom så mange detaljer frem, som viser at det handler om et absolut manglende ledelse samt at der er udført en person forfølgelse uden lige, alt sammen på Tårnbys Brandstation og på Rådhuset.

Nu har vi i gennem flere år kunne følge Tårnbys brandvæsen meget tæt og fået skyld for at være temlig enøjet og helt uberettigede i vor kritik af den samlede ledelse, men nu har selv Retten i København fået et indblik i hvad der foregår på denne station og hvorledes ledelsen der udelukkende gør alt, som det passer dem.

Der vil her efterfølgende blive lagt kopi af uddrag af domsafsigelsen samt en stenografi af selve afhøringen af bla. Hr. Brandchef H. Vestergaard, af d. 15.8.2012 kl 1130. afgivet under vidneansvar og nogle spørgsmål til den kommunalebestyrelse, så afventer vi blot at de måtte svare os borger her i kommunen.

16.9.2012


Bøjlevej og en Øresundspark ala en losseplads!

1.6.2012

 

Hvad sker der mon på Borgmesterens kontor, især når en sag løber skævt fra starten – tja, man nægter blot at se virkeligheden i øjerne! og så er den sag ude af verden..

Virkelighedsflugt af værste format også smidt pengene ud i luften, det er hvad dette kontor er bedst til.

Et er, at der bliver lovet os en park, noget andet er at dette brydes og derved virker som et løftebrud men som blot koster os en masse penge!

Hvis alt bliver som før på denne plads – læs vildnis, så er der jo kun brugte penge og endda helt uden gyldig grund her – Så hvem vil kontakte Statsforvaltningen Hovedstaden og spørge om dette projekt er i orden, når vi ser det med borgernes virkelighedssans!

Og Hvad med alle de ansattes og andre frie pc på vore biblioteker, her i Kommunen?

Vi har jo nu set, at der på flere kommunale arbejdspladser er blevet set på porno og små piger i branddragter!

Nogle ansatte er blevet fyret, imens andre går fri – vi har tidligere her fortalt til kommunalbestyrelsen medlemmer, at der skal lukkes ned for at kunne se og misbruge disse sites, men intet er sket, dog kan man som nu her i lokal bladet 2770 Tårnby læse, at der deles skideballer ud til borgerne som går ind på disse sites.

Et enkelt filter på hele systemet og kommunen har stoppet dette, men nej så hellere rydde en losseplads for at få en anden lige så grim.

Ussel holdning og en smagløs moral, det er hvad det er!

Og så må vi igen se, at vi har for mange brandmænd og diverse ledere ansat til jobbet når vi på et uheldsted som her på Kongelundsvej ved Ryumgårdvej i sidste uge, der jo tydelig viser, at det er Tårnby Brandvæsen som har tid til at tage diverse fotos af uheldet.                                                                                      
Så må vi vel have for mange ansatte i det brandvæsnet – for det står der jo intet om nogen steder, at Brandvæsnet selv skal tage foto og for derefter at de kan tillade sig at sælge disse fotos til de lokale aviser eller for den sags skyld forærer dem væk – Der er nogle venstre folk her i kommunen, som er fortørnet over denne adfærdsholdning, men deres tidligere leder - læs Hr. Hjelmsøe, vil ikke være med til at ændre denne problematik, da han mener det er uden for hans moralske ansvar!

Men hvor er alle de andre af kommunalbestyrelsens medlemmer, mening og moral henne her?

 

 

Beredskabchef stopper!

Beredskabschefen stopper efter anklager om, at han blandt andet har ladet  ansatte reparere sit hus.Tommy Sillemann har oplyst, at han finder det for vanskeligt at genoprette tilliden og samarbejdet i brandvæsnet, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

»Jeg har lært en masse«
»Jeg har arbejdet med mange spændende og udviklende beredskabsmæssige opgaver gennem årene i et stort beredskab med mange dygtige og engagerede medarbejdere«.

»Jeg har lært en masse og høstet mange erfaringer, som jeg kan tage med mig i mit videre virke«, siger den afgående beredskabschef i pressemeddelelsen.

Kommunen indførte anonym sladreordning
I slutningen af 2011 indførte Frederiksberg Kommune en såkaldt whistleblower-ordning, hvor ansatte anonymt kan henvende sig, hvis de har kendskab til, at der foregår noget ulovligt.

Der gik ikke lang tid, inden der kom beskyldninger om, at Sillemann gennem flere år havde lavet brandfolk bruge arbejdstid på at reparere sit hus, ligesom han beskyldes for at have ladet sin privatbil reparere på brandstationens værksted.

Kommunen sendte før jul beredskabschefen midlertidig hjem som følge af anklagerne. Samtidig fik man Kommunernes Landsforening til at indlede en undersøgelse af sagen.

Kommunen tager opsigelsen til efterretning, og afbryder dermed også den igangværende undersøgelse af den tidligere beredskabschefs embedsførelse, som blev rejst på baggrund af den anonyme henvendelse.

Kommunen vælger at se fremad
By- og Miljødirektør Ulrik Winge understreger, at det handler om at se fremad:

»Det har været en svær periode for alle involverede. Nu tager vi opsigelsen til efterretning og fokus i kommunen og i brandvæsnet er at se fremad«.

»Vi skal have en ny beredskabschef og vi skal have ro, arbejdsglæde og trivsel i brandvæsnet, som yder et meget stort og vigtigt arbejde på Frederiksberg«, siger Ulrik Winge.

Beredskabschefen fratræder formelt sin stilling med udgangen af marts. Han er efter aftale fritstillet i perioden.

ritzau

Et Undskyld til Tårnbys Unge!


Pædofile, Pædagoger, brandmænd!
En uhyggelig sammenblanding, og som nu igen har vist sig hos Tårnbys unge
!


 

11.2.2012.

Politiet har ransage hjemmet, hos en nu forhenværende leder af en ungdomsklub her i Tårnby kommune på Munkebjergvej.

Det skete, efter Tårnby Kommune tidligere på fredagen havde bortvist og afskedigede den pågældende, og kun få timer efter, at der var blevet lagt en video og lydoptagelse på You Tube, hvor af det fremkom, at han havde en samtale af seksuel karakter med en pige, som han selv troede var 13 år.

I disse lydoptagelser, som var lagt ud på You Tube, bad pædagogen direkte om seksuelle ydelser af denne ”pige”, som kaldte sig ”Michala”, og han havde ligeså sendte hende billeder af sig selv med let erigeret lem.

Bag navnet ”Michala” gemte der sig imidlertid folk fra en gruppe kaldet ”Anonymous”, som i et efterfølgende telefoninterview med Lederen/- pædagogen, forklarede ham, at de ville ”rydde op på nettet”, hvorfor de konfronterede ham med udtalelser fra samtalen med pigen.

 

Vi spørger så vor politiker her og nu, hvad agter de at gøre over for det personale vi har i kommunen, da det jo ikke er første gang at dette sker!

Og hvad vi skal gøre ved den frie adgang til Internettet på kommunens arbejdspladser?

Børnepolitik for Tårnby Kommune


”Vi lægger vægt på; at børn og unge omgives af nærværende, tillidsvækkende og omsorgsfulde voksne”

Og hvordan vil I tilsikre at dette følges?

 

Udvalget der står for Vor børnepolitik i kommunen, er følgende medlemmer fra kommunalbestyrelsen;

Elise Andersen, Allan S. Andersen, Tina Weber, Sonja Lykkegaard, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Camilla Schwalbe.

 

 


Dejligt nu at læse, at så mange eksperter er helt enig med os, i Kontrolgruppen....Trafikeksperter: Sådan fjerner vi bilkøerne

23-01-12 08.00 af Ritzau

SAMFUND | Ingeniørforeningen har bedt flere trafikeksperterne om deres bud på trafikløsninger i byerne. Her er de:


Ingeniørforeningens panel med 656 trafikeksperter peger på følgende tiltag til effektivt at reducere trafikken i de større byer:

* Nemmere adgang fra opland til togstationer (nem adgang med bil/bus, gode parkeringsmuligheder): 92 procent.

* Hyppigere afgange for både bus og tog: 89 procent.

* Priserne på kollektiv transport skal sættes ned: 79 procent.

* Øget komfort i tog og bus med mulighed for at arbejde undervejs: 75 procent.

* Bilejere skal betale efter hvor og hvornår, der køres i bil (kørselsafgift): 74 procent.

* Parkeringsafgifterne skal sættes op i de større byer: 48 procent.

* Etablering af betalingsring: 41 procent.

* Højere afgift på benzin og diesel: 31 procent.

* Udvidelse af de trængselsramte indfaldsveje til byerne: 27 procent.


Betalings Ring!

Bliver vi ramt af en betalings ring!

 

 

Alle brokker sig i øjeblikket over en betalingsringen rundt om København.

Især alle Omegns borgmestrene har travlt med at fjerne fokus fra dem selv.
                                                                

Dette gøres elegant ved, at de skælder ud på alle andre.

Men kunne det tænke sig, at hvis de selv samme borgmestre nu havde etableret de parkeringsmuligheder ved togstationerne eller ved de knudepunkter- så som store busstationer i deres kommuner, at så var noget af løsningen måske på plads og at det så ”kun” var DSB som skulle levere flere toge til tiden, tja…. en hver kan jo tænke sit, der er jo nok ingen kommune som kan sige sig helt fri for ikke at skubbe til et problem som de selv skulle og burde havet stå for, altså en fremtids sikret planløsning.

Vor egen kommune Tårnby og naboen - Dragør kommune, har ikke taget dette alvorligt og det kan vi se ved at der ingen parkerings muligheder er ved de steder hvor S-toget eller Metroen er, Nej der er tværtimod etableret div. parkeringsforbud!

Så hvis vi skal have mindre trafik på de store veje, ja så kræver det, at vi i kommunerne selv tager et skridt til at feje for vor egen dør og bringer dette i orden først og inden vi skyder på København og en betalings ring!

8.1.2012


Første tilfælde hos Frederiksberg!

Beredskabschef beskyldes for magtmisbrug

Dato.20.12.2011

Frederiksberg beredskabschef sendt hjem efter beskyldninger om magtmisbrug fra en anonym whistleblower.

Næsten samtidig med at Frederiksberg i sidste uge som en af landets første kommuner indførte en såkaldt whistleblower - ordning, dumpede der et anonymt brev ind af brevsprækken med en række alvorlige beskyldninger mod kommunens beredskabschef.

Det skriver Lokalavisen Frederiksberg.

Kommunen har derfor besluttet at lade Kommunernes Landsforening (KL), undersøge beskyldningerne. Mens undersøgelsen foregår, er det aftalt med beredskabschefen, at han "arbejder hjemmefra".

Privatbil på værksted

Beskyldninger går blandt andet på, at beredskabschefen gennem flere år skulle have ladet brandfolk bruge arbejdstid på at reparere sit hus - blandt andet tagrenderne, ligesom han beskyldes for at have ladet sin privatbil reparere på brandstationens værksted.

Formanden for By- og Miljøudvalget i kommunalbestyrelsen, Jan E. Jørgensen, bekræfter oplysningerne, men lægger vægt på, at beskyldningerne skal undersøges til bunds.

- Risikoen ved en whistleblower-ordning er jo, at nogen under dække af anonymiteten kommer med påstande, som viser sig ikke at være rigtige. Men omvendt forvalter kommunen betroede, tvangsinddrevne skattepenge, og derfor skal der være fokus på, at de bliver brugt ordentligt og inden for lovens rammer, siger Jan E. Jørgensen til Ritzau.

Fælles interesse

Kommunen og beredskabschefen er enige om, at såvel han som Frederiksberg Kommune og Brand- og Redningssektionen har en fælles interesse i at få undersøgt de forhold, der er omtalt i den anonyme henvendelse.

Beredskabschefen skal foreløbig "arbejde hjemmefra" frem til februar.

En whisteleblower-ordning er et sted, hvor ansatte i en virksomhed og andre anonymt kan henvende sig, hvis de har kendskab til, at der foregår noget ulovligt.

Ritzau

 

Whistleblower!

Hvornår begynder Tårnby Kommune på denne tjeneste?

 

Frederiksberg Kommune indfører nu en såkaldt whistle blower ordning for at komme svindel og korruption til livs.

Der skal dæmmes op for kommunalt ansatte, der kræver et bundt pengesedler i bytte for en byggetilladelse, og borgmestre, der drikker dyre vine på skatteydernes regning.

I hvert fald i Frederiksberg Kommune, hvor man netop har indført en såkaldt whistleblowerordning.

Med ordningen får kommunens ansatte, borgere eller leverandører mulighed for at henvende sig anonymt til kommunen, hvis de får kendskab til svindel.

- I det private beskytter virksomhederne aktionærernes penge med whistle blower ordninger, men i dag kan det offentlige ikke beskytte skatteborgernes penge på samme måde, siger Katrine Lester (S), anden viceborgmester i kommunen.

- Snyd, svindel, korruption og nepotisme i det offentlige skal bekæmpes med alle midler, fastslår hun i en pressemeddelelse.

Ordningen gør, at anmelderen undgår at skulle frygte repressalier, som hvis det eksempelvis er ens chef, der bryder reglerne.

- Jeg forventer ikke, at det vil vælte ind med anmeldelser. Men nogle gange opdager vi sager om svindel, hvor man undrer sig over, at de ikke er blevet anmeldt til kommunen noget før, siger Katrine Lester og fortsætter:

- Men folk har måske ikke turdet underrette kommunen, fordi de var bange for konsekvenserne.

Det er kun ulovligheder og grove overtrædelser af reglerne, der falder ind under ordningen. Man vil altså blive afvist, hvis man vil anmelde sin kollega for at have taget en uregelmæssig rygepause eller gå ti minutter før tid.

Inspirationen kommer fra private virksomheder som for eksempel Lundbeck og Vestas, hvor whistle blower ordninger allerede eksisterer.

Om cirka en måned indfører Københavns Kommune en lignende ordning.

/ritzau/  2.12.2011

 


Ny tjeneste fra Tårnby kommune!Tårnby kommune´s ansatte, må nu udføre private tjenester for borgerne i Tårnby og Dragør kommuner.

Om det gælder i selve arbejdstiden, ja det ved vi ikke pt.
Før hen var dette et område som var bandlyst for alle, men der er tilsyneladende indgået en ny aftale på dette område.
 
Men må Tårnby kommunes ansatte så låne diverse værktøjer og køretøjer af kommunen med hjem til at gøre borgerne tjenester i  selve fritiden!

Det mener Tårnby Kommunes topledelse, at det må de godt! 
Det fremgår netop af en brev sendt fra kommunen til Statsforvaltningen Hovedstaden!

Så hvis I borger, skal have klippet en hæk eller topkappet et træ og at det er så højt, at det er farligt at stå på en stige, så bare ring til en ansat og bed ham om at låne en liftvogn, så I kan klarer sagen!

Eller, har nogen af vor borger brug for lidt grus, så ring igen til en ansat, så han kan hente gruset i Tårnbys lastvogn!

Eller, har nogle af Jer borger problemer med jeres kælder eller et køkkenafløb som er tilstoppet, ja så ring til en ansat og lad ham hjælpe dig med en pumpevogn som han henter!

Der er bare lige den lille hage her, at det skal foregå gedulgt og altså at det ikke må kunne opdages, for som Borgmesteren fortæller, at så længe det ikke kan dokumenteres, at vi gør det i konkurrence i mod de kommercielle virksomheder som ligger her i kommunen, ja så gør vi det!!

Vi har desværre ikke noget direkte telefon nummer til denne tjeneste som vi kan henvise Jer til, men mon ikke at vor Borgmester kan hjælpe til med det! 

Dato. 23.11.2011


Syregrund som en beskyttet giftlegeplads!

Tårnby: Offentlig park på giftgrund

10. okt. 2011 12.04 Tårnby

Børnefamilier, der i fremtiden skal lege i en nyetableret park i Tårnby, bør være betænkelige.

Det mener naboerne til den nedlagte fabriksgrund på Amager Strandvej hvor Tårnby Kommune vil etablere den nye offentlige park, skriver Ekstra Bladet.

Indkapsling i stedet for oprensning


Grunden er så forurenet, at arbejderne skal bære iltmasker og specielt sikkerhedsudstyr, skriver avisen.

Men i stedet for at rense jorden, vil Tårnby Kommune nøjes med at "indkapsle" den forurenede jord ved at lægge et fibernet og et nyt jordlag ovenpå den forurenede jord. Og kommunen bryder ikke reglerne ved kun at "indkapsle" den giftige jord.

Hos Danmarks Naturfredningsforening undrer man sig dog over, at forureningen ikke bliver fjernet.

- Men det er et spørgsmål om pris, siger miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Christian Poll til Ekstra Bladet.

Tårnbys borgmester, Henrik Zimino er tavs i sagen.

 

Artikelen skrevet af Karin Elbæk.
 


Han får ugens Næse.....

Dato 11.9.2011

Kommunaldirektøren Klavs Gross, hænger han nu i en tynd tråd?Længe har det været kendt, at Borgmesteren Henrik Zimino holder hånden over Kommunaldirektøren, men nu viser det sig at den tid nok er slut!

Mon ikke at borgmesteren har ladet sig manipulere og misbruge nok af hr. Gross og at han er noget træt af situation?
Vi tror det men også, at de to har noget på hinanden, sådan som tingene udvikler sig.

Og vi er også sikre på nu, at den borgerlige fløj er grumme ked af det, da det viser sig at de alligevel skulle have givet Hr. Gross den skriftlig advarsel og den røde næse!
De havde endda Borgmesterens velsignelse og stilsigende accept.
Men ingen slog til da det var muligt!

Efterfølgende viste det sig jo, at SF en` Hr. Brian Franklin, var den eneste som fangede, at der var noget som han kunne udnytte i spillet og det gav sig udtryk i den måde som farcen, med en ny Chef i Teknisk forvaltning forløb - her slog Franklin til sidst en hånd i bordet og sagde, hun er fastansat, basta.

For Bettina Grimm, havde hele dette cirkus også været alt for længe om en afslutning og en fastansættelse som tjeneste mand(kvinde) - så selv om nogle ville give hende skylden for Irlandsvej og elkablers fejlplacering, så fik hun stillingen.

Vi syntes, at det at lade et menneske som Bettina Grimm gå i 16 måneder på prøvetid, var en helt umenneskelig behandling af hende og det er da godt, at en har set og påtaget sig dette ansvar.
Bettina Grimm, kan nu så se fremad og finde de rigtige  ansatte til hendes afdeling, som vil og kan se efter de opgaver der er på anlægs og byggeområderne og at disse bliver fulgt fremover især kontrollen af dem – fr. Bettina Grimm, kan jo ikke alene gøre det og må jo derfor stole på, at hendes ansatte gør det som er dem pålagt!

Så Bettinas ry som et sødt og omgængelig menneske skal ikke sværtes fordi andre snosker og derfor et stort tak til Franklin.

Men der er jo også en anden sag ligenu, som er pinlig for os borger i Tårnby, nemlig på Social og familie området - tænk at vi skal miste gode og ansvarsfulde ansatte blot fordi at Gross ikke vil tildele dem en hjemmearbejdsplads.

Det er flovt, at en chef ikke kan tænke på og se, at et område som dette vil kræver meget fremover og at en ansat som vil og kan gøre noget hjemmefra, for os borger som er kommet i nød ja det virker som dybt go nat! - men det hele ligner også en klar mulighed for Hr. Gross således, at han har en undskyldning klar, til næste gang der er en sag som er gået galt, og som netop var fordi at ingen kunne kontaktes eller at der ikke kunne hentes en journal frem med sagen, alt imens der tales i telefon hjemmefra med en klient i nød!

Det er så flovt og derfor udeles den røde næse til Hr. Gross.Politianmeldelse!

Finanstilsynets Direktør, Ulrik Nødgaard, udtaler sig i dag, 24.8.2011, på News TV2;

”En Politianmeldelse er på vej mod den tidligere Adm. Direktør for Amagerbanken,  Hr. Jørgen Brændstrup og den tidligere ledelse og bestyrelse".               

Redegørelse om Amagerbankens konkurs fra Finanstilsynet.

Det var nye og betydelige forværringer i en række af Amagerbankens store engagementer, der var den afgørende årsag til, at banken ikke længere levede op til solvenskravet og måtte lade sig overtage af Finansiel Stabilitet. Det viser Finanstilsynets redegørelse om Amagerbankens konkurs.

Redegørelsen gennemgår Finanstilsynets fire inspektioner i banken i perioden 2008-2010, hvor der samlet blev krævet nye nedskrivninger på over 1,5 mia. kr. Efter inspektionen i 2009 blev der endvidere fastsat et solvenskrav, som banken ikke kunne leve op til. På denne baggrund gennemførte Amagerbanken en kapitaludvidelse, så den kunne fortsætte driften.

Finanstilsynet har i forbindelse med redegørelsen analyseret nedskrivningerne i 4. kvartal 2010 på en lang række af Amagerbankens store udlånsengagementer.

”Vores undersøgelse viser, at nye forværringer alene tegner sig for mellem 1,6 og 2,0 mia. kr. Dermed var disse forværringer i sig selv nok til at knække Amagerbankens overlevelsesmuligheder, idet banken højst kunne tåle nye forværringer for 1,4 mia. kr.,” siger Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard.

Dermed fastslår redegørelsen også, at den konservative nedskrivningspraksis på ejendomsengagementer, som Amagerbanken indførte efter ledelsesskiftet i efteråret 2010, ikke i sig selv var årsag til Amagerbankens sammenbrud. Disse nedskrivninger var der i vidt omfang taget højde for i bankens solvensbehov.

Finanstilsynet har på baggrund af sagen taget initiativ til stramninger af reglerne for pengeinstitutters nedskrivninger og opgørelse af solvensbehov.

”Forløbet i Amagerbanken og flere andre banker, der har skiftet ledelse, har gjort det klart, at de nuværende nedskrivningsregler giver et uhensigtsmæssigt stort spillerum for bankernes ledelser,” siger Ulrik Nødgaard.

 

Redegørelsens hovedpunkter er gengivet i kort form herunder.

 

Uholdbar vækst fra 2005-2008 grundlagde sammenbruddet

 • Amagerbanken ekspanderede kraftigt i årene fra 2005-2008 og opbyggede en risikofyldt portefølje med mange store engagementer og stor eksponering mod ejendomme.
 • Banken havde samtidig ubalance mellem indlån og udlån.
 • Amagerbanken modtog i denne periode en række advarsler fra Finanstilsynet.
 • Amagerbanken fik store likviditetsproblemer, da finanskrisen nåede Danmark i 2008, men blev reddet af den generelle statsgaranti under Bankpakke 1.

Forhøjet solvenskrav for Amagerbanken i efteråret 2009

 • Finanstilsynet gennemførte i 2008-2009 tre inspektioner i Amagerbanken, som resulterede i væsentligt øgede nedskrivninger og forhøjet solvensbehov.
 • I efteråret 2009 fastsatte Finanstilsynet et forhøjet solvenskrav for Amagerbanken på 13,8 procent.
 • Amagerbanken ankede afgørelsen, men tabte ankesagen i Erhvervsankenævnet og var få uger fra at blive afviklet.
 • Banken rejste ca. 1 mia. kr. i ny kapital på aktiemarkedet, så den igen opfyldte solvenskravet.
 • Herefter fik Amagerbanken under Bankpakke 2 tilført 1,1 mia. kr. i form af hybrid kernekapital fra staten.

Nedskrivninger og kreditreservationer efter inspektion i april/maj 2010

 • I foråret 2010 søgte Amagerbanken Finansiel Stabilitet A/S om individuel statsgaranti for obligationslån under Bankpakke 2.
 • Det var en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for tildeling af statsgaranti, at Amagerbanken efter Finanstilsynets vurdering opfyldte lovens solvenskrav.
 • Finansiel Stabilitet tilkendegav over for Finanstilsynet, at Finansiel Stabilitet var bekymret for Amagerbankens solvensmæssige situation. Finanstilsynet gennemførte på den baggrund en inspektion i Amagerbanken.
 • Finanstilsynet påbød som følge af inspektionen yderligere nedskrivninger på 155 mio. kr. og herudover en forøgelse af solvensbehovet med 255 mio. kr. oven i den forøgelse af solvensbehovet på 1,1 mia. kr., som Finanstilsynet havde påbudt banken i oktober 2009.
 • Amagerbanken havde herefter afsat 6,2 mia. kr. i akkumulerede nedskrivninger og solvensreservation, en stor del heraf på foranledning af Finanstilsynet. Beløbet svarede til cirka en fjerdedel af det samlede udlån. Nedskrivningerne lå dog fortsat i den lave ende af det lovlige interval. Banken kunne imidlertid ikke med det gældende regelsæt påbydes større nedskrivninger.
 • Finanstilsynet orienterede Finansiel Stabilitet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om, at banken var solvent, men at der var risiko for, at Amagerbanken i de kommende år ville få problemer med at opfylde solvenskravet. Amagerbankens forhøjede risiko fremgik også af Finanstilsynets inspektionsredegørelse, der blev offentliggjort 29. juni 2010.  

 

Udviklingen og tilsynet med Amagerbanken fra maj 2010 til februar 2011

 • Amagerbanken var genstand for en række tilsynsaktiviteter i perioden efter inspektionen i maj 2010 og frem til bankens sammenbrud i februar 2011.
 • Finanstilsynet vurderede, at der var stor risiko for, at Amagerbanken ikke kunne rejse ny aktiekapital. Finanstilsynet fik derfor 6. juli mandat fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til at føre drøftelser med henblik på løsning af bankens vanskeligheder.
 • Den 17. august godkendte Finanstilsynet Amagerbankens udbudsprospekt på nye aktier. Finanstilsynet krævede i processen en lang række præciseringer og erklæringer fra Amagerbankens ledelse og eksterne rådgivere.
 • Finanstilsynet krævede i august daglige likviditetsindberetninger fra banken.
 • 1. september drøftede Finanstilsynet med bl. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Nationalbanken, hvordan Amagerbanken kunne overdrages til Finansiel Stabilitet, hvis kapitalrejsningen mislykkedes.
 • Den 15. september kunne Amagerbanken imidlertid meddele, at aktieudbuddet var afsluttet med et provenu på 878 mio. kr.

Fit & proper-sag mod tidl. direktør Jørgen Brændstrup

 • I august 2010 indledte Finanstilsynet forberedelser til en ”fit & proper”-sag mod Amagerbankens direktør Jørgen Brændstrup. Det skete på baggrund af de styrkede muligheder for at afsætte bankdirektører, der trådte i kraft ved en lovændring pr. 1. juli 2010.
 • Amagerbanken havde i lang tid været i alvorlige økonomiske vanskeligheder, som efter Finanstilsynets vurdering kunne være undgået eller mindsket betydeligt. Det var efter Finanstilsynets opfattelse Jørgen Brændstrup, der havde hovedansvaret for udformningen af strategien og håndteringen af bankens risici.
 • I oktober blev udkastet til afgørelse om afsættelse af Jørgen Brændstrup sendt i høring. Efter Jørgen Brændstrups opsigelse i november blev sagen henlagt.

Amagerbankens nedskrivninger i 4. kvartal 2010

 • Bestyrelsesformand Niels Heering, der var tiltrådt i november 2010, orienterede 19. januar 2011 Finanstilsynet om, at foreløbige vurderinger indikerede nye nedskrivninger på omkring 3 mia. kr. i 4. kvartal 2010. Finanstilsynet indledte på den baggrund straks en dialog med banken.
 • De nye nedskrivninger skyldtes i vidt omfang forværringer i låneporteføljen, men for en ikke uvæsentlig del også ledelsens ændrede skøn på låntagernes betalingsevne.
 • Den 4. februar meddelte Amagerbanken, at nedskrivningerne i 4. kvartal ville blive på 3.144 mio. kr., og at banken ikke opfyldte solvenskravet. Finanstilsynet gav en frist til 6. februar til at opfylde solvenskravet.
 • Den 6. februar meddelte Amagerbankens ledelse, at den ville overdrage aktiviteterne til Finansiel Stabilitet A/S og indgive konkursbegæring.

 

Amagerbankens nedskrivningspraksis efter ledelsesskiftet november 2010

 • Amagerbankens nedskrivningspraksis efter ledelsesskiftet var betydeligt mere konservativ end den tidligere ledelses, hvor nedskrivningerne lå i den lave ende af det acceptable inden for regnskabsreglerne. Vurderingen var imidlertid, at den nye ledelses nedskrivninger holdt sig inden for det interval, som nedskrivningsreglerne lovligt udspænder.
 • Dialogen om nedskrivningernes størrelse viste, at Amagerbankens ledelse var forholdsvis negativ i sin vurdering af låntagernes tilbagebetalingsevne. Finanstilsynet stillede derfor en række spørgsmål, blandt andet om hvorfor ledelsen valgte at se bort fra værdien af forskellige sikkerheder.
 • Over halvdelen af nedskrivningerne – mellem 1,6 og 2,0 mia. kr. – skyldtes nye forværringer på udlån. Banken kunne alene tåle nye forværringer for 1,4 mia. kr. Resten af nedskrivningerne skyldtes ledelsens ændrede skøn.
 • Amagerbanken nedskrev i alt 1,85 mia. kr. på ejendoms- og pantebrevsengagementer. Disse nedskrivninger var der i vidt omfang allerede taget højde for i solvensbehovet.
 • Amagerbankens nye brug af eksterne ejendomsvurderinger havde kun ringe betydning for værdiansættelsen og dermed nedskrivningernes størrelse. De eksterne vurderinger adskiller sig ikke væsentligt fra Finanstilsynets tidligere vurderinger af ejendommene.

Forberedelse af politianmeldelse af den tidligere daglige ledelse

 • Gennemgang af udlånsengagementer har afdækket, at Amagerbankens tidligere daglige ledelse i en række tilfælde har givet Finanstilsynet vildledende oplysninger eller ikke har overholdt tilsynets instrukser.
 • De samlede nedskrivninger på de berørte engagementer beløber sig til mellem 300-350 mio. kr.
 • Finanstilsynet forbereder politianmeldelse af den tidligere daglige ledelse for disse forhold.

Finanstilsynets øvrige undersøgelser af en række forhold i banken

 • Finanstilsynet har endvidere undersøgt en række øvrige forhold i forløbet op til bankens konkurs, herunder om der er begået forsømmelser af bankens direktion, bestyrelse og eksterne revision. Finanstilsynet afventer nu den advokatundersøgelse af bankens ledelse, som er under udarbejdelse. På den baggrund vil Finanstilsynet vurdere, om der er grundlag for eventuelle politianmeldelser. Det vil i givet fald ske efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd.

   

Initiativer til ny regulering

 • Finanstilsynet har på baggrund af erfaringerne fra blandt andet Amagerbankens forløb og sammenbrud taget initiativ til stramninger af reguleringen af pengeinstitutters nedskrivninger og solvensbehovsopgørelser.
 • En ændring af regnskabsbekendtgørelsen vil indsnævre ledelsernes mulighed for at anlægge skøn over nedskrivningernes størrelse. Reglerne forventes at træde i kraft for regnskabsåret 2012. For enkelte institutter kan det betyde væsentlige forøgelser af deres nedskrivninger.
 • Finanstilsynet vil fremover tage udgangspunkt i den såkaldte kreditreservationsmetode i forbindelse med pengeinstitutternes solvensbehovsopgørelser. Erfaringerne fra kriseramte banker viser, at denne metode giver et højere og mere retvisende solvensbehov. Ændringerne forventes at få effekt fra 2013, samtidig med starten på indfasningen af de nye Basel 3 kapitalkrav.
 • Begge forslag har været forelagt Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet, der har givet opbakning til forslagene. Udvalget består af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Nationalbanken og Finanstilsynet.

Redegørelsen om Amagerbankens konkurs er offentliggjort efter reglerne i § 352a i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen siger, at når en finansiel virksomhed er erklæret konkurs og staten har ydet garanti eller stillet midler til rådighed, skal Finanstilsynet udarbejde en redegørelse for forløbet op til konkursen. Redegørelsen skal blandt andet beskrive Finanstilsynets rolle under dette forløb.

Se hele redegørelse her

Se pressemeddelelsen i pdf


 

 

Skandaler er der nok af!

Sommeren er her nu, men alligevel er der politisk aktivitet i kommunen!

30.6.2011

Her er så en oversigt på de emner som har været i omløb i den forløbende tid.

Skadestuen lukker for Tårnby og Dragørs borger, men Hr. Zimino syntes ikke, at det er noget at gå i pressen med!

Han syntes jo nok sammen med hr. Holst og fr. Hækkerup i Dragør, at vi, ca. 60.000 indbyggere i de to kommuner, ikke behøver at frygte noget her og når vi fremover ikke kan blive behandlet på Amager i tidsrummet fra kl. 22 til 0700 – nej, det er åbenbart vigtigere for Dem, at komme i pressen om en By – ring, for alle, som slet ikke er ved taget endnu!

Og at der så allerede er en by - ring rundt om København nu, ja det fortæller den gode Borgmester os slet ikke noget om, men han ved jo godt, at en sådan allerede findes og at mange har været tvunget til at måtte købe nye køretøjer med de nyeste Euro 4 og 5 motorer, for at kunne køre ind i København, selv vor kommunale køretøjer er blevet udskiftet, med netop den samme begrundelse!
Det må jo nok have forbigået den dygtige politikeres næse eller øre.!

Men alle kan ved selvsyn se netop ved de opsatte skilte til kommunegrænsen til København, at visse køretøjer skal have særlig tilladelse for at køre i København!!

Så er der den Kære SFér, hr. Brian Franklin, som nu med al magt, prøver at komme tilbage på banen som en ren og uskyldig politiker i pressen.
Det med udtagelser som at – han har aldrig! – han ved ikke! og det har han aldrig gjort!

Denne sag med produktionsskolen, er så gennemsyret af usandheder, at man kun kan tro på de to borger, som nu føler sig godt og grundig snydt end siger sig super dårligt behandlet – men det er jo heller ikke uden Borgmesterens indblanding, at sagen ser ud, som den gør.

Vi i Kontrolgruppen, ja vi genkender det der med, at ”stjæle fra Borgerne” og ikke ville betale for noget!

Hvilket også kommer til udtryk i den gode, Hr. Mogens Webers afgang til efterløn – Mogens har jo nok sagt fra, over for den øvrige ledelses handlemåde her i kommunen og det falder jo aldrig i god Jord – (man må jo ikke sige, Borgmesteren og Hr. Gross imod – og det uanset, at de ikke har ret eller at det er ulovligt! ).

Kære Mogens,

Et stort Tak for din hæderlige indsats igennem alle årene som du har arbejdet for os borger, her i kommunen!

Og så er der hele sagen om Kommunen, der sover og dermed smager Borgmesteren sin egen medicin, når nu BaneDanmark, vil have sin vilje!
V
i kan kun sige – Hr. Borgmester Zimino, find dig en anden måde, at blive vækket på, du snork sover jo på jobbet og det er ikke lige det som du får din løn for!

Men måske skyldes det hele, at Den nye stol hos Kommunaldirektøren er så behagelig at man nemt falder i søvn der! Måske skulle I have spurgt om, hvad den gamle fredede stol skulle have kostet at restaurere ! istedet for, at have købt en super ny designerstol!

Vi forstår ikke helt, at den mulighed ikke blev brugt, når det var et fredet møbel som det handlede om!

 

Og sidst her, har vi et par spørgsmål til Borgmesteren Zimino, om den nu ryddet grund på Ryumgårdsvej, den som tidligere var Købmand Kochs og som kommunen købte 2008, på trods af talrige indvendinger fra medlemmer i Økonomiudvalget, som netop fortalte Hr. Zimino, at den grund var forurenet!

Og Kommunens køb var på baggrund af egen forvaltnings godkendelse med en eksternt Experts rapport.
Grunden blev købt og umiddelbart derefter begyndte det alvor at bekymre Hr. Zimino, for det viste sig, at Forvaltningen og den eksterne Expert havde taget fejl og at de andre i kommunalbestyrelsen havde ret.

Grunden var forurenet – Huset er blevet revet ned og der er fyldt grus på, men ingen pumpestation er koblet på og der er ikke foretaget en godkendt oprydning  på grunden, som heller ikke er afspærret på en godkendt måde, således at børn eller dyr ikke kan kommer der ind!

 

Det her lugter af fusk så det batter. – se foto, som vi tog sidste år!

Hr. Borgmester Henrik Zimono, hvad vil du gøre ved denne sag?


Sexstrid i Kommunalbestyrelsen!

 

Tårnbys nye første dame!19.05.2011


Om der er en sexstrid hos Socialdemokraterne eller hos hele Kommunalbestyrelsen i Tårnby kommune, ja så gør socialdemokraten Camilla Schwalbe nu en alvorlig forskel og siger fra over for sin egen gruppe og ikke mindst også over for resten af kommunalbestyrelsen.
Hun udviser det store mod, som vi borger her i kommunen har sukket efter længe hos alle vor lokale politiker, som ellers er valgt ind i bestyrelsen.

Fine ord fra en talerstol eller i et interview, det kan vi ikke rigtigt bruge,Nej vi kræver åbenhed og en holdning, hvor moral og etik spiller en stor rolle, så helt klart, det er det vi kan bruge af en, som vil være politiker.


Når vi nu tillader os at skrive, at det er Tårnbys nye første dame, så er det netop de tre ord som tæller for os alle, nemlig, Holdning, Moral og Etik.


Det simpelthen så befriende og opløftende, at vi kan se en ung kvinde nu gå forrest i en for så mange mennesker stærk sag, som handler om en vis beskyttelse af de mange stakkels kvinder og den sexudnyttelse, som jo finder sted i Danmark og det i blandt nok så svage kvinder,ja idet hele taget udviser en respekt og ikke et usselt kvindesyn for de kvinder der måske af nød og lidelser må sælge sig selv.


At,der så fra De andre folkevalgte i bestyrelsen, kun kan bruges ord og udtalelser som," det fri liv og efter eget valg", ja det viser måske bare, at der nok sidder en flok gamle,sure mænd, som måske mest af alt, er magt og sexsyge, eller måske blot, at de frygter, at de ikke kan opnå de samme oplevelser, den dag de selv skal på et plejehjem, ja det er noget andet.!


Godt gået Camilla!
Undersøgelse af Amagerbanken!

 

Amagerbankens krak bliver undersøgt.

Idag d-11-05-11 16.07 udsendt af RitzauSAMFUND | Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) iværksætter en undersøgelse af krakket i AmagerbankenFormålet er at få klarhed om, der er grundlag for at gøre et retligt ansvar gældende over for bankens tidligere ledelse, revision eller nærtstående til denne personkreds.
I første omgang sætter Økonomi- og Erhvervsministeriet opgaven om at forestå undersøgelsen i udbud.
Den 6. februar 2011 overdrog Amagerbanken samtlige sine aktiver til et 100 procent ejet datterselskab til Finansiel Stabilitet, som følge af, at Amagerbanken ikke længere opfyldte lovgivningens krav til at drive pengeinstitut.
Efter krakket har oppositionen i Folketinget stillet krav om, at der blev foretaget en undersøgelse.Sidste nyt ! Sidste Nyt!

5.5.2011.


Bykongen skælder ud over en flot gave, for vel udført arbejde!

                                 

"TV: Fråse-kongen amok - smed gaver i skraldespand!"

Tårnbys førstemand, Henrik Zimino (S), har vundet prisen for mest tåbelige kommunale indkøb - men den pris ville han bestemt ikke have

Se Ekstra Bladets video her; http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1549051.ece

Det er åbenbart ikke altid, at vor borgmester Hr. Henrik Zimino syntes at det er dejligt at blive begavet !!!!


Fredet stol!

Hængerøv kureres!

30.04.2011

 

Statsministeren må næsten være misundelig på alle de som bruger af kassen til at pleje deres eget helbred og dermed jo også deres tilhørende legemsdele.

 

Topscoren er igen at finde i Tårnby kommune og selvfølgelig er det på rådhuset.

Hr. Kommunaldirektør Klavs Gross har igen vist sit vær og sans for at udsmykke sit kontor og med Borgmesteren Hr. Ziminos velsignelse!

 

Og at udlægge rådhuset som en fredet ejendom, kan jo tolkes på nok så mange måder!

Her vil vi kun give Borgmesteren helt ret – alle hans undersåtter eller den ”hellige tre enighed” tæller.

 

Det er en skam for demokratiet, at kunst er blevet til, at man sidder på sin flade røv på kommunaldirektørens kontor i en super lækker designer stol til voldsom mange penge  – men det mener vor Borgmester så åbenbart  jo alvorligt!


Nyt brandværn i Tårnby!

Nyt selskab i Tårnby Kommune!

Pressemeddelelse, fra Tårnby Kommune.

Der har længe været spekulationer på Rådhuset og nu meddeler Borgmesteren Zimino, at det nuværende Tårnby Brandvæsen bliver nedlagt fra og med den 1.8.2011.

Nu bliver opgaven så udliciteret til de frie og det frivillige brandværn i Tårnby.

Borgmesteren fortæller, at beslutningen ikke har været vanskelig, for hele beredskabs kommissionen har valgt side her.

Vi undgår en masse vrøvl og bøvl med de ansatte og glæder os til at få noget nyt ind i kommunen.

De eneste vi beholder, er beredskabschefen, for han skal passe radioerne til sygeplejerskerne og sikre at de ældre har det godt og så skal holde øje med tyverialarmerne på kommunens bygninger.

De nye brandfolk får alle en ATV, en firehjulstrukket motorcykel, de kan køres af alle som har kørekort til personbiler og kan også køres på med en brandhjelm, det vil også sige at de kan komme frem alle steder, sommer som vinter.

Hvert eneste køretøj males op i gul og alle brandmændene får nu så røde brand og køredragter, mest så de kan ses i trafikken og lidt for at kunne se om dragterne bliver brugt og dermed beskidte, et krav fra Kommunalbestyrelsen i den betalings aftale der er indgået ( I ved nok, ny løn, og som provision af opgavens art ).

De har alle en vandtank på 200 l. og en trykflaske til vandtanken for at give tryk på vandet samt 40 meter slange med brusespreder monteret, ekstra håndpumpe er også en del af det nye udstyr, for som Borgmesteren fortæller, selv en punktering kan nu klares af chafføren.

Der er meget lidt blåt lys på og ingen horn udover en lovbefalet, så der en mikrofon og højtaler, så de kan advare andre trafikkanter med, helt væk fra vejen.

Hvad også er interessant er, at Dragør Brandvæsen fremover bliver hjælpe station for den nye institution, så der kan altid trækkes på flere køretøjer, hvis uheldet er ude, det er vel at mærke også den station som har de bedste anbefalinger på udryknings tider, som Borgmesteren Zimino siger, så giver vi da lidt til Dragør borgerne, men pyt hellere det, end at vi selv skal drive det.  

Selve dækningen af CPH lufthavnen, er der også kommet nye aftaler på, den overtages nu så af deres eget brandværn derude, også et fint påfund, de kender jo området og har store køretøjer til den slags og sammen med Falck, kan de klare sig uden brandmænd udefra.

Motorvejen, som skære Tårnby over på tværs, bliver fremover nu betjent af Københavns brandvæsen, sammen med Malmø brandvæsen, som jo i forvejen dækker Øresunds forbindelsen.

Og tilføjer Borgmesteren Zimino, at vi kan spare rigtigt mange millioner på denne nye måde at drive et beredskab på, til glæde for alle Tårnbys borgerne.

Hilsen Borgmesteren udsendt d. 01.04.2011.


Arbejdstilsynet på besøg!

25.3.2011.

 

Har Tårnby Brandvæsen en muldvarpe gående?  

 

Har Tårnby Brandvæsen en muldvarpe gående? 

Ja, det siger nogle rygter til os og om det er sandt, tjae.. men det virker da meget usandsynligt at Arbejdstilsynet bare kom forbi! Så der skal jo nok være et eller andet om det!

Vi havde i første omgang, da vi hørte om det først i december 2010 valgt, at vente med at skrive om det, indtil nu, da vi nu ved at bøden fra Arbejdstilsynet er kommet frem til brandvæsnet og fordi at den politiske ledelse jo har valgt at se bort fra nogle af vores tidligere omtaler på den samlet dårlige ledelse på Brandstationen.

Vi syntes, at det er så torske dumt gjort af personalet, at de går op på det tag, især når de har en fin liftvogn til det samme og var denne blevet brugt, så var ingen bøde udstedt og vi borger sparet 25.000,- kr.

Men igen, lov og regler, skal Tårnby Brandvæsen da også følge og ikke bare danne deres egne!

Formålet med et par juletræer på taget, har vi meget svært ved at skulle gavne alle os borger, det er vist lidt uhørt at alle bygninger som kommunen ejer eller bruger, i julemåneden skal have et træ på taget det virker umodent og usolidarisk på miljøet og spild af penge havde de blot sat et træ i den pæne indgang også inden dørs, så var det nok det bedste, hvis man så absolut skulle fejre noget.

Vi har læst Ulf B. Bjørton´s note i 2770 og her gik han nok lidt over stregen i sin iver for at beskytte Tårnby brandvæsen, så vi håber at der er nogen som tager arbejdstilsynets opgave alvorligt og ikke som Ulf, beskylder dem for rockermetoder, såsom at uddele dummebøder!

 


Til Orientering på siden her!

7.3.2011.

I morgen udkommer 2770 Tårnby avisen og her har Redaktør Ulf B.Bjørton, modtaget et lille spark i rumpen fra undertegnet!

For det første, var den sidste artikel ikke korrekt og for det andet var der taget ting ud af et større sammenhæng.

Avisen, gør nu samme ”fejl” og har sammenbragt en artikel i morgen, måske af pladshensyn, men taget nogle brudstykker ud og sammensat dem på en måde, som jeg ikke har fortalt, i brevet til ham.

Derfor bringer jeg dette brev her på Kontrolgruppens site.

Årsagen til Avisens handlemåde, kan der jo kun gisnes om!

Se menu til venstre under; Brev til Avisen.


Og De klare taber er;

18.2.2011.

 

Så er de første 14 dage gået efter Amagerbankens krak. Og Vi har følgende kommentar!

Der har været et utal af artikler fremme om forskellige teorier på, hvorfor Amagerbanken gik ned.

Og mange mennesker har været utrolig skuffet over det som skete.Og nu melder det sig så, hvem har skyld for alt dette!

Vi i kontrolgruppen, vil her i første omgang kun gå efter det faktum, at vi som borgere i Tårnby Kommune, foreløbig, for det er jo ikke officiel endnu, at kommunen har tabt ca. 5,9 mill. Det er et beløb, som Borgmesteren Henrik Zimino godt nok har fortalt til stort set alle, der måtte have lyst til at lytte på ham men vi ved jo ikke om det tal holder.

Så vi må jo  bare venter på at vi får det korrekte beløb oplyst senere.

Dog har, Borgmesteren Henrik Zimino, i stort alle artikler, givet udtryk for, at det tab aldrig var kommet, hvis man havde holdt sig til "Deres plan"– læs hele den gamle ledelse inkl. bestyrelsen i Amagerbanken”.

Det er næsten for uhyggeligt at læse dette eller høre om dette i de forskellige tv udsendelser, hvor han jo også selv har fortalt det.

Men Hvorfor har Borgmesteren et så stort ønske om, at retfærdiggøre sine egne handlinger, hos Amagerbanken og her i kommunen?

Ja, det kan vi jo så kun gætte på, men han udstiller sig ikke kun som en mand, som er uden virkeligheds sans! men også som en mand uden omtanke for, hvem der skal betale gildet her i kommunen.

Hvis det nu er de ca. 5,9 mill., som vi har tabt;

Er det ca. 148,- kr. pr. indbygger her i kommunen – småpenge, ja vel?

Men hvis det er penge, som kunne have gået til noget andet feks. Til de ca. 3000 pensionister!

Ja, så er beløbet pludseligt et andet og mere mærkbart tal, nemlig kr. 2000,- pr. pensionist!

Eller, en løn bonus for alle ansatte, ca.3000 i kommunen, blot for et enkelt år, ja så er det jo også, ca. kr. 2000,- pr. ansat.

Eller, et ekstra beløb til goder på vore 5 plejehjem her i kommunen, ja så er det jo et beløb pr. plejehjem ca. kr. 1.800.000,-

Det her er blot nogle forskellige forslag/måder til betragtning, for hvad de tabte penge kunne have været brugt til.
Så hvis omtanken havde været at sikre os!, for viden om at Amagerbanken kunne gå ned,den havde Bestyrelsen jo.
 
Det var også jo et af de punkter, som bestyrelse D.28.9.2010. skulle behandle, nemlig punkt 16, som siger; Sikring af kommunens indestående efter den 30. september 2010. ja så klinger det da lidt hult ik! !

Men Borgmesteren Henrik Zimino, fastholder og siger jo til os, at det er et tab, men det er ikke et tab som går udover skatteyderne her i kommunen!

Men det er vel ikke korrekt, Hr. Borgmester Henrik Zimino ?!, et tab er og bliver vel et tab og det ændre sig jo ikke blot ved at tage af vor fælleskasse her i kommunen og så fortælle os, at tabet bliver dækket ind, om man så er skatteyder eller blot borger!
Vi syntes at sagen er anderledes klar nok for os andre.

For os borger, virker dette stunt, nu mere som et skridt ud af lokalpolitikken, her i Tårnby!

Faktum er jo, at Borgmesteren her, har beriget os med en løgn!

Og spørgsmålet er da også, om det ikke burde have nogle alvorlige konsekvenser for ham, som bla.det at han ikke længere skal/kan have vor Borgmesterstol til sin R.. !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når sandheden kommer for dagen!

Tårnby Kommune mister 15 millioner skattekroner på Amagerbankens krak

Tårnby Kommunal bestyrelse så stort på alle de blinkende faresignaler og gamblede med borgernes penge og har nu indkasseret et tab på ca.15 millioner skattekroner.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september måned sidste år at fastholde deres engagement med den også på det tidspunkt kriseramte Amagerbanken som hovedbank, også selv efter at statsgarantien på indlån blev ophævet i oktober måned, sidste år. Kommunen oplyste dengang til epn.dk, at den i 2009 i gennemsnit havde 116 mio. kr. stående på konti fordelt i Amagerbanken og Danske Bank – hovedparten i Amagerbanken. Ifølge jurister kan kommunalbestyrelsen medlemmer blive gjort personligt ansvarlige, og hæfte in solidum for denne fejl disposition, som efter juristers opfattelse er yderst kritisabel omgang med offentlige midler, da det burde være helt klart efter den sidste aktie udvidelse i Amagerbanken, at der var risiko for at tabe borgernes skattekroner.

Viceborgmester Elise Andersen (S) udtalte i september til epn.dk, at kommunalbestyrelsen var enig om at forblive kunde i banken. “Vi beholder Amagerbanken som hovedbank, og det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag beslutningen. ”Vi er trygge ved at have pengene stående i banken,” lød det dengang fra viceborgmester i Tårnby Elise Andersen.

For nogle år tilbage, blev flere kommunalbestyrelsesmedlemmer gjort personligt ansvarlig for nogle banktransaktioner der var godkendt af byrådet, en af byrådsmedlemmerne måtte således gå fra hus og hjem og blev erklæret personlig konkurs i den sag, det samme kan ske for Tårnbys kommunalbestyrelsesmedlemmer. Men det kræver en politianmeldelse, for at have forvaltet betroede midler letsindigt og uforsvarligt.

Det er en yderligere skærpende omstændighed, at Tårnbys borgmester Henrik Zimino har siddet med i Amagerbankens bestyrelse i mange år, og burde, som en erfaren leder med økonomisk indsigt, for lang tid siden have gennemskuet hvad der foregik bag de lukkede døre i Amagerbankens direktions kontorer og i tide have sørget for at ikke hovedparten af Tårnby skatteborgers penge skulle står i en bank.

”Det er på kant med loven, at borgmester i Tårnby Kommune Henrik Zimino (S) indtil november sidste år sad i bestyrelsen for den nu krakkede Amagerbanken, hvor kommunen er kunde. Sådan lyder vurderingen fra Claus Haagen Jensen, professor i forvaltningsret ved Copenhagen Business School. “Jeg mener ikke, han som borgmester kan sidde i bankens bestyrelse. Det er på kant med forvaltningsloven,” siger Claus Haagen Jensen til epn.dk”

Lokalavisen Amager, har talt med borgmester Henrik Zimino, der ikke kan få øje på, at han havde et habilitets problem med både at være borgmester og dermed have ansvaret for kommunens økonomi og borgernes skattekroner, samt at sidde i bestyrelsen for den på det tidspunkt kriseramte bank, som Finanstilsynet hele to gange meldte nede, men på forunderlig vis fik banken over to gange tilført fornyet kapital, for kun 3 måneder efter at blive erklæret konkurs.

Henrik Zimino mener så ikke at alle kommunens 15 mio. er tabt idet han forventer at der bliver udbetalt en dividende til indskyderne på ca. 59 % ud over de 100.000 euro som alle med et større indestående får udbetalt, hvilket så kun skulle give kommunen et tab på ca. 6,3 mio. kroner men det er langt fra sikkert at der bliver en så stor dividende. Men ud af en årlig omsætning på 3 milliarder kroner i kommunen, synes borgmesteren ikke at det er så meget at tabe, det kunne have været meget værre. Borgmester Zimino er også af den klare opfattelse at kommunalbestyrelsens medlemmer ikke kan blive gjort personlig ansvarlige for tabet af 15 millioner skattekroner, som er det oprindelige tab, indtil en evt. bank dividende er opgjort. Borgmester Henrik Zimino trådte ud af bankens bestyrelse den 10. november 2010, efter den sidste generalforsamling.

Nabokommunen Dragør Kommune så lyset på væggen allerede sidste år og valgte at neddrosle deres engagement med Amagerbanken som hovedbank, da statsgarantien på indlån ophørte i oktober måned 2010.
En hel række af kommuner valgte i samme forbindelse at lægge deres bankforretninger om, så beløb over 750.000 kr. i stedet blev placeret i kortfristede obligationer, men altså ikke Tårnby Kommune.

I det hele taget er det en underlig affære med Amagerbanken og hele det forløb der er gået forud for konkursen. Det undre mange, at store anerkendte revisionsfirmaet, ikke bliver draget til ansvar, for deres måske mangelfulde revision og ukritiske gennemgang af virksomhedernes regnskaber, det sker desværre næste aldrig, tænk her på Nordisk Fjer, MemoryCard, Roskilde Bank, Eik bank, Fionia bank, EBH Bank, Løkken Sparekasse, IT-factory og nu også Amager Banken, hvor man ikke har kunnet stole på revisionsprotokollaterne.

Sluttelig burde man forvente at bagmandspolitiet for lang tid siden var gået ind i Amager Banken, der efter de foreliggende oplysninger, der er indtil nu er fremkommet, kunne indikere måske en kriminel disponering fra den tidligere direktions og bestyrelses side.
Det er dybt tragisk for de mange mennesker der blev lokket til at købe aktier, for deres spareskillinger af deres ”bankrådgiver”, der må være mange bankansatte i Amagerbanken, der må være flove over at solgt værdiløse aktier til bankens trofaste kunder.

 Kilde: LokalavisenAmager!


Kommentar fra Kontrolgruppentaarnby :
 
Dette er helt på linje, med hvad vi selv skrev ud til alle vor kommunalbestyrelsesmedlemmer, her i Tårnby kommune i sidste uge!I øvrigt til stor opstandelses blandt medlemmerne.

Ansvarsforflygtigelse på Amager!

Skyld og ansvarsplacering i de fallerede banker!

 

Det er næsten til at få helt ondt i øjnene af at læse de mange spaltemillimeter ansvarsforflygtigelse, som brager løs efter krakket i Amagerbanken.  En række undersøgelser og advokatgranskninger vil over de næste måneder afdække forløbet eller i hvert fald en så stor del af forløbet, at et ansvar (forhåbentligt) kan placeres.  Og så må vi i øvrigt også forvente at få de foreløbigt “skyldige” for krakket, nemlig formanden N.E. Nielsen og direktøren Jørgen Brændstrups forklaringer og nuancer med.

Set ude fra synes alt for mange involverede at løbe fra sit eget særlige og personlige ansvar. Herunder jo først og fremmest de bestyrelser og direktioner i de krakkede banker, som har siddet med ansvaret for at drive forretningen på en ordentlig måde. Det er svært at vide, om de pågældende er ligeglade eller udygtige og dermed ganske enkelt fejlanbragt i disse ansvarsfulde stillinger - eller om bristen er det som man i juridisk forstand betragter som ond vilje.  

Tag nu den tidligere borgmester i Løkken-Vrå Kommune, Knud Rødbro. Han er - eller rettere var - bestyrelsesmedlem i den krakkede Løkken Sparekasse, som i dag henslæber sin afvikling i statens skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet. Rødbro var i en tid efter krakket talsmand for bestyrelsen i Løkken Sparekasse.

Rødbro har senest været ude med med en udmelding om, at sparekassen lægger op til et sagsanlæg mod Finanstilsynet for ikke at have fortalt og advaret sparekassen om alle de mange “bad boys” fra ejendomsmarkedets overdrev, som var sivet ind i den lille vækstivrige sparekasse. Knud Rødbro må altså i ramme alvor mene, at han og den øvrige bestyrelse ikke er ansvarlig for ledelsen og strategien for Løkken Sparekasse. Rødbro har været bestyrelsesmedlem i sparekassen helt tilbage fra 1995, og det vil sige, at han om nogen har lod og del i det strategiskifte, der blev vedtaget og som i sidste ende resulterede i sparekassens død. Et strategiskifte om at gå væk fra at placere penge i obligationer til at låne aggressivt ud på erhvervsejendomsmarkdet.

I den advokatundersøgelse, der blev udfærdiget efter krakket i foråret 2009 står at læse, at det økonomiske sammenbrud skyldes “sparekassens høje risikoprofil,” samt “sparekassens manglende kreditstyring og kreditsagsbehandling.” Problemerne i sparekassen skyldes altså overvejende egne forhold og ikke udefrakommende forhold.

Om bestyrelsen hedder det: “Gennemgang af bestyrelsens forhandlingsprotokol efterlader det indtryk, at bestyrelsen generelt har forholdt sig passiv over for direktionens ledelse af sparekassen.” Og det konstateres ud fra dette, at bestyrelsen har handlet ansvarspådragende.

Løkken Sparekasse havde en udlånsvækst i perioden 2005 til 2008 på 200 procent, og Finanstilsynet advarede angiveligt både i 2006 og 2008 om, at der kunne være fare på færde ved denne eksplosive udlånsvækst.

Bestyrelsen hævede sit honorar, men forholdt sig ellers tavs. I bedste fald må man vurdere dette som uvidenhed, og at bestyrelsen blev ført rundt i manegen af den administrerende direktør, i værste fald - som advokatundersøgelsen lægger op til - at det er ansvarspådragende.

Men nu vil Knud Rødbro altså have stillet Finanstilsynet til ansvar for, at en masse af barylerne på ejendomsmarkedet - som kom langvejs fra, langt fra både Løkken og Vrå - skal stilles til ansvar for, at de blev lukket ind i Løkken Sparekasse.

Det er mildt sagt ansvarsforflygtigelse, så det basker. Og desværre et alt for tydeligt bevis på, at disse bank- og sparekassebestyrelser i lidt for mange pengeinstitutter ikke har anet, hvad de har haft med at gøre.

Ser man på de advokatundersøgelser fra Roskilde Bank, EBH Bank, Løkken Sparekasse, Capinordic Bank m.fl., som er offentliggjort, må der gå et gys igennem de centrale personer (bestyrelse, direktion, revision) i  Amagerbanken, som nu står til at skulle igennem den store juridiske vridemaskine.

Den helt centrale person i Amagerbankens voldsomme eksponering mod det københavnske bolig- og ejendomsmarked var den tidligere direktør i Amagerbanken igennem 28 år, bankkongen på Amager, Knud Christensen, som var stolt af, at Amagerbanken var kendt som en decideret byggebank. Knud Christensen døde den 2. oktober 2008 og få dage før, den 24. september 2008, havde jeg et interview med Knud Christensen.

Anledningen var, at vi på avisen igennem nogen tid havde skrevet om de finansielle problemer efter krakket i Roskilde Bank og følgerne af Lehman Brothers-krakket i USA. Knud Christensen var godt knotten over at blive sammenlignet med de syge banker, og derfor aftalte vi et interview. I det interview rasede han mod alt og alle. Det internationale kreditvurderingsfirma Moody’s som han “ikke gav fem flade ører for,” mod de mange kloge hoveder på Københavns Universitet og Handelshøjskolen i København, som “… kender intet til virkelighedens verden. De ved ikke, hvad der foregår,” og Berlingske, som i flere år, i følge Knud Christensen, havde været på nakken af Amagerbanken.

“Vi har ingen krise. Hvis der er en krise, så er der alene tale om en tillidskrise, og den er skabt af jer, pressen. Vi har en supersund forretning, styr på omkostningerne, styr på hele butikken,” lød vurderingen.

Når jeg drager Knud Christensens vurdering frem her er det fordi, at netop hans vurdering af sin egen bank vil komme til at spille en vigtig rolle i de kommende undersøgelser af Amagerbanken. Undersøgelser, der vil afdække, hvordan det konkret så ud, og granskninger som vil afdække korrespondancen og kommunikationen mellem direktionen og bestyrelsen.

Det skal med, at Knud Christensen ved dette interview denne tidlige formiddag var indisponeret i en grad, så han talte uklart og usammenhængende om banken og den finansielle krise. Efterfølgende orienterede jeg bestyrelsesformanden N.E. Nielsen om min personlige oplevelse af bankdirektøren i forbindelse med interviewet. N.E. Nielsen understregede, at man fra bestyrelsens side ikke havde grund til at tro, at Knud Christensen var ude at stand til at kunne klare bankdirektørjobbet, og at man fra bestyrelsens side ikke havde oplevet, at han var uklar og usammenhængende i forbindelse med sin ledelse af banken.

Det store spørgsmål i de undersøgelser og granskninger, der er forestående, er hvor stort et ansvar, der ligger på den tidligere, daglige ledelse ved Knud Christensen og hvor stort et ansvar, der ligger på bestyrelsen ved formanden N.E. Nielsen.

Kilde: Business.dk

Den gamle Amagerbanktop kræver!!!!

Afsat banktop kræver svar af staten!

Tirsdag den 15. februar 2011, 05:01

Finansiel Stabilitets to bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret for Amagerbankens 50 største problemkunder allerede i juli. Den gamle bestyrelse appellerer nu til økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen om en objektiv og uafhængig undersøgelse af bankens konkurs.

Finansiel Stabilitets to bestyrelsesmedlemmer i Amagerbanken fik allerede i juli 2010 detaljeret viden og al information om bankens 50 største engagementer og de 50 største problemkunder.

Steen Hove og Steen Hemmingsen fik således en gennemgang af de største nedskrivningsengagementer af Amagerbankens topchef Jørgen Brændstrup to måneder før, de formelt indtrådte i bestyrelsen i september.

Hvorfor blev kapitaltilførslen ikke standset?

»Banken aftalte med de to herrer, at de kunne indtræde som observatører, således at de kunne deltage i bestyrelsesmøderne imod, at de selvfølgelig overholdt de fornødne tavsheds- og hemmeligholdelseserklæringer,« oplyser Amagerbankens bestyrelsesformand frem til november 2010, advokat N.E. Nielsen.

»Derudover havde Steen Hemmingsen og Steen Hove også indblik i bankens almindelige løbende forretninger i bestyrelsen og har således haft indsigt fuldt på linje med de øvrige bestyrelsesmedlemmer,« som oplyser, at der var en særlig gennemgang ved bankens direktion i juli, hvor de største engagementer blev gennemgået for at introducere dem til banken så hurtigt som muligt,« siger N.E. Nielsen.

Oplysningerne fremgår af et brev til økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), som Amagerbankens gamle bestyrelse sendte sent i går.

I brevet understreger bestyrelsen behovet for en objektiv, saglig og uafhængig undersøgelse af årsagen til Amagerbankens konkurs.

Brevet indeholder otte punkter, som den gamle bestyrelse mener bør belyses. Et af de centrale spørgsmål drejer sig netop om den indsigt, som repræsentanterne for Finansiel Stabilitet fik, længe inden efterårets kapitaltilførsel på næsten 900 mio. kr. og den garanti på 13,5 mia. kr., som staten stillede:

»Hvorfor standsede Finansiel Stabilitet og selskabets medlemmer i Amagerbankens bestyrelse ikke kapitaltilførslen og statsgaran­tien, når de siden april 2010, respektive juli 2010 har haft detaljeret viden og al information,« hedder det i brevet til ministeren.

Hvorfor blev Fondsbørsen ikke orienteret?

Et andet centralt spørgsmål i brevet drejer sig om, hvorfor Amagerbankens ledelse »i nogle uger« drev banken uden at oplyse til fondsbørsen, at banken havde store problemer med negativ egenkapital og væsentlige nedskrivninger:

»Vi har noteret, at Finanstilsynets direktør, Ulrik Nødgaard har udtalt på et tidspunkt, at han havde haft drøftelser med Amagerbanken »i nogle uger«. På den baggrund undrer vi os over, at ledelsen ikke orienterede Fondsbørsen. Var bankens problemer kommet som en tyv om natten i løbet af søndagen, så var der en anden situation. Nu er der rent faktisk en information om, at det har stået på i længere tid. Jeg kender mange mennesker, som har haft indeståender i banken på over 750.000 kr. Hvis de havde fået en information på et tidligere tidspunkt, så havde de haft mulighed for at vurdere, om de ville trække deres penge ud eller ej,« siger N.E. Nielsen.

Den gamle bestyrelse ønsker endelig fokus på, hvorvidt personlige og forretningsmæssige relationer mellem personer i bankens ledelse og Finansiel Stabilitet har haft indflydelse på »visse af bankens hensættelser«, som det formuleres i brevet til Brian Mikkelsen:

»Vi får mange henvendelser fra folk vedrørende dette spørgsmål. Vi mener, det er mest korrekt, at spørgsmålet bliver belyst,« siger N.E. Nielsen.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Henning Kruse Petersen og Niels Hee­ring, Finansiel Stabilitet.

Kilde: Business.dk

 

Kontrolgruppens kommentar; Hvorfor går de til angreb nu i dag og ikke dagen efter at de(gammel ledelse og bestyrelsen)blev afsat?

Igen bør det her antages at, det bedste forsvar er et angreb, men hvem har så de fleste våben bliver spændende at følge med i!

 

 

Anmeldelsen, som måtte komme!

14.2.2011 kl.0600 Sidste nyt;

 

Amagerbankens Gamle ledelse incl. bestyrelsen – Politianmeldt!

 

Så er der taget skridt til den Politi anmeldelse, som vi var sikre på ville komme.
Nu venter vi på, at det samme vil ske mod Tårnby Kommunes bestyrelse og ledelse.

 

Vi følger sagerne tæt og kommer tilbage med nyt senere!


Slagsmålet!

Amagerbankens revisorer:

Ingen kan være overraskede

9.2.2011.

Deloitte beklager Amagerbankens situation, men henviser til, at der i bankens prospekt var gjort opmærksom på alle risikofaktorer. Lignende melding kommer fra bankens anden revisor, KPMG.

 

Det er næsten uundgåeligt, at opmærksomheden igen rettes mod revisorerne, når en stor bank krakker. For hvad skal investorerne og interessenterne bag en bank bruge revisorernes underskrifter til i regnskaber og prospekter, når de finansielle virksomheder alligevel skvatter sammen blot uger eller måneder efter, at talknuserne har skrevet under på regnkaber, prospekter eller lign.

Hos Deloitte understreger partner og leder af afdelingen for ”reputation og risk”, Jan Bo Hansen, at konsulent- og revisionsvirksomheden er helt trygge ved de erklæringer, som bankens to statsautoriserede revisorer Henrik Priskorn og Per Rolf Larssen har skrevet under på både i forbindelse med bankens seneste halvårsregnskab fra den 30. juni 2010 og ved underskrifterne på bankens prospekt i forbindelse med kapitaludvidelsen i sensommeren.

Svært at forstå

”Vi kan godt forstå, at mange mennesker har svært ved at forstå, hvordan banken kan gå ned og nedskrive for så store beløb ganske kort tid efter kapitaludvidelsen. Men den bedste forklaring på, hvordan det kan gå så hurtigt, den finder man faktisk på Finanstilsynets hjemmeside, hvor der i et notat forklares i detaljer, hvad der er sket i andet halvår i banken,” siger Jan Bo Hansen til Finanswatch og tilføjer:

”Den korte version er, at alle de forklaringer, der gives her, rent faktisk stod at læse som en slags advarsler i prospektet under risikofaktorer. Med andre ord så har vi som revisorer påset, at banken har gjort investorerne opmærksomme på, at der var nogle forhold, der kunne ændre sig i banken, som kunne rykke fundamentalt ved bankens balance,” siger Jan Bo Hansen.

Ridser scenarier op

Konkret henviser han til de allerførste sider i prospektet under punktet ”risikofaktorer”.

Her er en række lange afsnit, hvor banken på detaljeret og konkret vis ridser en række scenarier og forhold op, som kan ændre ved Amagerbankens situation. De konkrete afsnit kan læses i bunden af denne artikel.

”Man kan sige, at alle de forhold, som Finanstilsynet skriver er årsagen til, at der kommer de markante nedskrivninger, som førte til Amagerbankens krak, er alle sammen væsentlig beskrevet i prospektet,” siger Jan Bo Hansen til FinansWatch.

Formanden for Finansiel Stabilitet, Henning Kruse-Pedersen, kritiserede tidligere i dag både Finanstilsynet og revisorer i et interview med FinansWatch, og flere iagtagere har vurderet, at et juridisk efterspil ligger i kortenene.

Kommer ikke igennem med

Selvom I er trygge ved Jeres arbejde, så kan der måske alligevel komme et juridisk efterspil, hvad siger du til det?

”Vi kan ikke forhindre nogen i at prøve at gøre et ansvar gældende mod os, men vi er helt overbeviste om, at det kommer de ikke igennem med, fordi banken har været så grundige med at beskrive de mange risikofaktorer”.

Så hvad er læren af det her, for folk der køber aktier?

”Der er et krav om, at man skal læse nogle ting, bl.a. noget af det som banken gør opmærksom på i prospektet, når man investerer. Og hvis man læser det, så burde ingen kunne påstå, at det der desværre er sket med Amagerbanken, kommer som en overraskelse,” siger Jan Bo Hansen.

Står allerførst

Nogle vil måske sige, at det her viser, at man ikke kan nøjes med at læse revisorernes endelige påtegning, men at man skal læse alt igennem meget grundigt. Også det med meget småt?

”Det her er ikke engang med småt, det står allerførst i prospektet. Der er en grund til, at der er et lovgrundlag om det her, og det er fordi, at det er utrolig vigtigt, at man læser de her ting, så man forstår de risici der er behæftet med at investere”.

Ikke sjovt

Hvordan har I det egentlig med, at I har været revisorer på et prospekt, hvor alle aktionærerne ganske få måneder senere har tabt alt?

”Vi synets ikke, det er en sjov situation, det skal der ikke herske tvivl om. Vi tiltrådte som revisorer i 2009, hvor vi vidste, at banken var i en svær situation, så vi har været meget opmærksomme på, at der var de fornødne oplysninger i regnskaberne og i prospektet. Vi mener, at vi som revisorer har været en medvirkende årsag til, at de her vigtige oplysninger rent faktisk har været at finde i prospektet,” siger Jan Bo Hansen til Finanswatch.

I en skriftelig kommentar til FinansWatch skriver Amagerbankens anden revisor, KPMG, følgende:

"KPMG og Deloitte har senest påtegnet bankens halvårsregnskab i juli 2010 med revisionspåtegning med supplerende oplysninger, ligesom KPMG og Deloitte har afgivet erklæring med supplerende oplysninger på børsprospektet den 17. august 2010, der begge indeholder omtale af bankens risici og grundlaget for de anlagte regnskabsmæssige skøn, herunder nedskrivninger på udlån. Børsprospektet er indsendt til Finanstilsynet. Vi har påbegyndt, men ikke afsluttet revisionen af bankens årsregnskab for 2010".

FAKTA – uddrag af de risikomomenter, som revisorerne beskrev i prospektet:

” Amagerbanken har været ramt af den globale finanskrise og de markant nedadgående konjunkturer, som opstod i efteråret 2008, og som er fortsat i 2009 og ind i 2010, og disse forhold påvirker fortsat Bankens engagementer i form af nedskrivninger og stiller øgede krav til Bankens solvens Amagerbanken er underlagt de generelle solvens- og kapitalkrav, som fremgår af Lov om Finansiel Virksomhed. De markant nedadgående konjunkturer, som opstod i efteråret 2008, og som er fortsat i 2009 og i mindre grad ind i 2010, påvirker fortsat Bankens nedskrivninger på udlån”.

Og længere nede i afsnittet står der:

” Krisen i samfundet og i den finansielle sektor og den deraf afledte økonomiske afmatning medfører efter Ledelsens vurdering fortsat en særlig usikkerhed ved måling af engagementer ved regnskabsaflæggelsen for perioden 1. januar – 30. juni 2010. Opgørelsen af nedskrivningsbehovet på bankengagementer afhænger bl.a. af værdiansættelsen af de stillede sikkerheder, der fortsat er påvirket af de nuværende konjunkturer. Værdiansættelsen af sikkerhederne i Bankens engagementer med kunder inden for ejendomsbranchen er fortsat forbundet med usikkerhed og afhænger i høj grad bl.a. af Ledelsens aktuelle skøn over afkastkrav og tidshorisont for engagementernes afvikling. Herudover er der efter Ledelsens opfattelse usikkerhed forbundet med værdiansættelse af sikkerheder i form af aktier og virksomhedsobligationer. Krisen og den deraf afledte økonomiske afmatning medfører således, at der efter Ledelsens vurdering er usikkerhed om niveauet for nedskrivninger i den resterende del af 2010 og fremover, idet niveauet vil afhænge af den generelle samfundsudvikling samt af eventuelle enkeltstående tab eller ændrede vurderingskriterier. En fortsat negativ konjunkturudvikling eller en stigning i det nuværende lave renteniveau kan føre til yderligere nedskrivninger og stiller øgede krav til Bankens solvens. Finanstilsynet har ved redegørelse om inspektion i Amagerbanken af 28. juni 2010, som er offentliggjort, oplyst, at der i solvensbehovet er taget højde for, at Bankens nedskrivninger vurderes at ligge i den lave ende af det acceptable inden for regnskabsreglerne”.

Et andet væsentligt afsnit hedder:

”Den nuværende lavkonjunktur øger risikoen for økonomiske vanskeligheder, herunder konkurser blandt Amagerbankens kunder, hvilket kan medføre behov for yderligere nedskrivninger af engagementer”.

 

 

Kilde. ENP.DK

 

 Vi kommer tilbage med nogle af vor kommentar senere og der som altid vil blive placeret lige efter selve vor kilde!Jo vi er da bange Hr. Borgmester, for du har misset noget, nemlig den vigtige del af dit job, at du skal sikre vor værdier!

7.2. 2011 16.47 

 

Tårnbyborgmester: Frygt ikke bankkrak

 

Det kommer ikke til at koste skatteyderne i Tårnby Kommune en krone, at Amagerbanken krakkede i går med seks millioner af kommunens skattekroner i boksen.

Det lover den socialdemokratiske borgmester i Tårnby, Henrik Zimino.

Har fordelt millioner
Kommunen har fordelt sine penge i forskellige banker, og derfor er det kun omkring seks millioner kroner, som er gået tabt i krakket.

Og de penge kan kommunen sagtens tage fra pengekassen, fortæller Henrik Zimino:

- De bliver taget op af vores beholdning, og så har vi bare en mindre renteindtægt og kassebeholdning, end vi havde fredag, da vi gik på weekend. Men ellers kommer man ikke til at mærke det, siger Henrik Zimino.

Ingen fyringer
Derfor kan borgerne ånde lettet op, for tabet af de seks millioner kommer ikke til at kunne mærkes, lover borgmesteren:

- Det kommer ikke til at kunne mærkes hverken i forvaltningerne eller ved fyringer, lover borgmesteren.

Kilde: DR.


Skyldig Hr. Borgmester Henrik Zimino!

7.2.2011. Kl.1500

Tårnbys Borgmester Hr. Henrik Zimino, han udtaler sig i dag mod bedre viden!

 

 

I et interview til DR.TV i dag, udtaler Borgmesteren Henrik Zimino sig bla. at vi har vore penge i forskellige banker for, at netop at sprede risikoen for tab!

 

 

Magen til sludder – havde kommunalbestyrelsen her i Tårnby med Borgmesteren i spidsen dog bare netop fulgt naboens beslutning ude i Dragør, for hvad var det de valgte?
Jo De aftalte i deres bestyrelse, at der ikke på noget tidspunkt måtte de have mere end de kr. 750.000,00 på kontoen hos Amagerbanken, som netop staten med andre banker jo stod inde for!
Det var derfor en kendt holdning som selv Borgmester Henrik Zimino kendte alt for godt til og alligevel går det galt her i Tårnby.

 

Så Hr. Borgmester Henrik Zimino, et simpelt regnestykke siger os, at du er direkte skyld i, at vi har mistet ca. kr. 5,9 mill.

 

Og det endda helt uden grund!!!!!!Tårnby kommunes Borgmester skal nok have sig et kursus i økonomisk brandslukning!

7.2.2011 kl 1145.

 

Amagerbank-borgmester klar til undersøgelse

 

Mere end et årti i Amagerbankens bestyrelse satte ikke alarmklokkerne i gang hos Tårnbys borgmester, der satsede - og tabte - op til 20 mio. kr. af kommunens penge på bankens overlevelse.

I mere end tolv år - fra foråret 1998 og frem til midten i november sidste år - havde Tårnbys borgmester Henrik Zimino (S) via sit sæde i Amagerbankens bestyrelse en unik mulighed for indsigt i den krakkede banks forretningsgange.

Men alligevel valgte kommunen sidste år - efter statens garanti af de danske banker udløb 1. oktober - at lade en del af kommunens likvider blive i banken.

Ingen alarmklokker

Henrik Zimino afviser over for FinansWatch, at hans tolv år i bankens bestyrelse skulle have givet ham nogen grund til frygt for bankens skæbne.

“Jeg så ikke noget, der fik alarmklokker til at ringe. Der var da ting, der bekymrede mig, og som vi måtte tage hånd om, men når først Finanstilsynet har godkendt banken kan jeg ikke se, at en folkevalgt kommunalbestyrelse skulle vide mere.”

Så det er tilsynets skyld at I valgte at fastholde forbindelsen med banken?

“Nej, nej - jeg lægger ikke skylden over på tilsynet. Men når de har kigget banken igennem og godkendt den - og når banken i øvrigt har været solvent igennem hele finanskrisen - så kan jeg ikke se at en kommunalbestyrelse skulle sige noget andet,” siger Henrik Zimino til FinansWatch.

Hele kommunen

Han slår samtidig fast, at det ikke kun var ham, der som borgmester og tidligere bestyrelsesmedlem stod bag Amagerbanken - det var hele kommunen.

“Det var en enig kommunalbestyrelse der på et lukket møde sidste efterår valgte at beholde Amagerbanken som vores forbindelse, og stadig at have beløb over garantien stående i banken. Og når først Finanstilsynet og andre har godkendt banken, kan jeg ikke se at en folkevalgt bestyrelse, skulle kunne vide bedre,” siger Henrik Zimino.

20 millioner på spil

Borgmesteren vurderer over for FinansWatch at tabet maksimalt kan nå 20 mio. kr

Da Bankpakke I udløb sidste efterår valgte de fleste kommuner at flytte indeståender over garantigrænsen på 750.000 kr. over i kortfristede obligationer.

Men Tårnby valgte altså at beholde en stor del af sine penge i en bank, der med Henrik Zimino på første tilskuerrække havde vaklet på kanten af kollaps i mere end to år.

Langt samarbejde

Henrik Zimino påpeger at kommunen havde spredt risikoen for tab over fem forskellige banker samt obligationer - men at man følte et tæt forhold til den lokale bank, og derfor valgte at have de mange millioner stående uden sikkerhed.

Han ser samtidig frem til den kommende advokatundersøgelse af bankens fald med sindsro.

“Jeg valgte at træde ud af bestyrelsen i efteråret  fordi jeg var uenig i den linje, som nogle (den nye ledelse delvist indsat af Finansiel Stabilitet, red.) ville lægge i banken. Og jeg kan så konstatere at den linje blev gennemført. Men jeg frygter ikke en undersøgelse - tværtimod synes jeg det er godt, at vi får klarhed om hvad der skete i banken,” siger Henrik Zimino.

 

 

Kilde: FinansWatch.

 

”Når Borgmesteren siger, at Hele kommunen var enig ” og at han i øvrigt referere fra et lukket møde, så mener han måske nok, at han og kommunaldirektøren var enig.

 

Vor kilder siger noget andet, men måske ville en undersøgelse af det forhold i kommunen måske afdække noget mere.

Og så er vi meget sikke på, at der ikke er en forsikring som dækker mod dumhed hos ”hele kommunen”, også må Borgmesteren jo nok til egne lommer for hvem skal ellers dække det tab?

 

For hvorfor skulle vi i Tårnby kommune, som borger bare lade millioner af kroner forsvinde op i den blå luft?

 

 

Amagerbankens forlis - Tårnby kommunens tab!

6.2.2011

Tårnby Kommune trodsede faresignaler og risikerer kæmpetab på Amagerbankens konkurs.Tårnby Kommune risikerer at tabe mange millioner på Amagerbankens konkurs.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september sidste år at fastholde den kriseramte bank som hovedbank, også efter at statsgarantien på indlån blev ophævet i oktober.

Kommunen oplyste dengang til epn.dk, at den i 2009 i gennemsnit havde 116 mio. kr. stående på konti fordelt i Amagerbanken og Danske Bank - hovedparten i Amagerbanken.

Siden statsgarantien på indlån ophørte i oktober sidste år, har det kun været nettoindestående på op til 750.000 kr., der er blevet dækket i tilfælde af konkurs.

Borgmester i Tårnby Kommune Henrik Zimino (S) har søndag aften ikke noget overblik over, hvor meget kommunen risikerer at tabe på, at Amagerbanken nu er krakket.

”Jeg kan ikke sige, hvor meget det drejer sig om, men jeg tror maximalt, der kan være tale om mellem 10 og 20 mio. kr.,” siger han til epn.dk.

Borgmesteren understreger, at kommunen siden statsgarantiens ophør har minimeret risikoen for tab ved at sprede kassebeholdningen i tre forskellige banker og placere størstedelen af likviderne i obligationer.

”Men det er dybt, dybt ærgerligt og beklageligt, at de ikke kunne klare skærene. Det er trist for alle de mennesker, som det rammer på øen, og jeg er selvfølgelig ked af, hvis kommunen taber penge på det,” siger han.

Fortryder du, at I valgte at fortsætte som kunde i Amagerbanken?

Nej, jeg er ærgerlig over det, der er sket, men vi har haft den bank i 103 år, og der har været et fornuftigt samarbejde med kommunen gennem alle årene.

Nabokommunen Dragør Kommune valgte sidste år at droppe Amagerbanken som hovedbank, da statsgarantien på indlån ophørte. Men altså ikke Tårnby Kommune.

"Vi er trygge ved at have pengene stående i banken," lød det dengang fra viceborgmester i Tårnby Kommune Elise Andersen.

 

Kilde: EPN.DKVi forudser nu et politisk efterspil og muligvis en retssag om usømmelig omgang med borgerne penge.
Og som også vil gå efter vor politiker personligt, vis det nu viser sig, at Tårnby Kommune taber nogle penge på Amagerbankens krak.

I Dragør var politikerne, ja man fristes næsten til at sige, gudskelov, for kloge til at lade sig påfører et tab, vis nu Amagerbanken,ja den krakkede - det var meget kløgtigt og der kan borgerne jo kun takke de politikere, som tog ansvaret på sig.


 

Af alle pile, så pegede pilen den vej!


4.2.2011.

Principiel sag er vundet, en sejr for demokratiet og kontrolgruppens eksistensberettigelse, her i Tårnby kommune!

 

Tårnby Kommunes administration og med Borgmesteren Henrik Zimino i spidsen, har i en lang og kedelig sag nægtet, at udlevere bilag i en sag om retten til aktindsigt, en sag som jo også handler om de borgerrettigheder, vi som borger jo har.

Derfor har Kommunen nu taget, det for dem tunge skridt, at måtte rette sig ind efter Statsforvaltningens tredje afgørelse i sagen.
Det betyder, at vi som borger igen, kan og skal have ret til at få aktindsigt også i bilag og div. aftaler, som måtte være indgået på rådhuset og for selve kommunen.

Selve afgørelsen i menuen til venstre for denne artikel og som vil blive lagt ind meget snart.

 

Rod i ansvaret!

31.01.2011Så er Tårnby Kommune igen i pressens klare lys eller under luppen igen!

 

Denne gang handler det om pleje af syge beboer, som bliver svigtet af personaleledelsen, kommunens socialvæsen, og pågældendes læge!

 

Det fremkommer hos os følgende spørgsmål;

 

Hvem har ansvaret for ens helbred når vi som ældre kommer på kommunens plejehjem?

 

Familien, må jo ikke blande sig, det har Borgmesteren jo så klart sagt.

 

Mens vi venter på et klart svar, går vi videre i bunken af sager som venter på at blive endevendt til opslag på vor site.

12.12.2010

 

 

Vis moral er godt – så er dobbelt moral vel meget bedre!

 

Vi har i de sidste par måneder, ikke skrevet så voldsomt meget her på sitet, men det er absolut ikke lig med at vi har ligget stille eller er stoppet i eller med vor aktivitet.

Nej, vi har desværre mange sager, som er i gang i øjeblikket.

Vi kan ligenu berette, at vi har fremsendt urovækkende materiale til vor kommunalbestyrelse, som har aner til den tidligere sag, ”sexskandalen”, en sag om personalet på vor Brandstationen og det er vel at mærke nyt materiale, som ikke tidligere har været kendt af bestyrelsen.

To fra kommunalbestyrelsen, har over for os tilkendegivet, at det er alvorligt materiale, det som vi har fremsendt  til Dem og at det vil kræve deres opmærksomhed her og nu.

Vi har en anden sag, som omhandler, en tidligere ansat her i kommunen, som stadigvæk blander sig i den direkte ledelse af kommunen.

Og endelig en Chef, også her fra kommunen, som syntes at det er i orden at ”tage” af fælleskassen!

Derud over så kommer vi med oplysninger i en sag om et misbrug af borgernes penge, på retssager og undersøgelser, som let og elegant kunne være os forundt!

 

Indtil da, ønskes I alle en rigtigt god Jul!

 

 


29.9.2010                             NYT!

 
Tillykke Dragør, I har det bedste Brandvæsen på Amager!

 

 

 

 

Jo det er  rigtigt og der er trods alt, to andre  store kommunale værn, som også dækker på Amager, men det er Dragørs brandvæsen som er bedst med et tal på 100 % effektivt udført for opgaver og at alle udrykninger er fremmødt inden for den responstid som beredskabsstyrelsen holder øje med og som er givet på forhånd til alle brandværn i Danmark.

 

Vi ærgrer os da lidt over, at vort eget brandværn - Tårnby kommunes brandvæsen som er dårligst,og er faldet så langt tilbage som de er og vi har næsten lyst til at spørge dem selv, om det ikke kan gøres bedre hos Tårnby Brandvæsen, som jo skulle være et værn med de nyeste køretøjer/værktøjer og som de selv siger,” de gør alt rigtigt”?

 

Selve tallene er fra dette link…… http://tiny.cc/pogw3  

23.9.2010.                           NYT!

 

Er der andre Brandværn som har problemer ala dem, som vi har peget på netop her i Tårnby kommune?

Ja åbenbart, her er en artikel fra Frederiksborg Amts avis, hvor der bliver beskrevet en lang række af problemstillinger i dette Brandværn.

"Har vi ikke hørt en del af disse udsagn om vort eget brandvæsen"  det syntes vi da men læs nu artiklen selv her………..

Dette er linket fra Frederiksborg Amts avis..

Ved et møde før sommerferien præsenterede tillidsfolkene ved Rudersdal Hørsholm Brandvæsen beredskabschef Jesper Djurhuus for 24 kritiske spørgsmål, som tillidsfolkene havde modtaget fra de ansatte i det nordsjællandske brandvæsen. Og kritikken fra medarbejderne er usædvanlig hård og uforsonlig. Brandfolkene beskylder således beredskabschefen for embedsmisbrug i forbindelse med udførelse af private håndværkeropgaver, for at sælge sin private bil til brandvæsenet via en bilforhandler, for at anvende brandfolk til private kørselsopgaver og for at tage køretøjer ud af beredskabet for at bruge dem til mødekørsel. Samtidig er der også hård kritik af arbejdsmiljøet, hvor medarbejderne blandt andet fremfører, at beredskabschefen og viceberedskabschefen i flere år ikke har været på talefod. Rudersdal Kommunes personalechef afviser dog - efter en undersøgelse - at der har været tale om nogen form for embedsmisbrug.

Det er Frederiksborg Amts Avis, som er kommet i besiddelse af den liste med 24 kritikpunkter i form af spørgsmål til beredskabschefen, som tillidsfolkene forud for et møde mellem ledelse og de faglige repræsentanter indsamlede hos medarbejderne. Mødet blev afholdt inden beredskabschef Jesper Djurhuus havde fremlagt en plan for, hvordan arbejdsmiljøet i brandvæsenet kan forbedres.

Et uddrag fra kritikpunkterne


"På grund af sikkerhedsforhold har man valgt at have en skiltevogn til uheld på motorvejen. Du vælger at tage det køretøj, som skal bruges for at køre til et møde, og melder skiltevognen ude af drift. Det er til trods for, at du er velvidende om, at bilen står i beredskab, og at det er mandskabets sikkerhed, der står på spil på skadestedet. Hvilket signal tror du, det sender til de ansatte, Jesper?"

"Du og viceberedskabschefen er ikke på talefod, og dette har stået på i flere år. Hvordan tror du det har påvirket miljøet i brandvæsenet?"

"Efter spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet, og I har været på kursus, vælger du alligevel at overfuse vagtcentrallederen i de ansattes påhør. En af tingene, I skulle arbejde med, var styrkelse/sammenhold i ledelsen. Er der tale om gensidig respekt her, og hvilket signal sender det til dem, som overværede det?"

"Grundet dårligt psykisk arbejdsmiljø har sikkerhedsrepræsentanten på Station Søllerød valgt at gå fra at være fastansat til at være timelønnet afløser. Det har han valgt, fordi han ikke kan stå inde for ledelsens manglende handlekraft i forbindelse med blandt andet personalesager og overholdelse af arbejdsmiljøregler. Hvordan har du det med det?"

"Du forhandler kontrakter hjem uden at involvere ledere og medarbejdere. Dette sker til underpris (både kørsel og vagtcentral), så det kun lige løber rundt. Hvordan kan det være, at du ikke involverer medarbejdere og afdelingslederne, som arbejder med tingene i det daglige?"

"Et påbud fra Arbejdstilsynet omkring en renovering af vagtcentral (hæve -/sænkeborde) er ikke overholdt. Pengene er væk, men hvor er de røget hen? Da en medarbejder for år tilbage påpeger, at det er et lovkrav med hæve - /sænkeborde, siger du, at hun kan få et par klodser til at smide under benene. Er det ligeværd og gensidig respekt, vi taler om her, Jesper?"

"Folk mener, at du har misbrugt rådighedsvagter til personlige tjenester. Eksempelvis kørsel af personlige effekter og computer fra Birkerød og fulde folk hjem fra en fest hos dig. Du har også brugt personalet til at agere privatchauffør, når du skal i lufthavnen på ferie eller til fest på flyvestationen mv. Kan du forstå, hvis folk mener, du misbruger din position?"

"Mange fuldtidsansatte undrer sig i høj grad over, hvor pengene bliver af i brandvæsenet. Vi må da tjene penge på vores ydelser som buskørsel og vagtcentral. Pengene, som vi er med til at tjene, bliver i hvert fald ikke brugt til kurser, samt til den nødvendige vedligeholdelse af vores arbejdsområder."

"Rigtig mange synes, det er moralsk forkert, at du i en privat bilhandel sælger din bil til en forhandler - hvorefter du køber den til brandvæsenet. Kan du forstå, hvis nogle synes, du er lidt for kreativ, Jesper?"

"Hvordan har du det med, at fire ud af seks tillidsfolk, som repræsenterer brandstationen i Birkerød (både fuldtids og deltids) samt brandstationen i Søllerød (både fuldtids og deltids) ønsker, at du går af, da de ingen tillid har til, at du ændrer dig som person/chef? De vurderer, at du står i vejen for et bedre psykisk arbejdsmiljø i brandvæsenet."

"Hvordan har du det med, at den gængse holdning/erfaring i brandvæsenet er, at du forfølger folk, som ytrer sig negativt om dig? Og at du bare venter på at kunne fyre dem for en fejl?"

"Kan du forstå, at folk synes, at det er meget forkert, at du får lavet private arbejder derhjemme og foreslår "håndværkerne", at de kan skrive det på den næste regning til, brandvæsenet, Jesper? (eksempel udeladt)".

Personalechef afviser kritik…………..

Frederiksborg Amts Avis har bedt beredskabschef Jesper Djurhuus om en kommentar, men han henviser til Rudersdal Kommunes personalechef, Jan Weidekamp.

"For mig at se kan man opdele listen i to kategorier. Langt de fleste af dem handler om arbejdsmiljøet i brandvæsenet, mens nogle drejer sig om beredskabschefens embedsførelse. Med hensyn til arbejdsmiljøet så har Jesper Djurhuus i sommerens løb udarbejdet en plan på 11 punkter, som alle parterne fik forelagt på et møde den 31. august. Den plan har vi i enighed besluttet at arbejde videre med, og den skal naturligvis føre til, at der kommer et godt og tilfredsstillende arbejdsmiljø i brandvæsenet", siger Jan Weidekamp til Frederiksborg Amts Avis.

Et par af spørgsmålene fra medarbejderne insinuerer, at beredskabschefen skulle have overtrådt loven. "Det er nogle hårde anklager, som beredskabskommissionen naturligvis har bedt beredskabschefen redegøre for. Vi har modtaget kopier af håndværkerregninger og fakturaer på det salg og køb af beredskabschefens bil, som er omtalt. Ifølge vores undersøgelser er der ikke betalt mere end markedsprisen for bilen, og i det hele taget har der ud fra de modtagne oplysninger ikke være tale om embedsmisbrug i nogen af sagerne", siger personalechefen.

Jan Weidekamp oplyser dog, at der er konstateret nogle få tilfælde, hvor brandvæsenets medarbejdere har været anvendt til privat kørsel. Men de tilfælde ligger over 10 år tilbage i tiden, og derfor er de ifølge personalechefen ikke længere relevante.

Brandvæsenets ledelse, tillidsfolk, FOA og personalechefen skal mødes om et halvt år for at vurdere effekten af den plan for et bedre arbejdsmiljø, som beredskabschefen i den kommende tid skal føre ud i livet.

 

 

23.9.2010                          NYT!

 

 

Igen i denne uge er der artikler og læserbreve om Tårnby Kommunes daglige håndtering af opgaver og problemer at læse i vor lokale aviser!

Den daglige administration og politikerne på Tårnby rådhus slås nu indbyrdes, om hvorledes og på hvilken måde, at man skal overholder en hvis pli over for hinanden og selve lovgivningen.

At true borgerne her i kommunen,er ikke et ukendt fænomen for nogen mere!                                                                               
Det er noget som har været praktiseret i en del år, men som nu for alvor er kommet i pressens klare lys.

Senest er der ved artikler om selve plejehjemmet på Irlandsvej, her i Tårnby,

Nu skulle man så tro at Kommunen vil tage visse ting til efterretning, om disse sager og kikke indad men nej – uanset hvorledes borgerne opføre sig, så er det aldrig Tårnby kommunes ansattes eller Ledelsens skyld!

Nu er det jo sådan at alle ansatte i kommunen, vel vil os alle det bedste og at vi sammen med dem, vil det bedste altså uden det at gøre nogen ondt bevist og derfor er det vel heller ikke så unormalt, at henvende sig til personalet eller ledelsen, omkring problemer som finder sted – Men hvis en konflikt skal have løsninger, så det kræver at man er klædt på eller at alle tager tingene alvorligt.

Her er det så gået helt galt i Tårnby kommunen, og alle kikker på den politiske ledelse, hvis erhverv det er at sørge for, at tingene køre som de skal og helst med en indsigt i alle forhold, således at der kan bringes forbedringer til, hvis dette måtte behøves.

Men hvad sker der? Jo man vælger at lukke sig inde i sin skal på Rådhuset og sige at det er alle udefra som har et problem og at det ikke er inde i skallen, altså på Rådhuset som har et problem.                                        
Ja det er noget foruroligede at tænke og vide, at det er den måde som vor kommune vælger at reagere på!

Sidst har Venstres gruppe mærkeligt nok uden Hr. Louis Helmsø, skrevet om hvad, Fr. Mette Frederiksen har sagt og gjort, eller ikke!

Og fint nok med det, men det hjælper ikke bare at skrive om det og fortælle at Byrådet har vedtaget, at nu skal det op på et kommunalt bestyrelses møde først, før det besluttes om der skal tildeles et besøgsforbud, for så er skaden jo allerede sket.

Nej, der må nok andre overordnede handlinger til! Kom igen Byråd!


19.9.2010                        NYT!

Endnu en artikel linket her til......


Den tidligere barnestjerne, der er tiltalt for at have dræbt sin kommunale kontaktperson foran sit hjem på Amager, er for syg til en fængselsstraf.

En tidligere barnestjerne, der er tiltalt for drabet på sin kommunale kontaktperson foran sit hjem på Amager, er for syg til at komme i fængsel.

Det har Statsadvokaten for København fastslået i anklageskriftet mod den i dag 21-årige mand.

Den forhenværende barnestjerne er tiltalt for at stikke sin kontaktperson ihjel ved at give sit offer adskillige knivstik i ansigtet og på kroppen med en køkkenkniv.

Et af stikkene gik gennem kontaktpersonens hjerte, og kort efter døde han på asfalten foran den tiltaltes hjem.

Statsadvokaten lægger i stedet op til, at den 21-årige anbringes på en psykiatrisk afdeling uden en fastsat længste tid.

Den 21-årige havde kendt sit offer i flere år, da overfaldet fandt sted. Den 21-årige var i forvejen i behandling for sin sindssygdom.

Retssagen mod ham er endnu ikke berammet.

/ritzau/


Og tænk så på, at alt dette kunne være undgået og et menneskeliv være skånet for sin grusomme død, hvis bare Tårnby Kommune havde været meget aktiv i sin hjælp til barnestjernens familie........

Se også i menuen til venstre om brev fra Tårnby kommune......... "28.5.2010 fra T.K."


17.9.2010                         NYT!


Konfliktmæglere rykker ud på plejehjem!

Når nu vor Borgmester Henrik Zimino og hans egen Kommunaldirektør Klaus Gross, ikke selv kan finde ud af at få ordnet forhold på vor plejehjem, så er det jo dejligt at se, at det kan de sørme hos hans socialdemokratiske venner i København!

Læs denne linket artikel.........

Konfliktmæglere skal hjælpe, når plejehjem og pårørende bliver uenige om plejen af de ældre.

Der er erfaringen fra København, hvor kommune og ældresagen har brugt mæglere når eksempelvis pårørende og plejepersonale er blevet sure på hinanden.

Når konfliktmæglerne sætter sig for enden af bordet, så er det for at hjælpe begge parter.

- Folk får følelsen af at blive hørt. De har mange gange oplevet, at de ikke kom igennem med deres problemstillinger hos hinanden, forklarer konflikmægler Henriette Højsteen.

Det er Københavns Kommune og Ældresagen, som nu opfordrer andre kommuner til også at bruge konfliktmæglere, skriver Berlingske Tidende.
16.09.2010                         NYT


Mon Borgmesteren og Kommunaldirektøren her i Tårnby Kommune, kommer fra en anden verden?

 

Hvordan det? Jo Borgmesteren har jo tidligere udtalt, at ”De” i kommunen, har handlet korrekt!

Dette har stået at læse i mange artikler i lokale aviser her i de sidste måneder!

 

Nu har Socialministeren så sagt stop for denne gang og beder bla. Tårnby kommune om at følge lovgivningen og udvise god opførsel over for Borgerne!

 

Læs derfor denne artikel, som er fra Ritzau og som er linket her….

 

Socialministeren er parat til at bruge lovgivning for at stoppe indgreb i pårørendes besøg på plejehjem, siger hun.

Kommunernes plejehjem får nu ordre om, at de ikke uden videre må forbyde pårørende at besøge de gamle, når det passer dem.

- Jeg er parat til at lovgive for at undgå, at et plejehjem udsteder begrænsninger for de pårørendes besøg, siger socialminister Benedikte Kiær (K).

Det oplyser ministeren, efter at Berlingske Tidende har afdækket, at flere plejehjem har blandet sig i folks besøgstider, angiveligt som en reaktion på brok fra de pårørende over behandlingen af de gamle.

Nogle plejehjem har begrundet restriktionerne med, at besøg forstyrrede deres arbejde.

Socialministeren har sat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til, hvordan nye regler for plejehjemsbesøg bør være.

- Plejehjem skal som udgangspunkt ikke begrænse de pårørendes mulighed for at besøge beboere, siger Benedikte Kiær og fortsætter:

- Jeg tager kraftigt afstand fra kommuner, der måtte anvende besøgsrestriktioner som magtmiddel over for de pårørende, hvis de for eksempel har klaget over forhold på plejehjemmet, siger Benedikte Kiær.

Både regeringspartiet Venstre og Socialdemokratiet har forlangt et forbud mod generelle restriktioner på besøgstider.

- Hvis der overhovedet skal indføres en restriktion, så skal plejehjemmet begrunde sagen. Derefter skal kommunen høre familien og ellers via samtaler forsøge at løse konflikten. Kun i yderste nødstilfælde må det ske, siger Venstres ældreordfører, Erling Bonnesen, til Berlingske Tidende.

/ritzau/

 

12.09.2010                              NYT!
Artiklen er linket fra DR. og skrevet af
Bente Lund  og hele linket er her.

http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Taarnby/2010/09/12/124858.htm?rss=true

Plejehjem lukker for pårørende!


Det er ikke iorden, når ældre på plejehjem ikke kan få besøg af deres pårørende!

Det mener Ældre Sagen, der er chokeret over antallet af kommuner, der begrænser de pårørendes muligheder for at komme på besøg.

Far døde kl. 16.05
Ifølge Berlingske Tidende har 14 af landets kommuner fastsat besøgsrestriktioner.

Det gælder blandt andet Tårnby Kommune.

Her døde Frede Skjødt 16.05, og det var så at sige held i uheld, for Frede Skjødts datter måtte kun besøge sin far mellem kl. 16 og 17 den dag.

- Besøgsrestriktioner er noget, der kun må ske i få og ganske enkeltstående situationer, hvor der ikke er andre muligheder. Det er skidt for den ældre - især i den sidste tid, hvor det kan være svært, siger socialrådgiver ved Ældre Sagen Kirsten Dyrborg:

Menneskeret at se familien
Når plejehjemmene fastsætter besøgstider, skyldes det tilsyneladende, at konflikter mellem personale og pårørende vedrørende eksempelvis mad, medicin og toiletbesøg spidser til.

Men besøgsrestriktioner er ikke den rette måde at løse problemerne på, mener socialminister Benedikte Kiær:

- Vi taler om de ældres hjem og det er altså en menneskeret at kunne være sammen med sin familie og sine pårørende. At lave besøgsrestriktioner, fordi der er nogle pårørende, der har klaget over forholdene, bryder jeg mig ikke om. Hvis der er problemer, skal man forsøge at hjælpe via kommunikation og konfliktløsning, siger socialministeren, der får opbakning fra Ældre Sagen:

- Man må gå ind tidligt i forløbet - eventuelt i forbindelse med indflytningen - og lave en forventningsafstemning, eller også må man få en konfliktmægler ind over sagen, siger socialrådgiver Kirsten Dyrborg.

Minister: Husk at høre
Hvis kommunerne vil begrænse de pårørendes adgang til plejehjemmet, skal de tænke sig godt om forinden, siger Benedikte Kiær:

 - Hvis der overhovedet skal være restriktioner, skal man begrunde det fagligt - det kan være i forhold til de ældre, der har nogle rutiner - og så skal man også sørge for at høre de ældre og pårørende og i det hele taget opfylde en masse ting i henhold til forvaltningsloven, siger socialministeren.

Tårnby lover at lytte
I Tårnby Kommune lover de fremover at høre de pårørende, inden man fastsætter besøgsrestriktioner, men forvaltningschef Kim Madsen vil ikke afvise flere restriktioner:

Hvis vi igen kommer i en situation, hvor vi anser det for nødvendigt at udstede besøgsrestriktioner, så vil vi sikre, at de pårørende skriftligt bliver hørt i sagen, siger han til Berlingske Tidende.

 

12.09.2010.                            NYT.

Så lægger vi lidt ud på siden igen. Denne gang om forholdet vedrørende drabet på den terapeut som var værge/tilsynsperson for en syg Tårnby borger.

 

Redegørelsen som er fabrikeret efter d. 17.5.2010, viser intet om hvad Tårnby Kommune havde bestilt hos afdøde terapeut og slet intet om patient og eller ansattes sikkerhed, det til trods at vi bad om disse oplysninger..

 

Læs derfor selv denne redegørelse, hvori der skrives at Tårnby kommune  mener at det kan ske igen men intet om hvorledes Tårnby Kommune vil ændre dette faktum.

 

Læs brevet i linket til venstre under  d. 28.5.2010 T.K.

10.7.2010                                   

 

Vi har tidligere efterlyst en viden om hvorfor at vor Beredskabschef Vestergaards har taget foto eller video af vor talsmand.

Den viden har vi nu fået, for der er nemlig sket det, at et meget venligt menneske har skaffet os en adgang til denne video, som Vestergaard har optaget! Og vi må sige, at det er en meget interessant video, bla. sidder Hr. Vestergaard og Hr. Hjelmsø og taler, imens de kører, og har helt glemt, at video var tændt, hvilket er meget uheldigt for Dem.

Vi har også modtaget en del andre oplysninger og de handler om viden i de anmodninger i flere af de aktindsigts ansøgningerne, som vi har ønsket.          

Tårnby Kommune, har nu skriftlig fået fortalt, at de skal efterkomme disse ønsker fra os af Statsforvaltningen – men som vi kender ledelsen i kommunen, så vil Tårnby kommune nok gøre alt for at undgå dette, lige indtil sagerne evt. vil havne hos folketingets ombudsmand og dennes institutionen.

Vi kan berette, at hele dette forløb, foregår nu på tredje år, og som også har båret frugt, selv om kommunen, vil gøre alt for at vise at selve KontrolgruppenTaarnby.dk er utroværdig. Men man kan vel sige, at det hævner sig, især når kommunen nu selv blander flere sager sammen og glemmer helt og holdent hvad de selv har skrevet til andre og os her tidligere – men alt dette vil vi vende tilbage med senere, interessant bliver det i alt fald, når sagerne nu begynder at rulle for alvor.

Så har vi jo også fulgt den udvikling i Nabokommunen, København omkring deres Hjemmeplejen der!

En ganske uhyggelig historie! Vi håber ikke, at noget lignende kan eller finder af sted her i Tårnby Kommune, dog løftes panderynkerne sig lidt, når vi kan se hos TV2, at Tårnby Kommune ikke har svaret TV2-News på hvad kommunen har i sinde og om den vil gøre et eller andet eller ej!

Vi følger sagen op til senere.

Og så må vi lige sige, at vi hos Kontrolgruppen ikke har de samme midler til rådighed som hos TV2 – det er der nogen i Ledelsen, hos Tårnby kommune som tror – dette betyder dog ikke at vi ikke er aktive, men blot, at vi jo ikke kan være alle steder og derfor er vi glade for alle de hjælpere, som vi samarbejder med her i kommunen..

Video én som er instrueret af H. Vestergaard og L. Hjelmsø, den kommer på site inden længe……..  

 

Hvad sker der lige for tiden!

6.6.2010


Her kan I alle se, et helt nyt hold P- vagter, som holde til i Tårnby kommune!

Hvem det er og hvad de foretager sig her, ved vi ikke.
Men det gør politikerne i kommunalbestyrelsen nok.

Ring eller skriv til kommunen og få svaret - vi kunne også godt tænke os et svar, så hvis nogle her i kommunen vil fremskaffe det, så kom endelig med det og det kommer på siden her straks
.

Er det mon for at kunne dokumentere at de har overholdt deres aftaler, at de fotografere ?
Har kommunen anskaffet disse fotoapparater, der benyttes her til samme formål?

De er om sig, de embedsmænd som er ansat her i kommunen!

Især denne herre, som godt rød i ansigtet, virker meget opsat på at få det hele med!

Gu, ve hvem han er, han ser da både gal og vred ud?

Hvad sker der lige her? - er det mon en

Taxachauffør der venter på sin kunde?


Han virker da bekendt - måske er han kendt i lokal politiken her i Tårnby?

Nej det er sku nok bare en P-vagt !

NYT....

21.5.2010.

 

Når vi nu har skrevet som vi har af d. 14.5.2010, så var det udelukkende fordi at denne forvaltningsleder Hr. Kim Madsen udtaler sig, sådan som han har gjort!

Han fortæller bla. til Ekstra bladet og til BT," at sådan var det aldrig sket, hvis han, altså den dræbte Hr. Heinemann, havde fulgt de sikkerhedsprocedurer som Tårnby kommune selv anvender! "

Vi kan her fra Kontrolgruppentaarnby side, så blot nævne, at Tårnby kommunens egne regler jo siger, at man ikke må komme alene og i egen bil til den slags klienter!

Men det må besøgsrapporterne og den kravspecifikation, jo så vise os alle og den har vi så søgt om aktindsigt i.

Det er til en og enhver tid kommunens ansvar, at de sikkerhedsprocedurer man har internt for sådanne handlinger, vel også bliver fulgt selv om det udføres af eksterne leverandører.

Vi mener, at det er ansvarspådragende for kommunen, at dette svigt skete den pågældende dag.

Kommunen kan ikke blot ved, at udlicitere sociale opgaver, slippe for selve ansvaret, sådan som Kim Madsen, jo prøver at sige det til os alle, for loven siger jo noget andet.

Og selv om der nu er gået 4 år, så er Tårnby kommune, stadigvæk ansvarlig for denne borgers  pasning og som i øvrigt er blevet journaliseret som kronisk syg af andre lægelige myndigheder.

Men viste Heinemann mon det?NYT....

 

 

14.05.2010.

Tårnby kommunes ledelse og nu et mord!

Nu kan vi jo med rette sige, at der også er kommet lig på bordet.

Vi mener, at forvaltningen, ja den samlede ledelse i vor kommune, har svigtet os borger og ikke mindst de berørte familier i denne sag, både hos d.21 årig og den dræbte tilsynsværge/terapeut!
                                                                                      
Et ansvarssvigt, som vi ikke har set tidligere her i Tårnby kommune og som nu har medført en uskyldig mand, sin død!

Vi søger nu om aktindsigt på den specifikation, som den nu dræbte tilsynsværge havde modtaget og som betød, at han kunne udfører jobbet for forvaltningen, som et tilsyn over for den syge patient 
                                         
                                                                                                                                    
Men hvad skal der nu ske fremover, set ud fra denne tragiske hændelse her, det er vi absolut meget interesseret i at vide.

Nu håber vi og forventer at der kommer en offentlig redegørelse og meget gerne en udført af uvildige og kompetente eksperter som er hentet ude fra, og altså ikke kun hentet fra vor egen lille kommunes forvaltning.

 

I politiker bør tænke på, at dette her svigt, kunne jo ende med, at flere af disse ramte familier søger om en erstatning for den behandling som vor kommune har givet dem og ikke mindst for det tab det er, at miste en sine kære……..

 

Så hvad nu, Tårnbys Politiker, det er jo ikke kun i denne sag, men også i mange af de andre sager, som er kommet frem igennem de sidste tre år godt nok spredt over alle forvaltningernes områder, at der viser sig store problemer, hvad skal der ske nu?

 

 

Nyt....

09.05.2010

 

Gratis Golf tur med KMD!

 

Men den slags er ulovligt, forklarer en lektor i forvaltningsret!

- Kommunalt ansatte må ikke modtage den slags. Det er klar bestikkelse og overtrædelse af straffelovens §144, når man tager med, fordi man er offentligt ansat, siger han.

Så klart kan det siges, når tingene går galt et sted i Danmark - også i Tårnby kommune.

Vi i kontrolgruppen, har skrevet til Borgmesteren og med navns nævnelse, fortalt ham hvem der har modtaget sådanne golf turer!

 

Men intet er sket – det kan jo så undre os alle!

Vi fortælle derfor gerne, at det er fra Brandvæsnets ledelse, at disse personer skal findes, hvis nu Borgmesteren har glemt det!

 

Også er der det med, at skaffe sig fordele, som offenlig ansat og som på samme vis, er det også ulovligt!

Hvis en Offenlig Indkøber kun vil indkøbe en slags vare fra et  sted eller fra en bestemt leverandør, så hænger det som regel sammen med, at han selv høster visse fordele, såsom rabat, som "ikke andre almindelige dødelige" kan opnå.

Sådan er det desværre også på Brandstationen, her udnytter Brandcheferne deres stilling mod bedre vidende og det er strafbart.

Her har Borgmesteren også modtaget viden og intet er sket, igen kan undre det os alle.

Men hvorfor sker der ikke noget?

Måske fordi, at det er mere almindeligt end vi andre måske vil tro det!

Og måske er det så fordækt, at nogle i kommunalbestyrelsen, ved at det finder sted men ikke ønsker at bringe viden op og til kendskab for alle i bestyrelsen.

Vi må vel forvente, at man vil og kan overholde landets love og regler også som kommunalt ansat og især som tjenstemand.


Nyt....

01.05.2010
Igen viser Tårnby kommune sit sande ansigt - og kan de ikke få ret i kommunen,så sviner de da hellere personen til!
Læs f.eks.i referatet af d. 23.3.2010 fra vor kommunalbestyrelse, hvor i der bla.står;
7. Bemærkninger til Ombudsmandens foreløbige redegørelse i afskedigelsessag
.


Citat-

”Man er ikke enig i at fraværet udelukkende var arbejdsrelateret idet Gitte Poulsen havde en konstateret psykisk lidelse som ikke var relateret til arbejdet,og som har bevirket en del af fraværet.”
Hvis ikke det´ er, at fornedre mennesker og derved vise, at man agter at træde på dem, til de holder deres kæft, ja så ved vi ikke hvad det ellers skal betyde!


Men vi syntes, at det viser en grim holdningen, der i al sin enkelthed går ud på, at træde på folk hvis de gør oprør eller blot vil have hjælp til forskellige handlinger eller har problemer enten i job eller personligt.


Kommunen den burde skamme sig og kommunalbestyrelsen, ja den burde tage sig sammen og få sagt undskyld og ændret holdningen....det er jo det rene pip, det der vises ligenu.


Vi har selv, som så mange andre, oplevet hvorledes, at kommunen med dens embedsmænd/ kvinder og med Borgmesteren i spidsen, udfører en praksis, der udelukkende går ud på, at afvise folk ved døren og nægter at samarbejde, om selv de mest oplyste godkendte love med regler og anvisninger.

 

Kom nu i gang Kommunalbestyrelse………vis dog at I kan og vil!!!!  

 


 

Nyt....

12.04.2010

 

Som skrevet tidligere,så starter vi nu en gennemgang af overnævnte afsnit og det første som vi vil skrive om, er som følger;


Krav om ubestikkelighed

Ifølge Straffeloven er det strafbart , at "nogen i udøvelse af offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel".

I brev fra Tårnby Kommune dateret d. 3.3.2008, underskrevet af den tidl. tekniske chef, erkender man at der hos Tårnby kommune, er forhold, som nok erkendes, men som man ikke ønsker at undersøge!

Det kan undre, at den politiske ledelse end ikke har reageret og bedt om oplysninger på hvad alt dette drejer sig om!

Vi har op til flere gange skrevet og fortalt om vor viden til Borgmesteren, som blot er blevet negligeret.

Vi håber, at der fra den nye kommunalbestyrelse, er nogen som har lyst til tage deres borgerlig ombud alvorligt og evt. vil bede om en indsigt i hvilke sager som er blevet lukket ned af Borgmesteren og den administrative ledelse og måske spørge Dem om hvorfor!
Kaos på Borgmesterkontoret!

5.4.2010


Se Undersiden i menuen til venstre, som handler om Tjenestemandsloven!

Dette punkt, vil i de næste uger, blive berørt fra vor side! 
1.4.2010

 

Total kaos i Tårnby Kommune!

 

Borgmesteren har sagt op – nu vil han ikke mere!

Den 29.2.2011, bliver Borgmesterens sidste dag, som Borgmester her i Tårnby kommune, proklamere han!

Vi havde så idag fået lejlighed til, at få os en snak med Borgmesteren om hvorfor han har taget denne beslutning.

”Hvorfor tager du nu denne dramatiske beslutning om at stoppe i utide?”

Jo ser I, der er snart ikke noget tilbage, som kan bringe fokus tilbage på mig mere!

”Det var da noget af en sandhed du her sidder og fortæller os! Hvem er det som har stjålet den opmærksomhed, som du jo så dygtigt tidligere har haft her i Tårnby kommune?”

Jamen, det er jo næsten alle omkring mig, mine ansatte, kommunalbestyrelsen, venner og fjender!

”Kan du ikke uddybe det lidt nærmere? f.eks. dine ansatte, hvad har de gjort, som bringer dig derud hvor du er nu?”

Har I ikke læst alle de artikler der skrives om vore ansatte? – jamen så tag nu vor lokale brandvæsen – de sprøjter den ene nyhed ud efter den anden – det er jo den rene børne historie. I ved nok den med kardemomme og alle banditterne – så er det spritten og indtægterne på stationens 1.sal, så er der porno i kameraerne, næsten alle køretøjerne har været i ugens rapport og ikke nok med det, så har de også eneretten på at kunne kalde sig børnelokker – det har de sku fået en dom for! ja det kan jeg sku ikke hamle op med og nu skal jeg også se at en af vor tidl. brandmænd også skyder efter Brandchefer – ja så står jeg sku af – jeg tør ganske enkelt ikke vise mig mere på stationen.

”Jo det kan vi jo godt nok se men, det er jo ikke alle ansatte der er sådan mod dig?”

Nej det skulle man jo tro, men ser I, der var jo også den sag oppe på Materiel gården, der kan jeg heller ikke vise mig mere, for der var jo en sag som vi ikke ville have for retten og det betyder så i dag at de alle kan bare tage for et par hundred kroner hver måned uden at jeg kan gøre noget – kan I da ikke selv se hvor slemt det er for mig?

 

”Jo det er sku da trist men så har du da kommunalbestyrelsen, de er da flinke ved dig eller hvad siger du så om dem?”

Det kan jeg godt sige jer, jeg tror ikke at de kan lide mig mere, for jeg bliver holdt udenfor når de drikker sammen og det ved de jo godt, at jeg ikke lide!

og I kan jo selv se, om så jeg giver mig over for venstres mafia og aflevere nogle job – ja det er nu penge, som det drejer sig om, ja så griner ham den lille louie  jo bare af mig alligevel

”Overreagere du ikke bare på snart set alt og hvad siger dine venner så til det?”

Intet, slet intet?

”Hvorfor dog ikke?”

Med de venner jeg har, tjae.. hvad skal jeg så med fjender, alle vil mig det ondt!

 

”Jamen Borgmester dog, det ser da også noget sort ud så, men er der slet ikke nogen mennesker som kan lide dig, vi tænker her på, om alle de borger som nu har stemt på dig, de må da kunne lide dig?”

Nej, de sender sku kun klager og anmodninger om aktindsigt, og om hvad jeg går og foretager mig og det i så stort et antal, at jeg må afvise næsten dem alle for blot at kunne komme ind på kontoret om formiddagen, når jeg møder op!

 

Vi sidder nu foran en næsten knækket og nedbrudt Borgmester og vi skynder os nu derfor at pakke vor ting sammen og undskylder næsten at vi fik de svar vi fik.

Vi rækker hånden frem for at sige tak, men det bliver kun til et nik retur……..og vi går fra kontoret.

Vi håber dog alligevel at vor Borgmester, resten af denne torsdag d. 1 april, og trods de sorte udsigter kan få lidt ud af dagen…………….

 

Ærlig talt…………….                                       20.03.2010

 

 

 

Ja, så er der gået en rum tid, hvor vi ikke har skrevet så meget her på siden, men nu er Vi her igen med noget at kommenter på………

Se det nye sammensatte bystyre er kommet igang, om end med sure og skuffede miner hist og her.

Vi har her, gang på gang, rettet vor øjne på alle de mærkelige og til dels underlige handlinger, der sker i vor kommune, lige fra overgreb på vor Borgerrettigheder til snyd og bedrag.  
Det har ikke altid faldet i god jord! men det har nu heller ikke været meningen – og slet ikke hvis vor folkevalgte og kommunens embedsmænd, har følt sig ramt!

Vi har savnet holdninger, og holdninger som holder.

Derfor var vi meget glade for at SF blev styrket og at Borgmesterens hidtidige dominans blev brudt!

Og når vi så læser bla. i 2770, at Borgmesteren er blevet sur over at der nu drikkes vand til møderne og at han ikke kan stole på nogen mere, ja så undre det os slet ikke, selv om handlingen var ment som en provokation.

Men Borgmester Zimino, istedet for at vise, at du bliver fornærmet når sådant noget sker, så skulle du jo nok have tilbudt en afstemning eller tilbudt en pause for hver 45 minutters møde med 5 minutters drikke og tissepause – men dette forpassede du og optrådte med optrinet, som du gav på det sidste bestyrelses møde, med hr. Gross som bordrydder, måske nok fordi han har bevillingen.

At så en ivrig debattør fra SF – i klummerne her og der, plædere for de sunde og rigtige holdninger, bla hos unge, tillader sig denne provokation og ikke fremsætter et forslag om at drikke vand til møderne, tja så virker det ikke umiddelbart til, at "politikeren" i SF érnes maver, var tilstede.

For det, at bruge Borgmesterens egne midler, virker nok også sjovere!!! så prøv det næste gang.

Nå men lad nu dette emne ligge, det kan jo også være svært, at være et godt menneske, hvis man ikke har det i sig!

Ligeså er det med nogle af vor embedsmænd, der er her i kommunen, og som nu tillader sig at overskride de betingelser som de har, når de er tjenestemænd!

For tjenestemand, det er man jo også, selv når man har fri eller blot er på vej til eller fra jobbet.

Og ikke nok med det, at de ser ned på det emne, så overskrider nogle af disse embedsmænd også borgernes rettigheder her i kommunen.

Det sidste kommer der mere om på et senere tidspunkt.

Vi har iøvrigt modtaget informationer om, at en navngiven afdelingsleder i Tårnby kommune,nu overtræder de gældende regler, der er for anmeldelse af arbejdsskader på en arbejdsplads.

Det hedder nemlig i arbejdsskadestyrelsen at:

Din arbejdsgiver har pligt til at melde det til sit arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis du har været ude for en ulykke på dit arbejde. Pligten gælder ikke bagatelskader som for eksempel blå mærker.
Din læge eller tandlæge har på samme måde pligt til at anmelde til os og Arbejdstilsynet, hvis han eller hun mener, at du har fået en sygdom på grund af dit arbejde.”

citat fra Arbejdsskadestyrelsen!

Og efter det, som vi er kommet undervejs med, så er dette ikke sket i dette tilfælde her, som vi har fået en viden om.

Er oplysningerne korrekte, så må Kommunalbestyrelsen tage sig af sagen – det kan jo ikke være rigtigt, at dette kan ske i 2010, da det uden tvivl vil koste os borger penge, at nogle embedsmænd ikke kan finde ud af reglerne.

Men også her, kommer der mere om sagen på et senere tidspunkt…..

 

Hvad har vi ellers gang i, jo op til flere sager om aktindsigt og når der er mere nyt på denne front, så lægger vi oplysningerne ud her på site.

 

18.02.2010.

Skandale i Tårnby Kommunes nye Kommunalbestyrelse!Mathias Grøning, er nu et tidligere medlem af Dansk Folkeparti.

I en pressemeddelelse fra Partiet, oplyses det :

"Dansk Folkepartis hovedbestyrelse har den 18. februar 2010 med omgående virkning ekskluderet byrådsmedlem i Tårnby kommune, Mathias Grøning.

Selve årsagen til eksklusionen er, at Mathias Grøning på sin Facebook side, har fremsat trusler mod navngivne personer, hvilket partiet finder helt uantageligt", oplyser partiet

Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Tårnby er dermed, nu reduceret fra fire til tre medlemmer.

Og en løsgænger et tiltrådt.

Vi følger sagen……
01.02.2010.Vi ønsker vor Borgmester Henrik Zimino et stort tillykke med de første 60 år.

25.01.2010.


Se vor nyeste tiltag  i -   
Dagsorden  -  Referat!
Se i menuen til venstre.....

Januar 2010!

16.01.2010


Ja så kom Tårnby igennem Nytåret og et spændende år ligger foran os.

Men ikke mange dage var gået, før den gode Borgmester forsætter i vanlig stil – udtryk som fikumdik fra Borgmesterens egen mund høres i et sammenhæng, hvor om alting kan tolkes!

Manipulering, misinformation eller manglende information, fordrejning, skæve udtryk, så som fixfaksrier, fingeret, hemmeligt planlagt, mørklagt for offentligheden – ja sågar plat og humbug.

Men måske siger Borgmesteren da bare;
I skal ikke gøre som jeg, men gøre det jeg siger til Jer!

At den tekniske chef her i kommunen nok har hængt i en tynd tråd, er måske en´ sag men at kommunen laver skuffeselskaber og beder denne tekniske chef om at skifte til at være en bestyrer af disse og så til en million gage, uden at have slået stillingen op først, ekstern som internt, ja det virker som det glade vanvid – det er ikke engang godkendt kammerateri, det er nok det man kalder, plat af værste skuffe.!

Det ville jo nok havet været bedre, at bruge den nye vending, som den tekniske Chef, selv har opfundet sammen med den øvrige ledelse – fyring med den nye begrundelse: Grundet vor religion her i kommunen, fritstiller vi dig, fordi vi ikke tror på, at du kan bestride jobbet fremover!  

Og her komme så clouet de kære har lavet som de kan bruge – der kan indsættes forskellige ord eller sætninger såsom – "fordi du bruger den forkerte farve sko" eller "du kan ikke rede dit hår selv" eller "du bliver nok ramt af influenza i 2010" osv. osv. jo der er nu mange gode forslag til at afskedige ansatte her i kommunen, også er det i øvrigt lige meget, om det er 30 dage eller 30 år,at disse ansatte, har været her i kommunen.

Vi har jo i 2009 Året der er gået, set hvorledes at alting flyder – det er nu også gået op for Borgmesteren, men han vil jo helst ikke tabe sin facade, hvilket enkelte kommunalbestyrelses medlemmer også fik for klaret,  at den tekniske chef nok stod til at skulle fyres alligevel!

Nu kan det med skuffeselskaberne jo være godt nok – for der skal jo også en indtægt i disse og kikker man lidt fremad, så tænker Borgmesteren på den sydlige kommune, som han jo gerne vil have under sig, selv om han vanlig nok fortæller os, at han har nok i Tårnby – ok men den må da gerne vokse – det ser en Bykonge jo helst eller hvad?

 

Må vi håbe, at den nye kommunalbestyrelse, engang for alle, vil sætte sig i respekt over for disse gerninger og handlinger, som Borgmesteren nok så dygtigt dyrker.

 

Må fred og retfærdighed være med Jer alle!

Nytår - 2010.Godt Nytår.

 


 

Vi ønsker alle vor læser og ligesindet, et rigtigt godt Nytår og vi vil også gerne fortælle Jer, at vor Borgmester Henrik Zimino, lige har skrevet til os og udtrykt sin store begejstring for den hjælp, som vi i KontrolgruppenTaarnby har bibragt.

Han skriver blandt andet, at det har været hårdt arbejde, at tilfredsstille alle borgerne i Tårnby og dem i Dragør, som han jo også betjener.

Borgmesteren udtrykker ligeledes en dyb taknemlighed over den bevågenhed som alle anlægger over for ham og hans gerninger – dette ville han godt sige en stor tak for og som han fortæller os,” Bare det nu fortsætter ind i det nye År” !

Vi kan vel alle give Borgmesteren det ønske som et løfte, at vi nok skal hjælpe ham med at gøre meget af samme arbejde, også i 2010!

 

Vi syntes nu også at Borgmesterens hidtidige holdning på dette område, skal fremhæves igen og igen, nemlig;

 ” Kom til mig, Byens borger, med alle Jeres problemer og jeg lover Jer, at alting vil forsætte som før!

 

Vi I kontrolgruppenTaarnby, takker derfor alle for de fine oplysninger, som har været os i hænde i 2009 og vi håber, at det forsætte langt ind i 2010.

 

Godt Nytår til Jer alle.

 31.12.2009.

 

 

 
 

4.11.2009


Nu må der da snart falde brænde ned på den samlede ledelse hos Tårnby Brandvæsen.

 

Siden Chefen for Tårnby Brandvæsen, Hr. Henning Vestergaard tiltrådte jobbet i 2000, er det gået stille og roligt ned af bakke for det kære Tårnby Brandvæsen.

Hans tiltrædelse, skete uden for de hidtidige præmisser, nemlig om at man rykker op fra egen række blandt den siddende ledelse!

Men nej for Kommunaldirektør Klaus Gross og Tidl. Tekniske Leder Hr. Gettermann mente, at tiden nu var inde til at der skulle ryddes op på den brandstation.

Det var efter, at Hr. Bent Høgsvig havde meddelte Dem, at nu ville han gå på pension!

Den naturlige afløser skulle have været, Viceberedskabschef Per Jacobsen men han blev forbigået – og en tvangsaftale imellem Gettermann og kommunalbestyrelsen blev så til, at Henning Vestergaard fik jobbet og Per Jacobsen måtte agere støtte til Chefen Henning Vestergaard.

At de så fik det samme i løn for fredens skyld, er en anden del af den beskidte handling og aftale.

 

Hvad er det så, at denne Hr. Henning Vestergaard har foretaget sig?

Jo han starter med at sætte alle i samme bås og fortæller til brandfolkene, at det at drikke en øl til frokost eller efter en brand, er slut og ikke længere kan finde sted!

Nu er det sådan at alle brandfolkene har haft et fornuftigt forhold til øllen men ganske få, har haft lysten til mere end en!

På dette blev der ikke handlet individuelt over folkene, Nej det blev til en ny regel, som alle skulle følge basta.

De frivillige brandfolk, som i øvrigt kom når der blev kaldt til brand, satte sig ned og sagde fra – De ville ikke finde sig i at deres fritid og pauser skulle bestemmes af de høje Herres humør, for brandfolkene havde aldrig haft sådanne problemer før.

Dette og vise andre handlinger gjorde, at vor Borgmester Hr. Henrik Zimino og Hr. Gettermann, blev så rasende, at de nærmest truede de frivillige brandfolk til at søge andre græsgange.

 Og hvad sker så;

 50 % af det samlet personale siver bort – ganske enkelt fordi, at der fra den dag af, intet socialt sammenhold eller tillid til ledelsen, var tilbage – det som var opbygget igennem mange år hos Tårnby Brandvæsen, var gået tabt.

Og ikke alene det, men også en masse viden og erfaring gik bort og forsvandt!

Nu skulle man så tro, at det blot var en kort overgang med problemer!

Men Nej - der blev jo ikke sat andet ind for at erstatte det sociale sammenhold der havde været, intet!

Blot en vis kæft trit og retning fra den samlet ledelse, som også består af Hr. Louis Hjelmsø, Venstres spidskandidat – som absolut ikke bragte freden med sig.

For at andre mennesker, end brandfolkene, også kan forstå disse forhold, skal vi fortælle, at mange brandmænd blev det, fordi deres fædre var det og da disse folk i tidligere tid, havde et meget større sammenhold og et meget større socialt arrangement hos alle imellem, ja så vil det også sige, at de kendte hinandens sønner, inden de kom til som ansatte – lidt nedarv måske, men en god holdning var der dog altid.

Så efterfølgende ser vi, at der løbende siver folk fra og at det bliver svært at finde folk af rette støbning til at besætte de ledige stillinger som brandfolk der er blevet stået op.

Vi siger ikke, at alle som er blevet ansat på Tårnby Brandstation er dårlige folk, nej slet ikke, men blot at de kommer til et sted, hvor holdningen til hinanden ikke var- er tilstede!

Ledelsen gør så at sige det, at de; pisser på folkene, med mindre de blot gør som de får besked på!

Det er ikke længere tilladt at tænke selv eller handle til alles tilfredshed.

Hr. Henning Vestergaard, har som chef bragt mange mennesker i et dilemma omkring deres arbejdsforhold – for det er hans gøren og laden der tæller.

Der er et utal af ting som kan opremses men her skal vi holde os til få men ganske vigtige forhold.

 

Personalet er under pres af Henning Vestergaard og iforbindelse med den kedelige sag omkring to brandfolks sexlege, med små mindreårige piger, som kom frem for et par måneder siden.

Og her har Henning Vestergaard så selv stået for udtagelser til pressen.

Og han har bla. fortalt, at alle er rystet og ingen har haft nogen anelse om det og at det ikke var foregået på stationen!

 

Løgn fra ende til anden – Henning Vestergaard viste, at der havde været forhold omkring disse ting på stationen!

Og i denne stund kan vi så læse i BT og Ekstra Bladet af 4 november, at nu er den første kylling dømt og løsladt, fordi han syntes at han har en ret til at anke og bruge den – føj for den, siger vi bare og hvad den næste brandmand så siger til dommeren, ja det høre og læser vi jo nok mere om i morgen eller de følgende dage…….

Dette er et af de resultater af den dårlige ledelse, som den samlet ledelse nu må tage konsekvensen af og for os gerne trække sig, for de har ikke leveret varen til os borger og til personalet, som jo kunnet være sket ved at have fulgt nok med i de enkelte brandfolks gøren og liv med alt det som hører sig til. Om ikke andet, så være tilstede når der bla. spises fælles frokost…  

 

Da, Tårnby Brandvæsen, skulle have ny indsats ledervogn, kunne man hos ledelsen ikke længere køre i Ford eller Opel med forhjulstræk – en biltype som kunne komme ud og køre for noget som ligner 100.000,- kr uden afgifter med udstyr af rimelig klasse men Nej, det skulle være en 4 hjulstrukket og gerne med stor motor og automatgear!

Man havde valget imellem Audi 4 x 4, som Louis Hjelmsø ville have eller Volvoen som Henning ville have – prisen blev 300.000,- kr uden afgifter.

Altså 3 gange så meget som tidligere – begrundelsen var at Henning en gang var kørt fast i noget sne med Ford Mondeoen!

Og som sagt så gjort – en Volvo blev købt!

Og da den første vinter kom, ja hvem så sad så fast i sneen på Tømmerupvejen – Jo, Henning Vestergaard og så hjalp det med 4 x 4, jo ikke så meget!

Men pengene blev brugt på denne Volvo og da folkene så skulle have en ny sprøjte, ja så ville Henning Vestergaard ikke engang have et tryklufthorn på taget af sprøjten – det var for meget for ham! – Nu var forhandleren dog så flink, at han gav folkene et horn på sprøjtens tag og da det først sad der, ja så kunne det ikke betale sig at pille det af igen.

Men ballade det var der!

 

 

Det mærkelige er jo også, at man skulle tro, at ledelsen på stationen, havde deres familie mere kær end deres arbejde og det at køre i en meget fin dyr Volvo, som der var anskaffet under et argument som sikkerheden! 

Men underlig nok, er holdningen jo her også helt ved siden af, for selv om de kører mere i deres private vogne som er almindelige kedelige vogne og som ikke har samme grad af sikkerhed isig som i Volvoen, ja så gælder sikkerheden jo nok ikke privat.

Også så var der en masse omkring SKAT som fortalte til Tårnby Brandvæsen at de misbrugte de gældende regler omkring afgiftsfritagelsen på deres køretøjer!

Dette blev i første omgang rettet, men nu er det igen oppe vende hos SKAT, da Henning Vestergaard har misbrugt en af vogne til private forhold, selv om køretøjet kun må bruges til erhvervskørsel i brandvæsnets regi.

Dette er blevet ham påpeget i 2008 af SKAT men alligevel gør han som det passer ham.

 

Og når Louis Hjelmsø så, i Tårnby bladet for denne uge, hvori han plædere for sit kandidatur, netop slår for, at der  skal åbnes op for hvad der foregår i kommunen, ja så siger vi bare ; HYKLERI !  Louis og intet andet, for du har jo selv vist hvad der har foregået på den station, og det skal vi nok komme tilbage til senere!

 

 

 

Kommunevalget i Tårnby!

29.10.2009.

Duellen er i gang!

Så er kommunevalget i sigte og vi vil i de næste uger følge de udtagelser og kommentar som alle vor politiker fremkommer med, så følg os her på site….

 

Se nu dette link her fra TV Lorry ……… http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=28-10-2009&cID=6&vId=510643

Her på TV Lorry,  kan vi alle høre om anklager/beskyldninger fra Det nye Venstres, Louis Hjelmsø side, mod  Borgmesteren som skulle have udtalt, at Louis datter er for dum! – men er Louis Hjelmsø ikke den som beskylder vor flittige og fornuftige pædagoger og deres medhjælper, at de bare går og venter - (underforstået at de intet laver) Hør det selv....
Vi syntes dog, at Borgmesteren Henrik Zimino, trods alt, klarede sig bedre end Louis Hjelmsø…. Men bedøm det selv!

 

Vi vil også fremsende flere læserbreve til næste uges lokalaviser, ja vi håber så, at de vil blive tage men skulle dette ikke ske, vil de komme her på site i løbet af næste uge…..

 

Må vi ønske Jer en god uge.

20.10.2009.


Vi vil tillade os at bringe en opfordring til alle vor læser.
Nemlig at hente og læse det nye 2770 Tårnby blad som udkommer idag!


Der er i denne uges udgave, en duel imellem Borgmesteren Henrik Zimino og spidskandidaten fra " Det nye Venstre i Tårnby ", Louis Hjelmsø!


Vi vil bringe vor kommentar når vi har læst artiklen.Søndag d. 30.08.2009

 

 

Vi har desværre måtte opleve et par underlige og meget kedelige uger!

Tårnby Kommune er blevet sat i et utroligt dårligt lys, i en for os alle i Tårnby, så kedelig sag.

Vi væmmes og føler en kvalme over det, som vi har hørt og læst i den øvrige presse, om de to mænds gøren og laden mod nogle børn her i kommunen.

En sag, som vi her i gruppen ikke vil skrive mere om, det er nok og rigeligt at den øvrige presse behandler denne sag.

Vi vil derfor opfordre alle til at hjælpe og støtte op om de børnefamilier, der er blevet ramt at denne tragiske hændelse!

Vi håber derfor også, at alle arbejdskollegaer og venner til de ramte børns forældre, vil gøre alt hvad der står i deres magt for at støtte de ramte forældre, børn og hinanden.

Det her er så grimt, at vi fattes ord for det skete!


19.08.2009

 

Så er Sommerferien, for de fleste, overstået for dette år.

 

Og nu er tiden inde til at følge op på sagerne som har ligget stille et stykke tid.

 

Vi vil starte med Sagen omkring den tidligere Leder på Tårnby kommunes Materielgård ved Lergravene.

 

Her har Bla. ”2770 Tårnby avisen” skrevet - Fusksag holdt ikke” som overskrift.

Men det er nok ikke en helt retvisende overskrift – at sagen ikke rejses – er jo nok ikke lig med, at der ikke er noget om sagen.

Hvis sagen ikke er der, så kan det jo også undre, at Lederen lod sig presse ud af jobbet – han blev jo ikke fyret!!!!

Hvis der nu havde været en ren samvittighed hos pågældende leder, så ville en fyring da være at foretrække og mere på sin plads – og hvis der så ikke blev en sag, så kunne han jo søge en erstatning mod sin tidligere arbejdsgiver!

Denne mulighed undlod han mærkelig nok– og det stiller derfor spørgsmålet, om han ikke blev presset til at forlade sin arbejdsplads og sin stilling i den lokale partiafdeling af netop Socialdemokratiet?

Vi tror nok, at det er det, som der er sket – for et menneske vil vel altid kæmpe for sin ærlighed og stolthed, hvis der er en ren samvittighed tilstede.

 

Lederen er ikke frikendt – det er meget vigtigt at forstå, men at der rejses ikke tiltale? - er det lig med en politisk handling?

 

Vi har fra flere sider fået fortalt, at sagen stadigvæk ulmer og vi må se, hvad det så må give af udslag i den nære fremtid!

 


 


Ugen der gik, flere friske historier fra og om Tårnby kommune !    

NYT 27.6.2009

 

 

Interessant Uge i Tårnby.

 

Så kom afgørelsen i sagen om VVM-screening af den blå planet det nye Danmarks Akvarium her i Tårnby Kommune.

Den bør læses af alle her i Tårnby Kommune og vi vil derfor lægge den op her på site.

Og igen må vi sige, at Tårnby Kommune og dens ledelse, får en lussing – f. eks, så kan ledelsen ikke huske om der er nogen klager over trafikstøj i området!

Nej, Tårnby Kommunes ledelse må se noget anderledes på fakta end alle andre men heldigvis ændre Naturklagenævnet Tårnby kommunes afgørelse, således at der bliver udarbejdet nye kommuneplanretningsliner med tilhørende VVM-redegørelse iforbindelse med det nye Danmarks Akvarium etablering!

 

Og så var der jo en spændende overskrift i ”2770 Tårnby” avisen i denne uge,

”Tårnby har selv sjusket for meget”

Et Notat fra kommunens Advokat, er underlig nok kommet for dagens lys – ikke noget som passer ind i Borgmesterens verdens billede. For han ved at dette udslip af et notat fra advokaten, kun kan komme fra hans egne rækker.  
( Læs, folk som har adgang til disse sags agter )

Vi har jo tidligere skrevet her, at der sjuskes alt, alt for meget med midlerne og at der mangler overblik og indsigt i det mest elementære og grundlæggende ting for styringen af indkøb og lignende, alt sammen noget som giver et beløb som kommer over de 20 millioner…! bare inden for de sidste par år.

Det faldt ikke i god jord den gang.  Det fik nogle af mellemlederne fra toppen at mærke, da De blev kaldt ind til samtale og en sidste advarsel – dog har vor kommunaldirektør, mærkelig nok ikke været til nogen samtale.
                                                                                                         
Så det er godt, at 2770 Tårnby avisen nu tager hånd om denne sag.

 

Også er der jo Lokalavisen Amager, som med den utrættelige Claus Andersen, som en rigtigt god journalist, der bliver ved med at finder små ting frem som nok er en del at et større hjul at fortælle.

Denne gang med en artikel, om en spejdertrop som mangler nogle penge!

Selve artiklen bringer dog noget andet frem og det er adressen;  Gemmas alle 100, her i kommunen.

FDF, spejder – og dyrker vi dette emne lidt, så kommer der noget interessant frem, nemlig et navn på en leder, som er ansat i Tårnby Brandvæsen som mellemleder og som er valgt ind i et underudvalg 2, Aktiviteter m.v. :

Foreningssudvalget; Se side 25 på dette link: http://www.taarnby.dk/NR/rdonlyres/94F89E63-9672-41F4-8D3C-CC33F509EA04/0/Nyudvalgsfortegnelseforperioden11200631122009_v1.DOC

Vi syntes, at det vækker en vis bekymring at personer i et udvalg, bringer sig og sine spejder samt kommunen i et lys af uheldige omstændigheder.

Og vi følger sagens udvikling nærmere her på site…

 

 

Ugen der gik, har igen bragt flere historier.    

NYT 21.06.2009.

Vi har alle nu Læst og hørt, at Formanden
for Folketingets Socialudvalg, Hr. Martin Henriksen,(DF) beder Socialminister, Fr. Karen Ellemann (V), kikke på, om
forholdene er som de bør være i Tårnby Kommune!

Der er nok ingen tvivl om, at Tårnby kommune bevæger sig på kanten at en lussing.

Men om Administrationen og den politiske ledelse vil ændre sig, tja – historien viser jo desværre, at Tårnby Kommune og dennes Ledelse, med Borgmesteren Hr. Henrik Zimino i spidsen, at de ikke agter at følge love og regler, men bruger deres egen måde til, at tolke diverse love og regler på.

Vi tror derfor, desværre ikke på, at en adfærds korrigerende samtale med vor Social Ministeren vil virke, for Tårnby kommunes ledelse, er helt uden for pædagogisk rækkevidde!

Det antal af klager som er væltet frem, omkring den måde som kommunen styre sig på, viser blot, at der ikke er vilje og evne til at ændre adfærd.

Derfor bliver det da spændende hvorledes de mennesker som nu lader sig opstille til kommunevalget til november i år, vil besvare spørgsmål om den fremtidige styring af kommunen.

Tidligere har vi omtalt stress og jag i blandt kommunens ansatte, men her syntes Borgmesteren Hr. Henrik Zimino blot at en tur i Kastrup bio eller en tur på romaskinen, er den bedste måde at behandle det store problem på.

Det viser sig, at de ansatte ikke kan følge med længere i deres behandling af arbejdsopgaverne og at der på flere arbejdsområder i kommunen, er dobbelt så mange sager pr. behandler, end hvad landsgennemsnittet viser.

Nej, Borgmesteren Hr. Henrik Zimino, har ikke evnet det´, at sikre sine ansatte  et godt og fornuftigt arbejdsklima, desværre.

Og nej, det har intet med økonomien at gøre, for hvis Borgmesteren Hr. Henrik Zimino blot vil bruge de penge, som smides ud på opgaver som ikke styres iflg. en simpel kravspecifikation på byggeopgaver og lign.

Ja, så var der penge nok til at sørge for flere ansatte og dermed et forbedret arbejdsklima/miljø.

 

Men indtil da, lad os overraskes af Borgmeteren Hr. Henrik Zimino og den øvrige ledelse! Nyt 12.06.2009        


Vi er ikke særlig overraskede, at det sker igen og igen, så vi vil prøve at bringe de fleste ting på vor hjemmeside her.

 

På forsiden af Lokalavisen Amager d. 9.6.2009,

Overskrift: Tårnby bryder Loven!

En artikel, som kort og godt beskriver hvorledes at Kommunens administration bryder reglerne.

Og derud over har en artikel overskriften; Dansk Handicap Forbund skoser også Tårnby Kommune!

Men der er også læserbreve, som helt klart fortæller at der er alvorlige problemer i socialforvaltningen!

 

En stor dækning af de problemer som kommunen står i, er beskrevet ganske godt i Lokalavisen Amager

Vi vil takke redaktionen og især Claus Andersen, for at være så åbne at I vil bringe disse sager.

Stor Tak.

 

I 2770Tårnby bladet for denne uge, der er også bragt et par læserbreve, bla. gengangere fra Lokalavisen Amager, men også en som syntes at opfordre til Kreativ civil ulydighed!

Vi forstår helt og aldeles den vrede, som dumme og helt igennem tåbelige beslutninger bringer frem, men haveaffald som bringes frem til en stor åben plads, hvor alle kan se, at det ”er haveaffald” og at borgeren tømmer den ud og tage sin pose med hjem eller putter den i den affalds plastik container, som står der for det samme, ja det kan da ingen syntes være forkert!

Men det var nu det sidste afsnit i brevet, vi syntes bedst om

” Har kommunen ikke noget bedre at tage sig til”

 

Jo, skulle vi sige…..masser og det må snart være på tide, at Borgmesteren Hr. Henrik Zimino, han fortæller sin Administration, at de skal følge reglerne og pleje borgerne, så der bliver en større tilfredshed………  

 

Go weekend.                         

Agurketid! 

  

 

Så skete der igen -, at Tårnby kommune, tog for let på en alvorlig henvendelse!

En undersøgelse af forholdene, omkring det at anmode om hjælp til nødstedte børn og unge her i kommunen, blev Tårnby Kommune atter placeret som en skurk, denne gang i DRs TVA.D.22.05.2009.

For de læser som ikke ved hvad dette her går ud på, så kan vi fortælle Jer, at der er lavet en undersøgelse af alle kommuner i Danmark.

Denne undersøgelse, går på, at et Barn eller ung – her dog af en forfatter, som skriver til kommunen og bede´ om en telefonhjælp via dette mailbrev – Brevet har Tårnby Kommune, så ignoreret i 11 dage!

 

Vi ved dog, at Borgmesteren Hr. Henrik Zimino, selv læser alle disse breve, der kommer ind via Mail adressen;

kommunen @ taarnby.dk. 

Vi syntes jo nok at det igen underbygger, at vor kommune har en dårlig ledelse!

 

Flere har så spurgt til, hvad der skete i sagen, som Terkel havde startet op i mod Kontrolgruppentaarnby.dk!

Tja, I kunne jo spørger hos Terkel selv, men vi har da, modtaget et brev fra Dansk Journalistforbund, som kort fortæller at de har henlagt sagen, da de ikke mente at det kunne føre til noget som helst – hvilket vi jo talrige gange selv har fortalte DJ og Terkel, også er alle glade undtagen Terkel som stadig halter!

Og så var der lige det der med Eilert Larsen, som i en nyelig udsendt artikel i 2770 Tårnby bladet, med skræk i stemmen, fortæller os alle, at alle de andre har ”misforstået” noget og at det altså ikke er ”pænt”, at beskylde Socialdemokraterne for noget som var så ”groft at påstå, at socialdemokratiet har påført Tårnby unødvendige økonomiske sanktioner”

Kære Eilert, du har helt ret, der skulle aldrig have stået ”sanktioner” men nok mere ”OVERGREB” så havde det nok været mere rigtigt.

Vi har kunnet konstatere følgende, at der er blevet brugt adskillige millioner – to cifferet million beløb endda, på mange ting, som var komplet og total unødvendige for vor kommune.
Og at mange af disse projekter er blevet justeret, som efterbevillinger, udført i økonomiudvalget ved afslutninger af disse projekter.

Så Eilert Larsen, lyt hellere til borgerne, frem for at pive over, at Borgmesteren får prygl over sine manglende evner til at se noget af den sandhed, som han jo selv vil være en del.  

Vi arbejder, her i gruppen på, at  der stadigvæk skal gøres noget mere ved vor IT- sikkerhed i kommunen, så den bliver mere sikker over for os Borger, og vi følger med i arbejdet hos Datatilsynet, meget tæt – Vi skal nok bringer mere om dette, når tilsynet har talt!

23.05.2009.


Sidste nyt....12.03.2009


Vi har idag læst i Motormagasinet, at vor Borgmester, Hr. Henrik Zimino, har tabt første slag i sagen omkring Kirstinehøj!

Og skulle I have lyst til at læse hele artiklen, som en kendt Tårnby borger Hr. Terkel Spangsbo, har skrevet, så er der fri adgang til Motormagasinet i linket!

God fornøjelse!

http://www.motormagasinet.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=MM&Lopenr=103090059&newsletterRefID=2591
Denne artikel falder jo meget godt ind i vor egen erfaring af Borgmesterens ivrige handlemåde!  


Datatilsynet!

Sidste Nyt... 08.03.2009.

 

 

Vi har netop modtaget et brev fra Datatilsynet!

 

 

De har undersøgt og fundet, at der skal ske noget mere i sagen omkring manglende sikkerhed, på Tårnby Kommunes EDB system.

 

 

Vi har tidligere omtalt to forhold, det ene; omkring de ældres nødkald, som stadig går ud i æteren, så alle, med en billig scanner, kan aflytte og finde udaf, hvor de ældre bor og hvad de hedder.

Dette finder vi skammeligt, at det forsat sker!
 

Det andet forhold er; Om hvordan en hacker, evt hos en menig ansat via hans/hendes PC/computer, kan komme ind på serveren, som står på Hovedbiblioteket!

 

Dette har vi tidligere omtalt og fremført over for den politiske ledelse men de har nægtet at se på sagen, måske pga manglende kendskab?
Men som sagt, så lægger vi brevet fra Datatilsynet ud her på hjemmesiden, se i menuen til venstre!

 

 

Vi kommer tilbage med mere senere!

 


Sikkerhed og indkøbspolitik!

Sidste nyt….29.01.2009.

 

 

 

Har Tårnby kommunes brandvæsen og denne´s ledelse spillet os fallit?

 

 

 

Vi vil her hævde, at De har det!

 

    

Igennem længere tid, har vi her inde i gruppen, undersøgt flere forhold og fundet frem til at der foregår ting og sager i Brandvæsnet som ikke  lige er helt efter bogen.

 

Brandvæsnet, har bla. køretøjer til deres rådighed som er, at betragte som et værktøj for den menige brandmand i den daglige drift.

 

Et af de punkter som vi i gruppen, har fulgt op på er, den meniges brandmands personlige sikkerhed.

 

Det vil med andre ord sige, at de hjælpemidler som benyttes i den daglige drift også er helt sikre at benytte.

 

Den første sag, omhandlede en stor varevogn, som var registret fejlagtigt, dette betød, at ”Skat og Told” oplyste, at hvis ikke Tårnby Brandvæsen bragte dette forhold til ophør, enten ved at berigtige køretøjet korrekt eller ved at ændre deres udnyttelse af dette køretøj – ville den menige kunne risikere en bøde, hvis dette forsatte.

 

 

 

Dette forhold blev rettet, men dog først efter at vor skrivelser til div. myndigheder, blev hørt.

 

Borgmesteren, havde endda op til flere gange fortalt til os, at alt var i den skønneste orden – men det viste sig ikke at holde.

 

 

Næste sag her, omhandlede en indkøbt Fiat Panda 4x4 som er blevet betalt af A/S Øresund men overdraget til Tårnby Brandvæsen, som så selv skulle stå for syn og opbygningen af dette køretøj.

 

Køretøjet blev ændret på følgende måde; Bagsæder og sikkerhedsseler bag fjernet og på en bart gulv i karrosseriet, blev der monteret udstyr, som ikke var sikrede mod føreren og denne´s passager.

 

Nu har Færdselsstyrelsen så talt og bedt om at Tårnby Brandvæsen bringer dette forhold iorden!

 

Køretøjet er også blevet synet på ny, men her opstår det forunderlige;

 

Køretøjet har fået rettet sine data, således at køretøjet kan have to sæder

eller 4 sæder, MEN ! 

 

Syns folkene fra Applus, ser ingen grund til at se om opbygningen vejer for meget i forhold til hvad en typegodkendelse siger og hvis vi skal tage den tekniske chef hos Applus ord for gode vare, så siger han at det er ikke interessant med vejesedler for selve indretningen er de ligeglade med, så længe, at totalvægten ikke overstiger kg 1365 kg.
Det betyder, at den vægt, som må lægges i og på køretøjet, er 396 kg.

    

 

Vi spørger så, hvorfor bliver køretøjet dog ikke vejet ved en godkendt vejer?

 

For hvis vi blot antager, at det udstyr som er bygget ind er ca. 260 kg tungt incl. de tag monteret lygter og horn samt radioudstyr, slangerulle med slange, vandbeholder – skumvæske, håndtag/med tågespreder, trykluftflasker for samme, ja så skulle der være 146 kg tilbage til en  ekstra brandmand, som vel nøgen vejer de 85-90 kg – her håber vi ikke at det rammer nogen når vi skriver om en vægt men det er da meget stramt, når en branddragt, støvler, handsker, hjelm og bærebar iltmaske med flasker vel også vejere en del !

 

 

Lad os dog få en vejeseddel på køretøjet og lad os få en forklaring på hvorfor, at køretøjet er valgt som den er, når dens grænse for hvad den kan klare vægtmæssigt er opnået – alle andre firmaer ville jo nok vælge et køretøj som ikke havde så lille en margin op til en totalbelastning.

Dette forhold belaster jo især egenskaberne også under en udrykning - det påvirker kørslen at det er et top belastet køretøj der benyttes, især på dæk, styretøj og især på bremserne – og her er der endda tale om et køretøj som med udrykning skal hurtigt frem til et uheldssted.
 

Og sidst men ikke mindst, hvorfor er opbygningen i Fiaten ikke sikret med en adskillelse, således at udstyret ikke kan havne i ryggen på fører og på passageren?


Vi undre os derfor meget og spørger derfor igen; 

 

Hvorfor er dette ikke fundet, som et tungt vejende argument, til at anskaffe sig et mere sikkert køretøj?

 

Og hvis A/S Øresund skulle betale, så var det vel ikke et spørgsmål om prisen?

 

 

Og sidst men ikke mindst !

   

 

Det næste sag der nu venter, er et køretøj af typen VW transporter 9 personers bus.

 

Dette køretøj blev anskaffet, som en erstatning for den tidligere

Ford Transit F1, som var af mandskabstypen og kunne medbringe 6 brandfolk incl. føreren og en del udstyr i det lukkede varerum.

 

Indkøberen hos Brandvæsnet, har indkøbt et køretøj som ikke svare til det som indstillingen til økonomiudvalget lød på.

 

Nemlig en udskiftning og erstatning for tidligere F1 – et færdsels køretøj.

 

Der var fra Brandvæsnets eget mandskabs side, lagt vægt på, at man kunne påbygge det udstyr som den tidligere F1-køretøj  havde og endda påbygge et mobil

værkstedsrum for bla. tyverialarmer/indbrud, hvor det bla. skulle bruges til lægter og træplader, samt donkrafte og bukke til at understøtte de punktere sygeplejerskers hjemmeplejevogne osv.

 

Nej man købte en bus på med plads til i alt 9 personer – lille kørekort., tiltrods at en 10 personers bus havde undgået et forbud og den store afgift til "Skat og Told"

Det skal  her fortælles, at alle brandmænd har et stort
kørekort, som er et krav i ansættelsen, altså retten til at fører køretøj over 3500 kg totalvægts mæssigt, men kun de to Ledende chefer har det lille! 

Det betyder, at ”Skat og Told” har sagt, at Brandvæsnet skal betale ca. 600.000,- i afgift for at Brandvæsnet kan benytte dette køretøj efter den oprindelige indstilling.

 

Vi spørger igen, hvorfor har man ikke undersøgt forholdene helt korrekt inden købet?

 

Og hvorfor står køretøjet nu uvirksomt henne i et hjørne? det har kun kørt ganske få kilometer siden købet i 2007?

 

 

 

 

Vi har andre sager som er undervejs, bla. om data sikkerheden og radio kulturen hos Tårnby Brandvæsen, men mere om dette senere….  

 

 

 


Vi ønsker hermed alle borger i Tårnby, et godt nytår.

 

 

Så er vi godt i gang med det nye 2009.

 

Vi ønsker hermed alle borger i Tårnby, et godt nytår.

 

Vi har siden vor opstart i 2008, nu været synlige i et halvt år og på den tid har vi fået flere ting op på tavlen, således at alle har kunnet følge med i hverdagen om det politiske liv her i kommunen.

 

Vi har flere ting som vi vil følge op på men der er jo også Kommunalvalg her i 2009 og vi vil følge med i hvad der sker og kommentere det løbende…

 

Men vor første ting som vi vil følge er, at få vor tryghed og sikkerhed på plads her i kommunen.

 

Det var også noget af det, som Hendes majestæt, Dronning Margrethe og vor Statsminister Anders Fogh Rasmussen lagde stor vægt på i Deres nytårstaler.

 

Ja, tryghed og sikkerhed med vort beredskab og holdning til hinanden.

 

Vi starter med det som ligger os nærmest, nemlig det der ligger her i Tårnby Kommune.

 

Mere om dette emne senere…….

  
04.01.2009.


 

 

Overfald på Alleen.......

Sidste nyt. 07.12.2008.

 

 

 

Har Borgmesteren Henrik Zimino og Formanden for social og sundheds udvalget sovet i timen?

Hvor er kontakten til områdes beboer henne?

 

 

 

Ja det spørg vi om nu, da der er sket et uhyggeligt overfald på Alleen her i Kastrup fredag aften – hvor det triste skete, at tre mænd fra et pizzeria på Sirgræsvej, blev overfaldet og at det endte med drab.

 

 

Vi har sat en undersøgelse i gang nu, som bla.  vil finde udaf, i hvor lang tid, at området har været plaget af, uromager, som har sat sig på området.

 

Der har udover dette uhyggelige overfald, jo også været flere pyroman brande, indbrud, andre overfald bla. på Kastruplundgade og i gaderne omkring denne.

 

 

Vi følger sagen op…….

 


Beskeder i vor kontaktboks!

Sidste nyt 06.12.2008.

Kære Allan,

 

Du kommer med noget, som skal ligne et stort spørgsmålstegn, men lad os lige slå fast, engang for alle, at vi ikke har noget udestående med din gode ven Terkel.


Og hvis du vil læse Terkels brev, så skal du bare læse det sidste afsnit i hans brev – og det fortæller, at Terkel har fået en viden, som har været kendt hos Socialdemokraterne i ca. 7- 9 måneder nu.

 

Så søg dit svar internt!

 

Med mange hilsner

 

F. Kontrolgruppentaarnby.Dk

Talsmand & Researcher.

Jan Wartacz


" Når alle rejser sig!"

Sidste nyt. 05.12.2008.

Har Socialdemokraterne i Tårnby, en Kæphest i spil?

Tjae det er jo en julemåned, så hvorfor ikke! måske en Julekæphest.

Vi har med kontrolgruppetaarnby.dk, åbenbart ramt noget meget hårdt med vor kritiske og søgende skriverier, siden, Borgmesteren Hr. Ziminos soldater, nu er begyndt på krigsspil.

Og tænk Jer, så har en af disse soldater oven i købet et tveægget sværd og tunge.

Nej, overskriften lyder ikke helt rigtigt, som en titel på en ny film, men er derimod er det en overskrift på Terkel Spangsbos forsøg på at true os i gruppen - vi har nemlig tilladt os, at viderebringe, helt uden beskæring, den artikel fra ”Motormagasinet” som omhandler hvorledes  vor Borgmesteren Hr. Zimino, prøver, at omgå visse regler og pli på området Kirstinehøj.

Og som også Lokalavisen Amager v/ Claus Andersen, har bagt videre på og det endda styrket med en professors udtalelser.

Vi viste ikke hvem der stod bag denne artikel, for det fremgik ikke af artiklen, men vi har opfyldt de etiske regler for gengivelse, som står på side 2 i hvert eneste motormagasin –

Så derfor var det en overraskelse, at lige netop Hr. Terkel Spangsbo, tillod sig, at sende os et brev om krænkelsen af hans ophavs ret. 

    

 

I brevet fra Terkel Spangsbo, fremkommer han med, hvad vi kun kan opfatte det, som trusler og forsøg på simpel bedrageri.

(Vi scanner brevet ind og det lægger vi på en side for sig selv her på vor hjemmeside.)

 

Vi havde, så et møde d.21.11.08, hos Terkel på Englandsvej 290.

Hvor Terkel, meget meget ophidset, kun ville tale om hvad vi ville betale ham, for den påståede krænkelse.

 

Da Jeg, havde ladet Terkel tale i 10 minutter, fik jeg endelig tale ro og talte så til Terkel, at vi i Gruppen skam ikke havde overtrådt nogen regler og som dokumentation herfor lagde jeg, diverse kopier frem til ham.

Dette skete efter, at Terkel selv ikke kunne finde noget som beviste hans påstand – han ledte i 5 minutter, som en rasende på bladets computer, dog uden, at kunne ikke finde noget med hans navn på, ja så kunne han jo heller ikke sige noget til vor medbragte dokumentation, og derfor var der blot at slutte med et tak for i dag og god weekend.  

 

Men efterfølgende, har vi i gruppen dog tænkt vore tanker!

 

For tænk hvis :

 

Hvem har sendt denne mand til Terkel i byen?

Eller har han lovet en eller anden noget, f.eks, at det skulle han sku nok klare og få den gruppe stoppet?

Og eller er det bare et forsøg på simpel berigelse?

Eller, er Han blevet bange for Borgmesterens reaktion, hvis det nu kom frem at det var ham og ham alene der har skrevet

artiklen, som jo ikke just, er det rene svir det han skriver om Borgmesteren?

    

For husk  nu på, at Terkel, han jo altid har forsøgt, at skrive ”pænt” om sin fortrolige ven, Borgmesteren Henrik Zimino.

 

Ja, vi kunne blive ved men vi må stoppe her, dog følger vi nu op på flere tråde…..

 

Så følg med i udviklingen….her..


Se " Terkels side " i menuen til venstre...


Åh nej, ikke igen!

28.11.2008. Sidste nyt i " Ærlig talt! "


Beskeder i vor kontaktboks!

Sidste nyt. d. 24.11.2008.


Kære Allan,

Jeg har fået til opgave at besvare dig og dit indlæg som du har sendt i går.

Først vil jeg sige, at jeg er glad over, at lige netop du vil bruge lidt kræfter på at se på vor hjemmeside, det er altid dejligt at nogen gør det.

Og specielt fra dig, som har så tætte kontakter til Partiet, Socialdemokratiet.

Dit indlæg handler om hvad du mener, eller andre i din omgangskreds mener, og det skal du have lov til – alles mening kommer gerne på vor hjemmeside, blot det at, vedkommende giver sig tilkende.
Nu spørgere du om to ting, og på de spørgsmål, vil jeg svare dig således;

Vi er uafhængige af økonomisk støtte fra noget som helst parti og vil derfor vise den anden side af de intriger og slagsmål som er tilstede hos nogle af vor politiker her i kommunen.

Jeg, personligt, kan snildt se mange goder, men når det så begynder at handle om bedrag og svindel – så står jeg helt af og heldigvis så er der mange andre Borger, der gør det samme.

Vi har et positivt livssyn her i gruppen, men fælles for alle, er dog, at vi ikke vil finde os i overgreb på Borgernes rettigheder her i Kommunen og skal det så vises som en lang negativ liste, ja så bliver det sådan, at du så ser det!

Men hvis du syntes, at det er brok, at ældre og svage beboer i kommunen, udsættes for overgreb i Deres eget hjem, fordi at kommunen svigter, ja så er det brok.
at Administrationen i kommunen, bedrager borgerne, ja så er det brok.

Ja og vi kunne blive ved med at komme med eksempler, men vi vælger at bringe dem på sitet, så følg bare med der.

Til din oplysning, så er der en ny sag undervejs, den handler lidt om, hvem der i kommunens administration, betaler gerne en overpris for udførte handlinger, og desværre, er det en socialdemokrat, som kommer til at stå for skud.

Ps. denne mail, kommer også på site.

Med mange hilsner
F. Kontrolgruppentaarnby.Dk

Talsmand & Researcher.
Jan Wartacz

Email: info@kontrolgruppentaarnby.dk
Venstres nye spidskandidat - har han et problem med sin selvopfattelse af begreber?

Sidste nyt. 15.11.2008. 


Vi har skrevet til partiet Venstre her i Tårnby Kommune, til alle deres bestyrelsesmedlemmer og formanden selv, Hr. Ole Holm, men ingen havde lyst til at kommentere vort brev, som kommer her:

Vi har tænkt os, at sætte følgende ind på Kontrolgruppentaarnby´s hjemmeside,

men inden da, ville det være udmærket med en kommentar fra dig, Ole Holm?

 

 

 

 

Venstres nye leder, Louis Helmsø – proklamere at :

 

”Vi skal have mere indflydelse, vi skal tages mere seriøst”

 

Og Vi undere os meget, at det lige netop er Hr. Louis Helmsø, der kræver det!

 

Hr. Louis Helmsø, sidder inden med en viden om følgende;

 

 1. Han ved, hvad kommunen gør af manglende beskyttelse af vor ældre og svage borgere med et nødkald, - et simpel overgreb!
 2. Han ved, at der er sager om manglende indbetaling af registreringsafgift – snyd og omgåelse af loven om afgift!
 3. Han ved, at der er sikkerhedsbrister i det værktøj som brandfolkene skal benytte!
 4. Han ved, at der foretaget overgreb på andens ejendom!
 5. Han ved, at der er overtrædelser i brugen af Kommunens It-systemer!
 6. Han ved, at der er fejlindkøb i størrelse af 500.000,- kr som bliver tysset ned!
 7. Osv.osv. 

 

Ja, listen er lang – og som Hr Louis Helmsø helst ikke vil se, men derimod blot lukker øjnene for!

 

Han arbejder jo også for Kommunen og gør der overhoved ikke et eneste opråb – hvorfor ikke?

 

Nej, Seriøst og ansvarligt agre han nu ikke og kan han så bare kræve det af alle andre ! ?

Og skulle han blive valgt – så er den gode Hr. Zimino, sikker på 4 år mere – det er der ingen tvivl om. 


Vi vil følge sagen op - mere senere...
  Vil Formanden for Venstre i Tårnby kun sove?......

Sidste Nyt. 8.11.2008.

Vi har modtaget et svar på spørgsmål, som vi sendte til Formanden for partiet Venstre i Tårnby.

 

 

 

Vi spurgte bla., til Venstre´s ledelses ansvarsfølelse og stillingstagen til de uregelmæssigheder, som foregår over for os Borger i kommunen og det endda med helt specifikke oplysninger på de punkter, som vi har fundet nødvendigt at gå videre med.

 

Se svaret her.

 

 

Til kontrolgruppentaarnby.dk

 Att.. Jan Wartacz

Har modtaget din mail og mener ikke, at det er en opgave for den lokal afdelingen af Venstre i Tårnby, det må være op til de respektive myndigheder og få klarlagt og løst problemerne.

  Med venlig hilsen

Ole Holm Petersen

 

Vi syntes så nu, at kunne konstatere at Formanden for Venstre her i Tårnby, ikke vil se realiteterne i øjnene.

Måske kan det skyldes dette, at hans nye spidskandidat for Venstre i Tårnby, er en af de personer, som ikke har reageret tidligere på vor viden, da vedkommende selv,er placeret i Tårnby Brandvæsen´s ledelse og derfor ved hvad der foregår.

 

Vi syntes jo nok, at det netop er noget, som må interessere hver eneste lokalparti/ afdeling,  her i kommunen, uanset hvilke parti.
Vi må jo nok vente på ,at Formanden Hr. Ole Holm Petersen fra Venstre, bliver vækket fra sin lur –

Men tror han mon, at det er nok, bare vende sig om på den anden side og lade som ingen ting.

Og hvad skal Venstres medlemmer, så med ham, hvis han blot vil lukke øjnene for hvad der sker i Kommunen? Ja vi spørg kun ?

 


Mere om sagen senere ..........


Ny udvikling............

Har Partiet Venstre i Tårnby et problem!

Vi har igennem længere tids research haft Administrationen hos vor kommune i søgelyset og derved også på den politiske ledelse men der er jo andre som har fået del i denne viden og som ikke reagere på denne viden.

 

Et medlem af Venstres parti for Tårnby, sågar et bestyrelses medlem, har ikke taget skridt til at medvirke til at forbedre de uregelmæssigheder, som vi har påpeget og i øvrigt anmeldt til, bla. Hovedstadens Statsforvaltning, Skat/told, Datatilsynet, og Politiet.

 

Det har undret os og vi har derfor I dag fremsendt et åbent brev til Partiet Venstres Bestyrelse.

 

Vi følger op her senere med hvad der nu måtte ske…….  

Barsk video.......Dato.28.10.2008.

Så er der igen nyt på siden.

Denne gang er det en meget barsk video som beskriver de forhold som beboerne på Saltværksvej / Amager strandvej, har skulle finde sig i mod deres bedste vilje.


Se denne video via menuen til venstre på siden. Sidste nyt i " Ærlig talt" D. 17.10.2008.Se menubar til venstre på siden.....
Afslutning på en prøveperiode.....

 

Med en glædelig afslutning på bøjlevejens mareridt, kan demokratiet se sig selv som en sejrsherre, for aldrig har så mange mennesker, været så ramt af politikerlede som der har og er over for  de projekter, som omhandler trafikstrukturen i Kastrup.

 

Der er kommet en WWM rapport og den er efter vor opfattelse, noget mangelfuld og viser, at trafiksystemerne – veje, tog, metro, parkeringsmuligheder samt de indfaldsveje til Kastrup, ikke helt, har taget disse dele, som en helhed i ed.

 

Vi venter nu spændt på nye udspil fra vor politikere på Rådhuset!


Se her et klip via linket fra TV2Lorry........ 
 http://www.tv2regionerne.dk/?id=447809&r=5 hejBøjlevejen og Kaninmarken!

Sidste nyt, 10.10.2008

Hvad skal vi så bruge Bøjlevejen og den store ”Kaninmark” til, indtil de ansvarlige politiker finder deres ben igen!

 

Et forslag kunne jo være, at der blev etableret et forsøgsområde med parkeringsplads til de som bor i Kommunen, således at der kun var få meter til Metroen på Hedegårdsvej for dem som ville benytte Metroen dagligt og denne plads kunne isåfald være udstyret med parkometer automater, for de som ikke bor i kommunen og alle vi i Tårnby kommune fik et chipkort, så vi kunne benytte Metroen bedre.

Og pladsen måtte da gerne være overvåget.

Området bruges iså fald til noget fornuftigt, inden der evt. skulle træffes et valg om at bygge på grunden.

 

Det ville løse flere ting, som bla. det som har været kilden til stor ballade på rådhuset – læs John Karslund s exit fra Socialdemokraterne i Kastrup-Tårnby – at folk som ville parkere i Kastrup på familiebesøg, ikke kunne uden at skulle købe ekstra tilladelse, det har jo virket helt torskedumt, at en borger på Kongelundsvej, som har en bil og gerne ville besøge sin mor i Kastrup, skulle straffes enten ved at skulle tage busserne eller betale for denne tilladelse.

 

 

 

Og kunne vi ligeledes forestille os, at bruge pladsen foran Naturskolen som en parkeringsplads, på samme vis som ved bøjlevejen, og der kunne jo etableres en overdækning af kanalen på et par hundrede meter og et lyskryds der, for så igen det at vi kan gå lige over til Metroens Vestamager station – og måske også en vendeplads for en service bus.

 

Det ville givet blive en ny mulighed for at bruge Metroen i stedet for at forsætte med bilerne ind til byen.


Beboerne for enden af Finderupvej har fået mange flere biler på den parkeringsplads der ligger i forbindelse med Naturskolen og måske var det en ide at åbne fra den nye vej direkte til p-pladsen og måske overbygge et stykke af kanalen således, at vi kunne have biler til at holde der, til glæde for Metroen og miljøet!Sidste nyt, 8.10.2008  ligger i ;  
Ærlig talt!
Parkering i Kastrup - Tårnby og miljøet!

Sidste nyt. 04.10.2008.

Dansk Folke parti v.Paw Karslund, har sendt følgende indlæg.


Se under Miljø og trafikplan! til venstre på forsiden.Tyranni!

Sidste nyt. 03.10.2008.

Vi har modtaget ret omfattende materiale fra beboerne på Saltværksvej – hjørnet Amager strandvej – 43 mennesker er chikaneret af den voldsomme trafikændring som skete d. 16.6.2008 og Borgmesteren Henrik Zimino – blæser her igen på alt og alle!

Han vil ikke tale med disse stakkels mennesker men fortæller, at han også bor ved et busstopsted.

 

Blot, at her var det med ham i spidsen, at ændringen finder sted og hvis han ikke selv ville bo ved et busstoppested, så havde han vel osse købt et andet sted.
Men forskellen på støjen er vel også noget anderledes. Mon ikke følgende kan være sket, at han har fået præget kørslen ad Allen efter at han har købt ejendommen der.

Mon han vil bytte bolig med en af beboerne på Saltværksvej?

 

Vi vil støtte disse beboere, der er ramt af magtmisbrug, som bystyret her har vist.

 

Se og læs mere under Beboerne og Bøjlevej, til venstre på forsiden.


Fusk mod Kommunen - sammenblanding!

Sidste nyt. 27.09.2008.

 

Vi har nu modtaget en tilbage melding fra Organisationsformanden i Socialdemokraterne

i Tårnby-Kastrup, Hr. Eilert Larsen.

Han vil ikke fortælle os noget, da vi ikke tror på ham – men det er som om, at Hr. Eilert Larsen har glemt, at han allerede i november 2007, fik at vide, at der var flere personer i administrationen, som var under lup for mistanke om bedrag og embedsmisbrug – dette fik ikke Hr. Eilert Larsen eller Borgmesteren Hr. Henrik Zimino til at ryste i bukserne dengang men mon ikke at det er vendt lidt nu, da den medlemsansvarlige for Tårnby kredsen, er den som er suspenderet og under lup af politiet – , men der er jo også en anden mulighed og det er, at de, og medlemmerne, i den socialdemokratiske gruppe, blot vil dysse hele sagen ned og tie det ihjel.

 

 

Mere om sagen senere….

 

Der vil blive indsat den kommunikation, som vi har haft med, Hr. Eilert Larsen, på siden her…
Sidste nyt. 23.09.2008.

Vi har modtaget et svar fra Fællesledelsen her i weekenden og deri skriver 

 

Vi finder dette absolut ikke troværdigt, da netop Hr. Eilert Larsen sidder med, ved mange møder og at det er jo i hans eget netværk, at oplysningerne stammer fra.

 

En sammenblanding imellem Partiet og handlinger i kommunen, er vel heller ikke det sjoveste, at skulle svare på.

Vi venter stadigvæk på at hr. Eilert Larsen giver os et svar på vort spørgsmål.

 

 

Vi beder derfor om en udtagelse fra dig, omkring den artikel som er i, bladet 2770 Tårnby, af dags dato. Vor kilder, fortæller os, at det er partiets medlemsansvarlige, der er blevet suspenderet fra sin stilling på materielgården, her i kommunen!

Kan du bekræfte dette?”

 

Sidste nyt. 18.09.2008.

 

 

De sidste to uger, har der været undersøgelser omkring forhold på Tårnby

kommunens materielgard.

 

Og efter vor nuværende viden, så er der blevet suspenderet ansatte i går.

 

I øjeblikket afventer vi en udtagelse fra fællesledelsen hos Socialdemokraterne i Kastrup – Tårnby, da viden, som vi er kommet i besiddelse af siger, at det er en topfigur i partiet, som skulle være gået forrest i sagen, men vi har som sagt, ikke fået dette bekræftet endnu.

 

Politiet i Tårnby - Amager og København, har bekræftet, at der nu ligger to anmeldelser, som begge vedrør de interne forhold, hos Tårnby kommune.    

 

 

Vi kommer tilbage med mere senere……….


Færdselsstyrelsen ind i sagen!

Sidste nyt. 15.09.2008

Ny udvikling i sagen omkring køretøjer hos Tårnby Brandvæsen!


Mere om dette senere........Anmeldelse!

Sidste nyt.12.09.2008.

På opfordring af Tårnby kommunes egen administration og som en naturlig udvikling af de sidste ugers undersøgelser, har Kontrolgruppen nu modtaget en anmeldelses kvittering på, at en sag er journaliseret hos Københavns Politi og hos Skat -

Sagen går bla. på embedsmisbrug og nu er en undersøgelse igang.

Mere om dette senere.......Ugens Indspark!

Sidste nyt.05.09.2008.

Der har i ugens løb været flere udtagelser fra vor Borgmester Henrik Zimino, som kræver nogle nye svar fra ham.

 

Vi spørg derfor, om projektet, som han vil bygge på den gamle syrefabriks grund og på den del af Amager strandvej som er afspærret netop nu, ikke kan tåle at der bliver bygget en overdækning - tunnel i den pris som 1000 beboelser vil give i indtægt – det kunne jo gøres som en del af projektet?   

Så ville de 60 – 80 beboer på selve Saltværksvej imellem bøjlevej og Amager strandvej samt alle de øvrige beboer ad Saltværksvej mod Englandsvej, ja helt op til Vandtårnet ved Tårnby torv blive skånet for

øget trafik - larm – en pris som vi er mange som godt vil støtte!   

 

Vi opfordre til at alt bliver analyseret og lagt frem i god og saglig orden og da Kommunen er jo en sammenslutning af borgerne – et fællesskab, ja så må vi også sige, at der iden grad trænger til nytænkning her i kommunen.

 

 

- "1000 boliger” siger Borgmesteren!

 

Jamen hvis det er 1000 boliger som, forsigtigt sat, har en værdi på 2.500.000,- kroner stykket – det er jo nok ikke almene - boliger der skal bygges her!, så er tallet jo meget stort, men hvad betyder det at der bliver brugt 25.000.000,- kr på en nedgravet Amager strandvej over 4-500 meter.


Intet, for nu kommer det jo alle til gode og de som vil købe grunden dernede må bare sætte ca. 10% af til en overbygning – det ville jo fint
kunne lade sig gøre !  

Så Borgmester Henrik Zimino hvad vil du gøre  –  tilgodese os borgerne eller?

 

Ved at sælge grunden med et pålæg om en overbygning af Amager strandvej  – så belaster vi jo netop ikke kommune kassen eller noget anlægsstop!  


En borgmesters handlinger!

Sidste nyt.02.09.2008

Borgmesteren sætter Tårnby kommune i et mærkeligt skævt lys, med sin fremtræden i Motormagasinet nr. 29 af denne uge.

 

Borgmesteren, Henrik Zimino, har igen bragt sig på glatis og nu mod en lejer som er total uskyldig.

 

Kirstinehøj er nu engang udlagt som et erhvervsområde med let industri men Borgmesteren vil absolut bestemme hvordan det hele skal køres.   

Vi kan ikke helt forstå, at der kan bygges autoværksteder og at store speditions firmaer med Deres kørsel som indebær svær godstransport og endelig er der så kommet en genbrugsplads, som også tiltrækker mange vogne i forskellige størrelser.

 

Men når en ejendom, som tidligere har haft Iveco lastvogne import og kursus virksomhed tilhuse Så lige pludselig fra den ene dag til den anden ikke kan have med biler at gøre –  og det virker total uforståligt på os, når der lige over for, ligger en bygning, som Svennings har eller ejer og som i dag huser et pladeværksted for SMC og med tanke på at denne tidligere forretningsbygning, har været et Tuborg /Carlsberg øldepot.

 

Det er jo det rene galenmatihas Hr. Borgmester Henrik Zimino! – Der mangler sku noget fornuft her eller er der mon indgået særaftale her?

Ja vi spørg bare! 


Kastrup Lystbådehavn!


Sidste nyt:05.09.2008

Borgmesteren fortæller åbenlyst om forhold som han ikke ved nok om -
Et er sikkert, der er jo nok en forskel i en fortolkning på fastnaglet og løsøre i en kontrakt, men mon ikke det  vil komme frem og det, at Tårnby Kommune som tilbyder et oplæg på en sag om løsøre, vel også er et udtryk for en dårlig sag for kommunen...

Spændende at se hvem der kommer op og hænge på alle de udgifter, som bliver stiftet på denne sag!

Mere senere.....

Sidste nyt.02.09.2008

Læs Millionbøffen - se menuen til venstre
Kommunale Restuarant.
Sidste nyt. 28.08.2008.   

Nu er Senior rådet i Tårnby gået ind i sagen om Nødkald hos de ca. 400 svage/ældre her i kommunen, meget mere om dette senere….


Sidste nyt.27.08.2008

Der er nu en undersøgelse i gang hos Skat – der nemlig en mulighed for at Tårnby kommune har betalt registrerings afgift på et forkert grundlag – og viser det sig være tilfældet, bliver det til en politianmeldelse men alt dette vender Skat tilbage med i så fald.
Men der melder sig også andre spørgsmål nu.

 

Hvorfor kan byrådsmedlemmerne ikke få oplyst af Borgmesteren Henrik Zimino, hvorledes sagen hænger sammen og hvorfor kan der ikke oplyses hvad der er blevet betalt til Skat?

 

Og hvorfra er pengene taget og har administrationen skjult noget for os alle?

 

Ja, vi må vente men sagen er nok ikke slut lige her og nu.

 

Vi har også fået oplysninger om, at der fra Tårnbys brandvæsen side er fremsendt oplysninger om hvad som vor talsmand bruger af køretøj og at dette forhold nu gør, at der bliver en sag for sammenblanding af personlige interesser og hvad der tjener kommunen bedst.

 

Men som sagt meget mere om denne sag senere…

 


 

Vi har også i dag modtaget oplysninger om, at nu vil Datatilsynet genoptage sagen med Nødkald hos vor ældre og syge indbyggere – dem er der ca. 400 stk af her i kommunen og Tårnby Kommune udviser absolut ikke god forvaltnings skik i denne sag – så vi ser frem til at sagen bliver belyst endnu engang….

Sagen om Nødkald er den, at Tårnby Kommune er ligeglad om de ældres og syges telefon meldinger til Tårnby brandvæsen kan høres på en scanner, en som alle kan købe for under 500,- kr –

et forhold, som vi er alvorlige kede af i disse tider hvor hjemmerøverier er stigende…..

 

Vi følger sagen op og mere om dette senere…Indskærpelse fra Skat!

Indskærpelse fra Told/Skat, ignoreres af Tårnby Brandvæsen og kommunen!

Og det har intet med private flytninger at gøre!

Sagen handler om, at Tårnby Brandvæsen, der som misbruger reglerne, omkring afgiftsfritagelse på køretøjerne og sætter Deres ansatte i en klemme!

Mere om sagen her!

Sidste nyt; Tårnby Brandvæsen har betalt afgift til Skat, men for der er et lille men og det kommer vi tilbage med senere.......Skats vurdering!

Se her hvad Skat skriver.


"

Indledningsvis kan SKAT oplyse, at f.eks. ejerskab og farven på køretøjet ikke har nogen betydning for vurderingen i forhold til registrerings-afgiftsloven.

Det relevante i forhold til registreringsafgiftsloven er, hvorvidt køretøjet anvendes i overensstemmelse med den afgiftsfritagelse registrerings-afgiftsloven, som køretøjet er indregistreret til.
I henhold til registreringsafgiftslovens
§
2, stk. I, nr. 3 skal man skelne mellem to typer af køretøjer, som kan anvendes afgiftsfrit til brand- og redningsopgaver, af et brandvæsen (ikke beredskabskommissioner).

Den første type A, er egentlige brandslukningskøretøjer, dvs., køretøjer,
der klassificeres som brandbil til udrykningskørsel.
 
Den anden type B (den type som nærværende sag angår), er andre udrykningskøretøjer
til brug ved løsning af brandsluknings- og redningsopgaver.
Der er her tale om personbiler, busser, last- og varebiler, og andre køretøjer, der registreres som udrykningskøretøj, feks. indsatsledemes eller brandchefens udrykningskøretøj
af personbiltypen.

Fritagelsesbestemmelsen omfatter derimod ikke køretøjer, som helt eller delvis skal bruges til anden tjenstlig kørsel end kørsel ved løsning af de nævnte opgaver.
Sådanne køretøjer, der f.eks. anvendes ved brandvæsenets løsning af p-vagtopgaver skal afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler.

SKATs vurdering

Køretøj nr. I, er en mandskabsvogn men indregistreret til udrykningskørsel

Vurdering af køre- (ovennævnte type B). Den konkrete anvendelse, forudsat de nævnte oplysninger tøj nr. I er korrekte, er IKKE i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven.

Kørsel til opgaver indenfor ældrepleje, p-vagt mv. er ikke omfattet af beredskabslovens
§ 1 eller §
12 (der definerer hvilke opgaver, som ligger inden for beredskabet), hvorfor et køretøj indregistreret til udrykningskørsel ikke må anvendes til disse formål.

Indskærpelse til Tårnby


Kopi af nærværnede brev sendes d.d. til Tårnby Brandvæsen, og vil have den effekt, at såfremt brandvæsenet i fremtiden ikke anvender køretøjerne korrekt, vil der blive truffet konkrete afgørelse om opkrævning af registreringsafgiften. 
                                                                                                                                                                                                                   Overtrædelse

 Og evt. bødepålæggelse til føreren af køretøjet for overtrædelse af registreringsafgiftsloven.
 
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, er De velkommen
til at kontakte undertegnede.


Med venlig hilsen

Afdelingsleder Juridisk Service

Kopi til:
 
Statsforvaltningen Hovedstaden, At.:, Borups A116 177, blok D-E,
2400 København NV.
 
Tårnby brandvæsen, Beredskabschefen.                                                          
                                                                        
Kirkevej
100.                                                                                                                            
2770 Kastrup  "


 

  Se her hvad FOA siger!

"

Jeg Har drøftet sagen internt i Brandfolkenes Organisation, og vi er her enige om at den korekte fremgangsmåde for vores vedkommende er at skrive til klubben, og bede dem om at tage affære, hvilket er sket den 23-07-2008.
 
Siden vil vi på næstkommende repræsentantskabsmøde, fremlægge skrivelsen fra Skat, således repræsentanter fra andre brandvæsener er informeret. Det kan meget vel være, Tårnby ikke er de eneste, der praktiserer kørsler på den beskrevne måde.
 
Hvis Tårnby klubben ikke foretager sig noget, for at lovliggøre kørslerne, "såfremt de stadig udføres", eller de af frygt for repressalier, ikke mener de kan, vil vi fra organisationenes side tage kontakt til Brandvæsenet/Kommunen.
 
Under alle omstændigheder skal klubben være det første led fra vores side.
 

Med venlig hilsen
Per Kjeldsen
Næstformand
Brandfolkenes Organisation
"


Kastrup lystbådehavn og "Millionbøffen" Zimino´s stolthed!

Hvad er der dog galt med Borgmesteren Henrik Zimino og Kastrup Lystbådehavn?

 

 

 

Igen prøver Borgmesteren, Henrik Zimino, at tryne borgerne - brugerne af havnens faciliteter.

 

 

Hvorfor mon?

 

 

Ja der kan jo nok være flere grunde hertil, men hvis vi tænker på alle de tiltag, af Ziminos handlinger, så peger de jo alle på hans ego.
Og eller det værste, at man næsten kan få, den grimme tanke, at han får noget udaf det, ved siden af sin løn – jo, en grim tanke måske,  men den kan tænkes – for hvad skulle ellers være målet?

 

Denne sagen vil vi følge op på her i nærmeste fremtid……

 

Læs mere på - Kommunale restaurant...